snabb astroguide & förklaringar

västerländsk, tropisk astrologi


 • soltecken ∙ den man är

  Ditt stjärntecken är där som solen befann sig i vid din födelse. Det är i och för sig bara en detalj bland många i horoskopet, men långt ifrån betydelselös. Här har du specifika egenskaper med dig från vad som kallas nutrinos från en specifik planet och som kommer dominera din natur.


 • ascendent ∙ masken utåt

  Är masken utåt, hur du vill att andra ska uppfatta dig.. Ascendenten handlar om vilket första intryck du ger och hur du beter dig bland människor som du inte är så nära. För att ta reda på ascendenten måste du veta vilken tid du är född. Den byter nämligen stjärntecken varannan timme, så om du inte vet din exakta födelsetid riskerar du att få fel ascendent när du ställer ditt horoskop. Vid vägledning ska du både läsa ditt soltecken, men även din ascendent för där hittar du husen samt även var månen befinner sig som visar på ditt inre.


 • måntecken ∙ känslolivet, din insida

  Måntecknet styr känslolivet samt ditt undermedvetna. Hur du instinktivt och känslomässigt reagerar på sådant som händer, även hur starka och långvariga dina känslor är.

astronomer räknar ut

astrologer tolkar


 • jord

  Jordelementet betraktas som byggstenarna i naturen, zodiakens byggare, de trygga, stabila och står stadigt på jorden, naturnära och jordande elementet. Moder Jord. Här ser vi tecknen Oxen, Jungfrun och Stenbocken.


 • luft

  Luftelemmentet är markören för det intellektuella, kommunikation & tänkare. Rörliga. Här flackas det omkring i huvudet mest. Här finns tecknen Vattumannen, Tvillingen och Vågen.


 • eld

  Eldelementet är lättantändligt, kreatörer, entusiastiska med stor glöd, men kan brinna okontrollerat. Självförsörjande med stor livslust. Här ser vi tecknen Väduren, Lejonet och Skytten.


 • vatten

  Vattenelementet är källan till liv, känslostormar och mycket djup, intuitiva och känslosamma. Här ser vi Kräftan, Skorpionen och Fiskarna.

de tre typerna

kardinal ∙ fast ∙ rörlig


 • kardinal

  De kardinala tecknen är ledarna, de styrande, cheferna om man så vill. De som sätter ramen:
  ★ VÄDUREN startar upp våren
  ★ KRÄFTAN startar upp sommaren
  ★ VÅGEN startar upp hösten
  ★ STENBOCKEN startar upp vintern


 • fast

  De fasta tecknen som inte rör sig så mycket, är rädda för förändring är:
  ✩ VATTUMANNEN
  ✩ OXEN
  ✩ LEJONET
  ✩ SKORPIONEN


 • rörlig

  De rörliga och föränderliga tecknen som har svårt att bestämma sig, fladdrar omkring & är sökare:
  ✫ TVILLINGEN
  ✫ JUNGFRUN
  ✫ SKYTTEN
  ✫ FISKARNA

  Oftast passar man med sitt eget element, jord med jord, luft med luft, eld med eld, vatten med vatten men det finns förstås undantag, likväl som att kardinana passar med varandra, fasta med varandra och rörliga med varann men en fast kan absolut passa med en kardinal ledare. Kom ihåg att tex jord kväver eld tex, kastar du jord på en brinnande eld så slocknar den.

Hus 1 rill 6 beskriver den mer privata sfären och betecknas som individuella. Varje hus som ni ser svarar mot ett av zodiakens tecken där husets karaktär är ett uttryck för stjärntecknets egenskaper. Man kan säga att husen och dess innebörd är extraherade ur zodiakens tecken.

De tolv husen hänger alltså ihop med ett visst stjärntecken, den fyra elementen men är av mindre betydelse. Precis som zodiakens stjärntecken kommer också de tre husen i samma element att ha olika tillstånd. Antingen kardinal eller fast eller rörlig.


 • första huset

  🔥 Styrs av Väduren, står för gestaltning. Börjar i den punkt som är horoskopets ascendent (därför ska du även läsa din ascendent i horoskoptolkningar). Den yttre karaktären och den allmänna personligheten av dig beskrivs. Vem du utger dig för att vara, hur du vill ses, fortsättningen på första huset visar vad människor ser när de vill lära känna dig.


 • andra huset

  🌳 Svarar mot oxen och här visas hur en persons ägande fungerar såsom pengar, makt, rikedom samt allt materiellt. En bild av förmågan, kapaciteten du har i medfödda resurser som mer eller mindre kommer av sig självt.


