AN = SKY GOD - offspring of An

Ki = Earth goddess Mother -
goddess Ninhursag

 • INTRO

  Namnet Anunnaki härstammar från An,  den sumeriska himlens gud. Namnet är olika skrivet da-nuna, da-nuna-ke4-ne, eller da-nun-na, vilket betyder furstlig avkomma eller avkomma till An. 

  Anunnaki ansågs vara avkomman till An och hans maka, jordgudinnan Ki. Ki identifierars med den sumeriska modergudinnan Ninhursag och de var ursprungligen var samma figur. Den äldsta av Anunnaki var Enlil, luftens gud och huvudgud för sumererna. De trodde att himmel och jord var oskiljaktiga tills Enlil föddes. Sedan klyvde Enlil himlen och jorden i två och bar bort jorden medan hans far An förde bort himlen.

 • OMSKRIVNING & FELTOLKNING

  Här ser vi kristendomens samt Bibelns omskrivning samt feltolkning av himmel och helvete, här har vi sägnen om fader himmel och moder jord. men den största feltolkningen av kristendomens och New Age så kallade änglar samt satan, djävulen. I verkligheten åkallar man samt tillber man (änglar) Anunaki, the shining ones. Välkomna in på en förhistorisk fakta resa genom eoner av tid. Hur det egentligen är!

ANUNNAKI

the shining ones

great sons of anu

Anunnaki är änglar, kända som Annonaj och Anukim med flera (läs ovan) är de framstående sönerna av Anu. Namnen änglar, Anunaj samt Anukim har mycket gemensamt. De tidigaste räkneskaperna kring the shining ones hittas bland annat i dessa verk:

SUMERISKA STENSKRIFTS PLATTOR (där de omnäms som Anunaj.

I THE BOOK OF ENOCH (där de refereras som änglar, the watchers samt Nephilims).

I BOKEN JUBILEES

I DEN BIBLISKA BOKEN GENESIS (första Moseboken där de gavs namnet Elohim).

de är en indikation av forntida förfäder som

förde med sig hemligheter till resten av världen

 • ANU

  Sky Father, King of the Gods, Lord of the Constellations
  Himmelsk fader, Guds kung, konstellationsherren
  HEMPLANET: Nordpolen, Draco
  PLANET: Uranus, möjligen Saturnus
  ARMÉ: Stjärnor och gudar
  SYMBOL: 𒀭 Dingir

 • PERSONLIG INFORMATION

  FÖRÄLDRAR: Apsu och Nammu (sumerisk religion) Anshar och Kishar (östsemitiska) Alalu (hettisk religion) Consort Uraš (tidig sumerisk), Ki (senare sumerisk), Antu (östsemitisk), Nammu (neosumerisk).
  BARN: Enlil, Enki, Nikikurga, Nidaba, Baba,
  I VISSA VERSIONER: Inanna, Kumarbi (Hurrians), Anammelech (möjligen) Grekiska motsvarighet Ouranos, Zeus Romersk motsvarighet Caelus, Jupiter Kanaaniter motsvarande El.

sumerernas el = gud

PLURAL AV EL = ELOHIM

 • EL

  Sumerernas EL är översatt till Gud men den feminina Elohim är pluralet av EL. I Genesis (uppenbarelseboken) är frasen A-Elohim använt med betydelsen Elohim. Fundera på ordet EL som jag pratar om i poddavsnitten del 1 här del 2 här kring vad är änglar och Annunaki, the watchers där Bibeln men framförallt New Age gett samtliga änglar end stavelser på just EL. (Samael, Michael, Uriel, Gabriel, Rafael och många fler.

  EL betyder brightness, dvs ljusstyrka, lysande samt skinande. Det semitiska ordet EL återfinns i många forntida språk som tex det anglosaxiska aelf betyder skinande/lysande varelse (shining being). Så EL bör inte översättas som Gud utan som lysande/skinande varelse (shining one) och A-Elohim som plural ska läsas som the shining ones. Man har hittat att detta är den mest förekommande termen i det gamla testamentet för ordet Gud, och ja faktiskt alla andra gudar som beskrivs av de skriftlärda under denna tid. 

