DEMONER

Låt mig börja med lite bakgrundsfakta innan vi går vidare. Vi lever i ett polaritets och dualistiskt solsystem och värld. Vi har mest kontakt med den tredje dimensionen (där vi lever just nu som fysiska individer) och dimensionen ovanför oss, kallad dimension fyra, den astrala världen eller andra sidan. När människor slänger omkring samt grötar ihop den andra sidan som ett samlingsnamn för det mesta inom kosmologi, dimensionell och universell kunskap, andra världar och Universum är det inte undra på att människor inte har större kunskap än de har. Demoner, astrala väsen, djävlar, skuggvarelser, poltergeist och spöken existerar enbart i den astrala världen, dvs dimension fyra.

Om de skulle kunna vara här på den tredje dimensionen skulle vi se dem vandra här, de skulle ha kroppar som oss. Vi kan däremot förnimma dem med vårt tredje öga, genom det mediala, genom astralkroppen och det besitter vi alla. Vi ser, känner och upplever dem via våra mediala färdigheter var och en besitter. Vi ser dem men inte från den tredje dimensionen.

En ängel är ett andeväsen, som till största delen förekommer inom de monoteistiska abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, vars uppgift är att tjäna Gud. Oftast förekommer de i de tre religionernas respektive heliga skrifter som budbärare mellan människorna och Gud, men de är även beskrivna som väktare, rådgivare, domare och krigare. Läran om änglar kallas angelologi.

★ Motsatsen till en ängel inom kristen tradition är en demon, vilka istället för att tjäna Gud, anslutit sig till djävulen. Inom islam finns ett slags andeväsen som kallas djinner. De är varken motsats till änglarna, eller per definition onda.

Änglarna är Guds budbärare, men deras främsta uppgift är att vara hans rådförsamling. Somliga tror att vi har en skyddsängel som vakar över oss dag som natt. Det är också en vanlig tro att man efter döden blir hämtad och ledsagad till himlen av änglar. Fundera på ven Gud är? Sitter han som en man ute i Kosmos och dirigerar? Människan har personifierat Gud som en mänsklig varelse, Gud har tom ett kön, en man. Please wake up!

Många forskare är av uppfattningen att idén om änglar och demoner härstammar från zoroastrismen och kom till judarna under den Babylonska fångenskapen från den iranska profeten Zarathustra via det Persiska riket. Vissa texter inom judendomen tyder emellertid på att tanken om änglar kan ha existerat tidigare än så. Hur som haver är detta endast från den fjärde dimensionen, där den astrala världen är uppbyggd på en enda stor polaritet. Himmel och helvete. Gud och Satan. Mörkt plan och ett ljust plan. Gott och ont, ni fattar och det är härifrån vi inkarnerar om och om igen. Vi har ständig kontakt med den fjärde dimensionen.

★ Nedan ser du en bild på en ängel hur de ser ut i verkligheten. Detta är Gevurah, dom och judgement. När tarot pratar om judgement, högsta domen osv härstammar det från vad den tre dimensionella människan kallar änglar.

Om vi går upp i det högsta planet i den fjärde dimensionen hittar vi bla änglar som är ett andeväsen. Tron på änglar är central inom religionen och den börjar med hur Koranen dikterades för Muhammed av Jibril (Ärkeängeln Gabriel). Änglar är inom religionen välvilliga varelser, skapade av ljus, som inte har någon fri vilja utan endast existerar för att dyrka och tjäna Gud och vara hans sändebud.

Man betonar även att änglar är könlösa, ändå har människan skapat kön och namn samt vingar så de ska likna oss människor.

Deras uppgifter i religionen är att skriva ner alla människors handlingar, ge varje nyfött barn en själ och ta själen vid en persons död. De beskrivs som mycket vackra och har olika antal vingar. De kan ta mänsklig form, men bara till utseendet.

Änglar är inkapabla att synda, därför är islams djävul, Iblis, inte en fallen ängel då han har en fri vilja och därför kan begå synd. Han är istället en varelse som gud skapat av eld, en så kallad demon djinn. Kristemdomen anser att Satan eller djävulen är en fallen ängel vid namn Satan, tidigare Samael.

★ Samael var en av de högsta änglarna och den ljusaste på himlen. Här kommer sägnen om morgonstjärnan som i sin tur är Venus. Hans stolthet och högmod anses vara ett skäl till varför han inte böjde sig för Gud och Hans vilja som alla andra änglar gjorde, utan själv sökte regera i himlen.

★ Tron att Satan en gång var en stolt ängel som gjorde uppror mot Gud finns dock inte explicit uttryckt i Bibeln utan baseras snarare främst på slutsatser (till exempel Hesekiel 28). Satan brukar kallas demonernas härskare, den här världens härskare och denna världens gud. Uppenbarelseboken beskriver hur Satan kommer att kastas ner från himlen till jorden och föra krig mot de som lyder Guds bud och tror på vittnesbördet om Jesus. Fundera på att lyda någon (Gud) är det fri vilja? Ska vi straffas då vi inte följer lagar och förordningar religionen satt upp för att styra människan? Kanske är det så att satan, djävulen är den som frigör människan ifrån styrning, rent metaforiskt sett?