 • tredje huset

  💨 Svarar mot tvillingarna som beskriver dina vänner samt umgänge, hur du förhåller dig till dem och de till dig. Här kommer den första skoltiden in samt de allmänna intellektuella intressen du har.


 • fjärde huset

  🌊 Svarar mot Kräftan och visar familjen, hemmet, men även där du vuxit upp som barn som du sen grundar. Här kan vi se att präglingen blir ganska lik. Fjärde huset ger också en fingervisning av modern och det moderliga.


 • femte huset

  🔥 Styrs av Lejonet som visar vad du njuter av, vad du åtrår och helst vill göra. Även ditt fritidsliv ingår här, allt du gör för din egen skull, inte för att du måste. Femte huset är även förknippat med fadern.


 • sjätte huset

  🌳 Svarar mot Jungfrun och visar på arbetet, vad för slags arbete och hur det går där, kallas också hälsans hus för det ger även en bild av din hälsa eftersom det är avhäng från arbetet.


 • sjunde huset

  💨 Styrs av Vågen, partnerhuset där ditt förhållande till en partner visas. Inta bara kärlekspartners utan intima förhållanden till människor överlag. Kompanjoner, affärsmässigt syns också här. naturligtvis styr huset mest kärleksrelationer, äktenskap av olik karaktär.


 • åttonde huset

  🌊 Styrs av Skorpionen och kallas dödshuset. som markerar dödsfall omkring dig. Hur du förhåller sig till födelse och död, i vilken grad du kommer att omges av detta. Din egen död kan markeras här, hurdan den kommer att vara. Födslar finns också här. Åttonde huset beskriver det som rör sig utanför födelsens och dödens gränser, alltså även övernaturligheter och mystik såsom numerologi, astrologi och human design, tarot, runor för att nämna några


 • nionde huset

  🔥 Styrs av Skytten och visar på nya perspektiv i livet som tex resor eller att flytta från ort till ort, eller land till land. Hur mycket du kommer att se dig omkring i livet, betydelsefulla förändringar syns i det nionde huset, likväl hur de gestaltar sig.


 • tionde huset

  🌳 Styrs av Stenbocken som visar din sociala status, vilken position du når i samhället. Vilken sorts respekt man åtnjuter socialt. Karriären hör hit, förstås, och den roll man spelar i andra människors tillvaro. Anseende och inflytande.


 • elfte huset

  💨 Svarar mot Vattumannen och är framgår vilka ideal du har, moral och etik. Därför ger det också en bild av dina ideella aktiviteter, såsom föreningsliv och politiskt engagemang. De delar av livet som angår många människor, hela samhället eller en hel organisation, hör hit.


 • tolfte huset

  🌊 Styrs av Fiskarna och kallas "zodiakens helvete" för att det visar på det elände och lidande man får utstå i livet. Offer. Vad man får ge avkall på av sina anlag, för andra sakers skull. Även de handikapp och svagheter som man bär på. I tolfte huset finns det man måste hålla inne på, för att annat i livet ska få utlopp.

energimässig påverkan

av planeternas nutrinos & energier


 • personliga planeter

  Hur du är och agerar som enskild individ


 • merkurius

  Intellekt och kommunikation. Ditt stjärntecken i Merkurius påverkar hur du tänker, lär dig saker och uttrycker dig. retrograden känner vi alla till som ett rent helvete där allt strular i kommunikation, olyckor, tekniskt katastrof med mera.


 • venus

  Kärlekens och kreativitetens planet. Hur du uttrycker dina känslor i kärleksrelationer, hur du charmar andra och vilka egenskaper du attraheras av. Venus visar också vilka områden du kan lyckas.


 • mars

  Aggression och handlingskraft. Hur du agerar och hävdar dig. Men också hur du uttrycker din energi, oavsett om det handlar om sexuell energi, det du brinner för starkt samt aggression och triggers.


 • sociala planeter

  Påverkar ditt sätt att se på världen ur ett större perspektiv


 • jupiter

  Lyckan samt expansionens planet. Med Jupiter i ditt horoskop visar hur du kan få omväxling och utveckla dina erfarenheter. Jupiter står också för framgång, vad du har tur i.


 • saturnus

  Ansvar och begränsningar. Saturnus påverkar din självdisciplin och dina måsten. Det handlar både om din pliktkänsla och vilka hinder du stöter på i livet. Staten och kapitalet. Karmiske fadern. Ansvar.


 • generations planeter

  Har inflytande över hela generationer, generationskarma


 • uranus

  Insikt och individualitet. Uranus hör ihop med dina djupare tankar och din förståelse för hur saker fungerar. Dina framsteg, dina nya idéer och vad du gör uppror mot.