 • SUMER

  Ordet SUMER  kommer från Shumar som bokstavligen betyder the land of the watchers. Det är inget mindre än det forntida bibliska landet av Shinar. Shinar som otroligt nog betyder platsen för the shining ones. 

the shining ones finns i bibeln &

har varit där sedan de

skrev in sig själva

 • SHINING LIGHT OF KNOWLEDGE

  Elohom är vanligtvis inkorrekt och fel översatt som Lord, herren. Om du läser Bibeln och ersätter Lord/herren, glöm inte heller de tillagda orden med shinning ones/de lysande så kommer du se den markanta och anmärkningsvärda differensen, en läsning samt förståelse hur det var menat, där Bibeln och kristendomen helt missförstått, felskrivit och felinformerat vad vi egentligen pratar om här. Anunnaki. Inte undra på att the book och Enoch gömdes samt uteslöts ut bibeln.

  Vi har nu the shining light of knowledge, dvs en lysande kunskap istället. Faktiskt pratades det om detta i  två korinterbrev 4:6  the lord God of the Bible is the light who gives birth to the divine spark of Christ. En ren läsning av den globala förståelsen att Gud var förutsättningen, grunden för upplysning, elden, solen, ljuset samt överhuvudet av de som lyser av den briljansen. Källan av intelligensen självt.

  Anu eller An var Kristus himmelska sol Gud och betyder samt menas den lysande, the shining one. Anunaj betyder därför sonen av den lysande eller söner av ljus (sons of the shining ones, or suns of light). Visste du att gudinnan Ishtar av pentagrammet är en av dessa? Möjligtvis om tid finns ska jag skriva om dessa i en annan artikel. Nåväl, det kan med lätthet dras en slutsats att the shining ones, de lysande, glänsande av Sumeria, Egypten samt Indien var verkligen inkommande varelser/entiteter från en förlorad värld eller förstört land.

 • SATYA & KALIS TIDSÅLDER

  THE GOLDEN AGE KONTRA TIME OF DESTRUCTION
  Jordens "tilt" när vi bytte Yuga tidsålder och 𓂀 Eye of Ra (eller eye of re) dvs varför atlanterna tillbad en oxe 𓄀 reinkarnations cykel betyder egentligen att om jorden är upprätt = the golden age, Satya Yuga, lever vi i mer harmoni, balanserad existens, inga globala katastrofer, inga födslar, död eller återfödelse-cykler, dvs karma. Med andra ord, Moder Jord, precis som oss andliga människor som strävar efter att komma ur det karmiska hjulet och reinkarnations cykeln (jag brukar prata om i podden skyrocket på acast) eller cykler skulle vara sett som en perfekt position samt det perfekta andliga tillståndet, THE GOLDEN AGE - SATYA YUGA. Nu är vi i den största obalansen där både vi och Moder Jord befinner sig i the time of destruction, KALI YUGA.

tree of life are the

secrets of the

shining ones

 • DE FINNS ÖVERALLT

  I sökandet av the shining ones har vi stött på otaligt med grupper, kulturer samt religioner. I forntida Sumeria hittar vi de allra första texterna och skrifterna, (s k egregore som är ett ockult begrepp som syftar på en konstgjord varelse, skapad med tankekraft för att tjäna sin mästare) eller the watchers som troddes vara det man kallar änglar från denna Lord eller Gud från Bibeln och åter igen, flertalet epiter givna dem skvallrar om att dessa faktiskt är och var the shining ones.  Enoch skrev om dem (the book of Enoch), faktum är, han skrev FÖR DEM som senare tystades ned, förbjöds, förtegs samt kvävdes av kristendomen. 

the shining ones

are the angels

 • THE SHINING ONES

  I Bibeln samt i boken av Enoch kallas dessa the shining ones, de ljusa, lysande, glänsande men även arcangels, dvs ärkeänglar samt cherubim - keruber. I Bibeln är änglarna simpelt presenterade som människor. I Bibeln presenteras de INTE med vingar. Det finns inte heller texter där de presenteras som övernaturliga, de är faktiskt ganska normala. Vi tittar lite närmare på dem:

  ✧ Det är alltid Gabriel (som betyder budbärare från Gud och förknippas med styrka, kommunikation och hemligheter) som informerar människorna om en kommande födsel av ett barn. Var han shamanen, the doctor? (ska skriva mer om detta i en annan artikel framledes).

