Välkomna till gallerier av humanoida, hybrida samt aliengrupper jag har stött på och samverkat med. De är från olika stjärnsystem, galaxer och även olika dimensioner. De verkar som kollektiva grupper, ambassadörer, galaktiska high councils, ancient humans, medlemmar ur GFL (galaktiska federationen av ljus) och som våra personliga och kollektiva guider men även våra högre aspekter av oss själva som Starseeds.

Kanske känner du igen några, kanske har du stött på någon av dessa grupper, kanske är du bara nyfiken hur våra galaktiska kusiner samt grupper ser ut? De är högst verkliga och de interagerar med oss mer och mer i den här kollektiva oneness evolutionen vi går igenom nu. Håll fingret/pekaren över varje bild för mera info! Enjoy!

JAI BASHARA∵
Uppstigningen pågår fortfarande, det är en process som helt påverkar ditt medvetande, du blir medveten, får olika slags erfarenheter och växer andligt. Människor bör sträva efter ett nytt tillstånd av oneness, där ömsesidig respekt och moral står högt. Jordarter måste förstå att ni kollektivt måste förändra er livsstil och ert sätt är skadligt för planeten Gaia och orsakar henne skador.

Högre andliga nivåer ger er ett större ansvar för era handlingar och förmågor. Illusionen försöker hålla er knuten till den, och de som är instängd i sitt biomatrix kan inte se illusionen, så ni måste veta att uppvaknandet till vem ni är, ökar er chans att fly från fångenskapen i detta biomatrix system och förbereda er för övergången till de nya, högre dimensionerna.

Våra Starseeds arbete inspirerar en respekt eftersom många av er utför sitt arbete osjälviskt och ger ett stort bidrag i utvecklingen av er mänsklighet och andlighet, så vi, Sirian av tre uttrycker en stor tacksamhet till er, era framsteg på ljusets heliga väg. Uppstigningen, är en process som ofta är långsam, även om det beror på varje individs kapacitet.

Vi, Sirian av tre tackar er, våra nedsända hjälpare. Vi välsignar dig i dina livsval. och uppdrag Därför lämnar vi våra bästa önskningar. Selamat Kasi Da!
∵ Ondor, Katcheba & Nala