lightwarrior

being a LEADER doesn't mean you have followers

it means YOU GO FIRST

MÖRKERARBETARE - LJUSKRIGARE - indigo

En lightwarrior/ljuskrigare är en Indigo själ och gör egentligen samma sak som en ljusarbetare men de skiljer sig i sättet hur de jobbar. En del lightwarriors är diplomatiska och direkta medans andra är blint direkta, spot on. Andra känns som om de är fientliga men det är deras natur (tänk dig en indigosjäl) för ibland behövs den typen där man sliter upp sovande med ärliga sanningar. Lite punch in the face. Ingen vaknar av att strykas medhårs, så mycket vet vi.  Samtidigt ger de uppmuntran och support genom processen.

 Lightwarriors talar och lär ut universella, kosmiska sanningar och lagar. En ljuskrigare/lightwarrior har en mer maskulin energi (doer, manifesterande, genomträngande, agerande) så de med lätthet kan ta kommandot och leda vägen framåt. De är ledare, talare, och beskyddare med en bestämd, trygg attityd. Tänk dig en ledarvarg i en flock. De sprider sanningen till de kollektiva massorna med eld energi och stor passion.

 Vi kallas inte ligtwarriors eller krigare/warriors för ingenting därför många av oss strider på astralplanets sk battlefields eller på svenska slagfältet, även på fysisk nivå. Vi använder oss av vår eldiga kraft av ljus för att bekämpa de skadliga och ondskefulla entiteterna som attackerar oskyldiga själar på det fysiska samt astrala planet. Ljuskrigarna är preparerade med en extra rustning av ljussköldar så vi kan slå igenom de mörka entiteterna med stor kraft. Denna ljussköld av beskydd gör de mörka energierna ogenomträngliga för attacker från dessa ondskefulla entiteter. Om en ligtwarrior däremot har en tunn, låg vibrations energi, deras aura är kontaminerad av negativa, ondskefulla entiteter eller energier kan det sluta illa.

LIGHT

WARRIOR

indigo själ

Sammanfattningsvis är lightwarriors försvarare av ljuset, medans en ljusarbetare mera jobbar med att läka andra, så skyddar ljuskrigaren/lightwarriors ljusarbetaren. Ljuskrigarna har hjälp och beskydd från sina galaktiska grupper samt andra universella eller astraplanets hjäpare och guider. Man kan säga att lightwarriors står längst fram i ”the frontline”. Jag har mångårig tjänst som en lightwarrior/indigo och har slagits vid portalsöppningar mot reptiler tillsammans med min Siriangrupp samt Andromeda. Jag har blivit attackerad på nätter, tom åkt genom taket ut från mitt sovrum av reptiler som drog min genom hela lägenheten och ville få ut mig genom vardagsrums fönstret, jag har vaknat med sönderriven på armar och ben, blodig, jag har haft Greys som hållit fast mina ben för inplantat och smärtsamma tester, jag har blivit neddragen från sängen i benen av en demon, listan kan göras lång. När man dessutom är en Stardeed är man direkt en måltavla för mörka grupper och entiteter. Det är oss de går på men även krigarna, dvs lightwarriors som står längst fram i ledet för att skydda kollektivet. Man kan även kalla oss Indigos.

©letsskyrocket.se