Islam har inga särskilda indelningar av änglar i hierarkier som hos medeltida kristna teologer. De flesta islamologer är ense om att det inte är något viktigt ämne inom islam, särskilt eftersom det inte nämns något om en rangordning av änglar i grupper, vare sig Koranen eller Bibeln. Däremot existerar en hierarki mellan enskilda änglar beroende på de uppdrag de fått av Gud.

★ Om man är upplyst, uppvaknad och andlig bör man sett igenom religion och vad skrifter påstår. Vi vet att det inte är änglar som ger oss en själ, samt allt vi gör, tänker, säger hamnar däremot i Akasha biblioteket. Vår själ är fri och evig och den inkarnerar inte via änglar. Änglar är idag helt och hållet New Age.

★ Jag vet också att det inte finns någon Gud som religionen påstår, det som finns är endast en källa av energier och frekvenser, samt olika dimensioner, miljarders galaxer och solsystem. En källa där vi kastats ut åt olika håll för olika lärdomar och uppdrag på miljoner olika världar och nivåer. Vi dras tillbaka mot detta big bang, mot den kosmiska källan, mot vårt högre jag som jag anser är vad folk kallar Gud. Vi är alla ett och vi är alla Gud.

Demonologi (från grekiskans δαίμων, daimōn, "demon" och -λογία, -logia, "kunskap") är den teoretiska kunskapen eller läran om demoner, deras väsen och verkningar men också om helvetet, dödsriken och mytologisk ondska. Den praktiska läran, dyrkan eller åkallan av demoner kallas demonolatri. Demonologi är en förgrening inom teologin, även om det råder delade meningar huruvida det faktiskt bör räknas som ett teologiskt ämne. Fundera på om dödsriket verkligen tillhör djävulen?

Malleus maleficarum (1487) och Practica rerum criminalium (1635) av tysken Benedict Carpzov anförs ofta som exempel på litteratur som utlägger katolska kyrkans demonologi. Andra källor som tar upp ämnet är The Sacred Magic of Abramelin the Mage, The Lesser Key of Solomon (Ars Goetia), Grimoirum Verum med flera medeltida och eftermedeltida verk som tar upp demoners natur och förteckning. Fundera på varför Vatikanen symboliserar fiskguden samt har demoniska och reptil symboler överallt.

Majoriteten av de demonologiska källor som finns är kristna eller utgår från en kristen eller judisk teologi, men begreppet demon och motsvarande väsen finns i flera andra religioner, om vilka det också finns olika förteckningar.

★ Demon betecknar ibland i den klassiska grekiska litteraturen, åtminstone hos Homeros och skalderna, gudom. Särskilt angavs därmed ett slags gudaväsen av lägre ordning.

I senare tid, efter Platon, tilldelas i litteraturen liksom i folktron en "daimon" åt var människa såsom hennes dubbelväsen eller skyddsande. Eller också betraktades demonen som den vandrande ande, som tagit säte i människan och utgjorde personens själ. Vissa rationaliserande senstoiker gjorde "daimon" ifrån att vara en andevarelse för sig till det gudomliga, förnuftiga i människan. Fundera på dubbelväsen, är det inte så att vi besitter båda delar? I en polaritet? Är det inte så när obalanser uppstår kommer den demoniska mörka eller den ljusa gudomliga ta över? Inget av dessa obalanser är bra.

Lägre gudomligheter och andar, liknande grekernas demoner, förekommer med olika betydelser i all folktro. Sokrates "daimonion" uppenbarade sig som en röst som varnade honom för det han inte borde göra. Demoner är enligt den judisk-kristna teologin fallna änglar som Satan drog med sig i syndafallet.

Jag påstår att demoner finns i oss alla då jag kan se dem precis hos alla. I de flesta kulturer är demoner förkroppsligad ondska, lidande och smärta. En demon utnyttjar en specifik svaghet hos människan, skapar ett visst lidande för människan eller vill ha någonting speciellt från den människan. Demoner sägs ha många krafter, så som att kunna förutse saker och ting, och det i sin tur är frestande för människan.

En betydelsefull upptäckt i studierna om demoner är att mångsidiga demoner existerar i de flesta dokumenterade berättelserna. Oftast i en hierarki där varje demon har sitt eget namn och unika karaktärsdrag. För de forna grekerna var demoner små gudar eller gudinnor - nödvändigtvis varken goda eller onda. De goda demonerna kallades Eudemoner och de onda kallades Cacodemoner. Många österländska religioner erkänner ett antal olika demoner.