  ✧ Michael är krigaren samt beskyddaren ackompanjerat med svingande svärd (titta på Kung i Svärd i tarot så ser du ärkeängeln Michael där personifierad). Var och en av dem har sin egen speciella plikt och uppgift, en jordlig, mänsklig plikt, Människor med ängalika titlar som budbärare samt ambassadörer av Gud är exakt likt den forntida shamanen.

  Titeln kerub (cherubim) betyder landsflykt och kan vara en indikation av ursprunget  änglar/änglakonceptet. Kanske var de beordrade att lämna för att inte följa, kanske Eden där de varit tidigare som Whatchers, eller beskyddare av Eden och Eden är ett ställe där An samt Ki härskade ifrån. En annan civilisation, en annan planet, en annan värld.

  ✧ Naturligtvis får vi inte glömma Seraphim eller Serafer i numret 21:6 lite överallt. Dessa är inte heller mystiska varelser alls, precis som de sk ärkeänglarna från Bibeln och New Age. De har händer, ett ansikte, ben, men de har däremot krafter från guden An därför de är i ljuset samt symboliska vingar av den tidiga shamanen. 𓅄 Flygfågeln, den drömlika trancen av att kunna flyga. Namnet betyder även här the shining ones eller eldiga ormar, fiery serpents (kundalini shakti). Upplysta varelser i kraften av ormen (the power of the serpent). 

 • NEPHILIM

  I nya testamentet tar de sk änglarna del i dömandet av vad som kallas the end time. Faktiskt kanske de är dem som hade erfarit upplysning och sen föll från nåd till onåd. Ni vet när dessa änglar, skybeings parade sig med människor och rasen Nephilim föddes och härskade på jorden, ja den storyn hoppas jag ni kan vid det här laget?

Under Immaru’s dvs Anunnakis tid på jorden skapade de människan som skulle agera som slavar, de skapades för att bygga och gräva efter mineraler, därav guld. Alla människor har alien DNA och alla är vi skapade från Immarus, eller som det mest är kända för, Anunnaki. The shining ones, the Watchers. Det sägs att när deras planet Niburu kommer åter i vår omloppsbana kommer de kliva ner hit igen. För att härska. Tänk på detta du som tillber så kallade änglar.

 • ÄRKEÄNGEL MIKAEL ⇢ KUNG I SVÄRD ⇢ ANUNNAKI

  Visst är det intressant, för att inte säga exakta likheter av ärkeängel Mikael, som presenteras som Kung i Svärd samt att dessa egentligen är sumerernas Anunnaki.

 • SUMMERING & FAKTA

  Idag tillber, spår samt tror folk fortfarande att man pratar och får budskap samt har upplevelser av kristendomens samt New Age änglar men i själva verket tillber man the shining ones, dvs Anunnaki. Dessa skybeings är aliens från Niburu.

 • GUDEN MAN TILLBER DÅ & NU ÄR EGENTLIGEN ANU

  Anu's kamrat i de tidigaste sumeriska texterna är gudinnan Uraš, men hon är senare gudinnan Ki och i akkadiska texter, gudinnan Antu, vars namn är en feminin form av Anu. Anu dyker kort upp i Akkadian Epic of Gilgamesh, där hans dotter gudinnan Ishtar (den östsemitiska motsvarigheten till Inanna) övertalar honom att ge henne himmelens tjur så att hon kan skicka den för att attackera Gilgamesh. Håll med om att Anu liknar kristendomens målningar på deras Gud.

 • GUDINNAN KI

  Anu's kamrat i de tidigaste sumeriska texterna är gudinnan Uraš, men hon är senare gudinnan Ki och i akkadiska texter, gudinnan Antu, vars namn är en feminin form av Anu. Anu dyker kort upp i Akkadian Epic of Gilgamesh, där hans dotter gudinnan Ishtar (den östsemitiska motsvarigheten till Inanna) övertalar honom att ge henne himmelens tjur så att hon kan skicka den för att attackera Gilgamesh.

  Artikeln är flerårigt studerad av inskriptioner, sumeriska samt egyptiska texter, the book of Enoch, hieroglyfer, statyer, kristendomen samt målningar. Även viss del kanaliserat material.
  Respektera copyright, vill du använda texten kan du skriva ett mail samt använda mig som källa. ©letsskyrocket.se