atlantis

THE FALL OF THE GOLDEN AGE

MISSUPPFATTNING OM ATLANTIS

artikel skriven 2018

En vanlig missuppfattning om Atlantis är att det var namnet på en ö eller en kontinent. Mer korrekt är dock att påstå att Atlantis var namnet på hela den då kända världen, och den kultur som omgav den. Men för enkelhetens skull så kan vi kalla Atlantis för en kontinent, eftersom dess högsäte fanns på den nu förlorade ön, Platon vars existens inte kunnat bevisas. Enligt Platon ska ön ha legat bortom Herakles Stoder, vilket kan vara bortom landmassorna av Gibraltars sund i norra Atlanten, och ha varit det mäktigaste riket på jorden på sin tid. En del menar att Atlantis ligger under Antarktis och där håller nog jag med. 

Först refererad av Platon och sedan synske Edgar Cayce är sökandet efter Atlantis omdiskuterat. Många har ägnat sina liv till upptäcka detta förlorade, värdefulla land. Man tror att Atlantis kontinent var större än Asien och att det existerade i Atlanten.

I Platons verk
Grekiska filosofen Platon, som nämnde Atlantis i sina verk,
The Times and Criitas. Han hänvisade till det som en förundrad arkitektur. En stad bestående av en serie koncentriska cirklar omgivna av vattendrag i mitten av havet. I mitten av staden var ett tempel till Guds Hav – Poseidon. Atlantier anses ha varit extremt tekniskt avancerad grupp humanoider.
Det har föreslagits att tekniken för att bygga pyramiderna i Egypten och Amerika, och Europas megaliter kom från Atlantis samt att Atlantier hade kommunikation med ett större/bredare kosmos och samband med varelser från andra planeter.

Här kommer Sirian humanoiderna in, de byggde stor del av pyramiderna och många av dem har ingångar ner till Agartha. varje pyramid står i align med Sirius A stjärnan. Sirianerna drog sen härifrån då de inte ansåg att atlanterna samt egyptierna levde i oneness. Här föddes hiearkier, ego och maktsttukturen vi lever i än idag under Kali samt Dwapara Yuga-tidsåldern.

VI FÖLL FRÅN

5 dimensionen till 3 dimensionen

Avancerad struktur
Pyramider är byggda med en sån avancerad struktur, teknik och sådana stora, exakta stenblock som vägde flera ton. vilket en människa på den här tiden aldrig kunnat genomföra. Humanoida Sirian,  Annunaki bland annat har hittats på inskriptioner, inristningar som symboler på och i pyramiderna, jag anser och tror att Atlantis ligger begravd under kilometer av is under Antarktis där det pågår en enorm aktivitet just nu. Atlantis begravdes när det förra polskiftet ägde rum för några tusen år sedan. Den nya världen är på tapeten just nu och kan vara för att ett polskifte är igång igen och iom med detta kommer Atlantis smälta fram då polerna skiftar och länder samt hav kommer ändra plats som det var för ca 13.000 år sedan.

Pyramidernas egentliga syfte var att de är placerade för kommunikation mellan varandra på olika delar av världen då Sirius stjärnan samt solen strålar under vissa tider på ett år (tex vinter och sommarsolstånden och the Lions Gate som gjorde att Nilen översvämmades) samt under ett år sammanstrålar med varandra och för att aliens skulle hitta vilken pyramid eller ställe de skulle till, lite som landnings banor där det även längst upp på toppen pyramiderna var guldbeklätt. De var även helt vita men detta lager är idag försvunnet.

ATLANTIERNA KOM MED EGOT

Lemurien levde i en fem dimensionell värld i kärlek och i fred, helt i samklang med naturen. Atlanterna började få Lemurianerna att släppa sin telepati och tvingades börja prata, de kom även med egot, tekniken, polariteter och härskarsamhället där vi är än idag. Jordens energier skickades direkt ner från en femdimensionell värld till en tre dimensionell polaritets värld, fyllt av ego, dualitet, polariseringar, härskartekniker, tillbedjan av gudar och förslavning av människan Ett krig utbröt mellan Lemuria och Atlantis där Lemuria föll, tvingades ner till Agartha ← en del stannade här och blev till träd, naturväsen och olika djur.

Vid ett polskifte som sker vart 13.000 år försvann Atlantis under vatten. Snart skiftar polerna igen och the rise of Atlantis will begin.