 • neptunus

  Fantasi och intuition. Hur fantasifull du är och hur öppen du är för att känna av hur andra människor mår. Neptunus styr också över drömmar och det undermedvetna.


 • pluto

  Förvandling, intensitet och kontroll. Pluto visar både hur du förnyar dig själv och hur stort behov du har av att styra och ställa. Det kan ta upp till 30 år för Pluto att byta stjärntecken, vilket gör den till en av tre generations planter.

Vad är Medium Coeli?

Inom astrologin är mitthimlen den punkt på zodiaken som stod högst på himlen när du föddes. Mitthimlen står för din självbild. Både hur du uppfattar dig själv och hur du tror att andra uppfattar dig. 

Aspekter & vinklar

Konjunktion → 0°
Opposition → 180°
Trigon → 120°
Kvadratur → 90°
Sextil → 60°

Av dessa aspekter brukar konjunktionen, trigonen och sextilen betraktas som harmoniska och positiva.
Kvadraturen och oppositionen är hårdare och ställer till med tråkigheter, men sägs också vara konstruktiva.
De harmoniska aspekterna står ofta för glädjeämnen, medan de hårdare aspekterna ofta innebär besvär och svårigheter.
De mindre aspekterna, kvadraturen och sextilen, sägs stå för snabba, plötsliga händelser i korta tidsperspektiv, medan de andra aspekternas inflytande oftast är utsträckt över längre tid eller märks mest för jämnan, utan några tillfälliga, plötsliga överraskningar.

den stora frågan, när äntrar vi

vattumannens tidålder?

Då vi befinner oss i Kali Yuga, time of destruction ett bra tag till har vi den inre cirkeln av tidsåldrar som kallas atsrologiska tidsåldrar. Jag har läst hur länge som helst samt överallt att okunniga sprider att vi dels är i Vattumannens tidsålder men även att vi är på väg till the Golden Age, Satya Yuga.

En Yuga är en kosmisk tidsålder enligt det vediska systemet för att mäta universell tid. Till skillnad från det västerländska begreppet linjär tid är vedisk tid cyklisk. Liksom årets fyra årstider roterar fyra åldrar i en chaturyuga eller Yuga-cykel utan slut.

I Kali Yuga, eller järnåldern, minskas andlighet och moral till skuggor från människans tidigare jag. Bedrägeri och hyckleri i religionens namn är status quo.  Kali Yuga är den polära motsatsen till Satya Yuga, eller Golden Age och här i Kali saknar världen praktiskt taget fred. Alla levande varelser lider av materiella svårigheter där de bara kämpar för att överleva och drabbas djupt av rädsla.

I Kali Yuga lever människor bara max upp till 100 år. Bhagavata Purana beskriver Kali Yugas människor på följande sätt:
I denna järnålder av Kali har människan nästan alltid korta liv. De är krångliga, lata, vilseledda, har otur och framför allt alltid upprörda. 

Är vi på väg till The Golden Age samt Vattumannens tidsålder? NEJ. I alla fall inte inom det närmaste eller under vår livstid. Ingången i Vattumannens tidsålder sker noga räknat på 2160-talet, vilket bland annat riskerar att initiera en ny tideräkning och därmed göra detta världshoroskop för tvåtusentalet om intet i samma ögonblick. För såvida det inte sker fortsätter horoskopet att gälla och visar då att tidsåldern som ovan sagt spelar långt större roll i de folkliga, privata kretsarna än de officiella, och långt mer i fritids- och kulturliv än i lärosäten. I  boken ”Stjärnhimlen sedd genom en teaterkikare” av Garrett P. Serviss, 1912, föreslås att starten sker cirka år 2160. 

Den sideriska vårdagjämnings punktens gradvisa närmande till Uranus under hela millenniet kommer ändå att innebära en tydlig stegring av insikter och kunskapshämtning under hela perioden, där detta anade framtida crescendo utgör en morot, en lockelse som väcker och underhåller människors kunskapstörst – förnimmelsen av att det stora genombrottet är runt hörnet. Planeten Mars kommer dock punkten att hinna möta och passera under detta millennium, närmare bestämt omkring år 2340. Då sker med kraft i folkdjupen en omvälvning som hör Vattumannens tidsålder till och går i förening med den.

Så år 2160 eller 2340 äntrar vi Vattumannens tidsålder och det stämmer nog bra om du tittar på hur religiösa och styrande människor fortfarande är i Fiskarnas tidsålder samt Kalis Yuga. Det är många, många tusen och tusen år kvar innan vi går in i the Golden Age.