Till exempel, forna buddister hade Mira, som gav kroppslig gestaltning åt allt som var ondskefullt och indiska demoner leddes av Ravana. Tänk gudinnan Kali eller Lilith. Fundera på planeten Pluto som bla står för död. Underjorden, det undermedvetna, the shadow och som styr över Skorpionen. Vad finns egentligen i dina skuggsidor? Vad ligger begravt i din källare, ditt undermedvetna genom eoner av livstider? Vad har du sett och upplevt genom eoner av tid?

Endast i modern betydelse väcker ordet demon tankar om onda andar. Det grekiska ordet daemon, varifrån ordet demon härstammar, betyder geni och intelligens.

★ Jag har i min allra första kanalisering mött två polariteter. Först kom Jesus, jag fick verkligen studera honom nära och han visade sig förstås som människan har målat upp honom under tvåtusen år. Ganska direkt efter kom Djävulen. Han visade dock inte sitt ansikte. Han visade sig bara från halsen och ner. Kroppen var helt röd och den hade en massa svarta inristade symboler. Många av dessa symboler jag såg var healing symboler, elements symboler, geometri samt alkemi symboler. Hans kropp kom närmare och närmare och jag fick studera den och alla symboler från 20 cm håll.

Jag vet idag att dessa två arketyper ville representera sig som just två polariteter, samma polariteter vi själva besitter. Vi måste upprätthålla en balans. Precis som universums balanserande yin och yang. De är båda två en och samma. I en balans.

Men existerar verkligen demoner? Ja. Jag har genom åren träffat på hattmannen, spöken, poltergeist, skuggvarelser, astrala väsen av olika slag och demoner men även reptiler och Greys (lyssna på min podd Skyrocket på acast).

Demoner blandas ofta ihop med bortgångna där man tror att när tavlor faller ner från väggar, saker flyttas och andra fysiska fenomen är våra bortgångna som vill prata med oss. Oftast är det demoner då de har den starkaste kraften att fysiskt kunna förflytta saker som sprider skräck samt kaos. En demon är det allra starkaste mörka väsen som finns, men vi ska fundera på om det mörkret också finns inom oss själva. För det gör det.

★ När vi blir attackerade av demoner har vi ett stort mörker inom oss vi inte bearbetat. Vi måste göra den personliga utvecklingen, gå ner i skuggsidorna och göra det jobbiga arbetet. En demon är intelligent och dras till de som har mera mörker i sig än balansen av ljus. Precis som en läkt person drar till sig ljusvarelser och upplysning.

★ En demonenergi finns runt alla levande varelser eftersom det är en polaritets värld och universum vi lever i. Om du blir attackerad så har du öppna kanaler in i din aura du skapat i olika trauman och där du inte tagit kommando samt kontroll över vad du släpper in, vad du tillåter. Jag själv har blivit neddragen från sängen i fötterna av en väldigt stark Demon. Jag har blivit klöst och vaknat med otaliga långa blodiga revor på kroppen.

★ Demoner är skuggsidan av oss själva samt skuggsidan och nedersta delen i det astrala planet i den fjärde dimensionen. De tar över när du är obalanserad och har för mycket mörker i dig. De skapar kaos, rädsla och skräck. De föder sig av dina rädslor och ditt mörker. De kan visa sig som bortgångna, änglar eller ljusvarelser för att nå dig och locka in dig. Du måste bjuda in dem. Jag avråder starkt som jag sagt tidigare från trollbord, anden i glaset och ouija brädor. Har du sprickor i din aura kan du vara säker på att de tar sig in den vägen och dessa sprickor öppnas vid ovan nämnda aktiviteter samt om du inte har kontroll på vad du bjuder in.

Inom LaVeyan satanism används termen "shemhamforash" under ritualer som beskrivs i The Satanic Bible. Uttrycket är i huvudsak en motsvarighet till "halleluja" i den meningen att det anses innebära "Hail Satan" när det används i detta sammanhang, för att bekräfta LaVeyan satanismens mål att satirera traditionell religiös praxis.

Som bilder visar ovan såg Djävulen ut när han visade sig för mig (bilden är lånad från Google) och här ser man de svarta inskriptionerna om än färre i antal än vad jag fick se. Djävulen är en demonenergi skulle man kunna säga precis som Gud skulle representera änglar.

★ Båda polariteterna besitter en enorm intelligens, kunskap och upplysning. Tillsammans i balans blir de vårt Universums Yin och Yang. Vi människor är de som inte kan hantera denna balans, så därför är det inte bra med för mycket mörker eller för mycket ljus. Det tippar över och då blir det destruktivt och obalanser i auran, i våra chakran, i våra celler, i vårt sinne, i våra känslor, tankar och hela vårt inre samt yttre värld.

★ En demon attack kommer med upplysning vad du måste jobba med. Har de tagit sig in i dig så ska du vara glad över den visdomen som visar dig vad exakt du går omkring med för mörker, trauman och obalanser. Du måste ner i skuggsidan och börja jobba. När du balanserat upp mörkret och läkt kommer demon energin att lämna dig. Då har du en balanserad yin/yang polaritet. Ett måste för en sund värld och en sund människa.

© letsskyrocket.se