ALKEMINS GRUNDER OCH SYMBOLER

Alkemi är att skapa magi. Alkemi kallas den äldre tidens vetenskap som var förstadium, en protovetenskap, ur vilket den moderna vetenskapliga kemin växte fram. Bland de äldsta bevarade skrifterna om alkemi finns Stockholmpapyrusen och Leiden x Papyrusen. De som höll på med alkemi kallades alkemister.

I dag betraktas alkemi som en pseudovetenskap, och praktiseras inte av några meriterade kemister, men förekommer i esoteriska kretsar, samt som symbolspråk inom till exempel den teoretiska psykologin.

Själv är jag otroligt intresserad av det esoteriska som betyder det dolda, hemliga läror och fördolda kunskaper knutna till hemliga sällskap. Dessa sällskap kan ha hemliga invigningar, inte sällan i flera steg. Många, men långt ifrån alla, av dessa hemliga läror har ofta bottnat i religionen. Många av dessa symboler står för specifika budskap. Jag kommer visa några av dessa symboler här allt eftersom.

Min Sirian humanoida grupp säger dock att vi letar och vill upptäcka forntida Sumerian, Egypten och Grekland tiden för att förstå dess ursprung och var vi kommer ifrån, men när vi gör det går vi bara tillbaka till det gamla, dvs dåtiden och vi kommer aldrig vidare. Det blir som att upptäcka hjulet om och om igen.

Det man visste då vet man inte ens idag, men vi börjar närma oss vad man visste då. Hur kan då denna tids människor ha vetat allt om vårt universum, galaxen, planeterna, positioner av pyramider, stonehenge, påskön med mera? Alla inskriptioner av symboler, ufos samt aliens och människor med djurhuvuden? Jo, de var demingudar och de var inte människor som oss.

För att ta oss framåt och utvecklas bör vi titta in mera på andra tidslinjer så vi tar oss ur reinkarnation och ur fiskarnas tidsålder som startade med Jesus korsfästelse. De gudarna som rådde då hade en prydd huvudbonad av en fisk, samma huvudbonad som Vatikanen använder än i dag, dvs fiskguden. Men, jag är ändå väldigt intresserad av esoteriken, det dolda och symbolerna. Alkemin som går hand i hand.

Alkemisten och mystikern Paracelsus (1493–1541) antog att ett objekt alltid kunde delas upp i tre grundläggande beståndsdelar som han kallade Tria Prima.

Sulfur, eller på svenska, svavel är objektets innersta väsen.
Mercury eller kvicksilver är dess benägenhet till förändring.
Salt är det som är stabilt hos objektet och det som kvarstår efter förändringsprocessen

Första principen i alkemi är sulfur och det är kodnamnet för själen. Sulfur, eller på svenska, svavel är objektets innersta väsen.

Svavel/Sulfur är i dess naturliga form ett fast gulaktigt ämne, det är mycket vanligt och avger en svag distinkt lukt, föreningar med svavel har oftast en starkare lukt som påminner om ruttna ägg. I sin flytande form är ämnet rödaktigt, och avger en stark blå låga när det brinner. Svavel har fyra stabila isotoper, 32S, 33S, 34S och 36S, varav 32S är den vanligast förekommande och utgör 95% i naturligt förekommande svavel.

Andra principen i alkemi är mercury och det är kodmanet för anden.
Mercury eller kvicksilver är dess benägenhet till förändring.


Kvicksilver/Mercury domineras av planeten Merkurius. Är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Det bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn amalgamer. Kvicksilver är relativt sällsynt, och utvinns ur mineralet cinnober genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid.

Ämnet har under människans historia använts till en mångfald av ändamål, bland annat vid framställning av guld, silver, klor, soda, och amalgam (där det ingår som beståndsdel). Det har även haft stor betydelse i många äldre civilisationer.

Dock är kvicksilver ett starkt gift, såväl för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet och njurarna. Grundämnet skiljer sig från andra genom att det bildar den diatomiska jonen Hg22+.

Tredje principen i alkemi är salt och det är kodnamnet för kroppen.
Salt är det som är stabilt hos objektet och det som kvarstår efter förändringsprocessen

Salt i betydelsen salt i födan är huvudsakligen en av olika jonbundna kemiska föreningar. Koksalt är saltet natriumklorid med formeln NaCl som vi använder intravenöst inom sjukvården för att spola intravenösa nålar och blanda läkemedel och dropp, även som linsvätskor.

Smaken salt är en av grundsmakerna, vilket gör salt till en av de äldsta och mest allmänt förekommande kryddorna. Saltning är även en viktig konserveringsmetod. Olika koksaltlösningar, så kallad isoton koksaltlösning (fysiologisk saltlösning), förekommer också som spolvätskor och som injektions- och infusionsvätska, men även rengöring av sårvvård. NaCl är helt kroppseget.

Salt för mänsklig konsumtion produceras på olika sätt. Raffinerat bordssalt, grovsalt, oraffinerat havssalt och joderat salt är exempel på detta. Det är ett kristalliserat, vitt, ljusrosa eller ljusgrått, fast ämne. Konsumtionssalt fås från havsvatten eller stenavlagringar. Ätbara bergsalter som bryts i saltgruvor kan vara ljust gråa till färgen på grund av mineralinnehållet. Vissa salt-varumärken för mat innehåller klumpförebyggande medel i små mängder.

Salt kan även finnas i öknar som till exempel Death Valley, vilken är en av världens mest kända salt-öknar.alt kan även finnas i öknar som till exempel Death Valley, vilken är en av världens mest kända salt-öknar.

Vid beskydd av negativ energi kan havssalt i ett vattenglas användas i hemmet eller strös i hörn och fönster.

© letsskyrocket.se