VÅRA GUIDER - VILKA ÄR DOM?

I början av ens andliga och mediala uppvaknande kan det kanske vara svårt att urskilja vilka ens guider är. Finns de ens? Var är de? Kan jag se dem? Höra dem? Känna dem? Jag tänkte här skriva lite om vilka våra guider är och specificera lite mer exakt. Det andliga Sverige pratar om ”andra sidan” och -”de säger nu att”… men vet oftast inte vem och vilka som vägleder. Man kluttrar ihop allt därute som bortgångna nära och kära eller rätt och slätt änglar. Man tror att detta är allt som finns. Man vet inte ens vad en ängel egentligen är.

Vilka är änglarna eftersom Bibeln och religionen inte existerar annat än i en påhittad styrd agenda? Änglar fanns inte före kristendomen. Det finns inte en enda skrift om dem. Vilka är änglarna utanför Bibeln och religionen? Änglarna har fått stort fotfäste de senaste åren och detta är vad som kallas New Age. Jag ska dela in våra guider grovt i olika kategorier nedan.

1. det högre jaget - tvillingsjälen

Aleph, anden, ditt högsta jag, ditt sanna jag, ditt överjag leder dig ständigt mot en hög utveckling samt höjning. Ditt högre jag är din tvillingsjäl. Den ser till att du följer själens s k blueprint, dvs vad din själ behöver lära sig för nästa höjning och det du skrivit på att du ska göra, lära och gå igenom i detta liv. När du höjt dig så pass högt att du är i oneness med kosmos, nollpunkten, släpper du din själ och du behöver inte lära dig mera. Man skulle kunna säga att ”själlösa” är de som nått högst för de har frigjort sig från själen. De är helt upplysta utan karma då själen är just karmisk. Du blir då åter ett med det högre jaget som man kallar Gud. Du är helt i balans med kosmos. Du ÄR kosmos. Det högre jaget (din tvillingsjäl) är din mesta samt alltid din huvud guide. Det högre jaget på den högsta tidslinjen är den starka rösten du ibland hör. Den rösten kan vara hård, rättvis, vägvisande och väldigt direkt. Spot on. Har du plötsligt hört något -out of the blue- ropa ditt namn? Detta är det högre jaget. Ditt högre jag kan aktivera dig och uppgradera dig under detta liv beroende på dina vägval och handlingar, dvs att du gör bättre ifrån dig än du hade tänkt. Ju närmare du är din blueprint  ←desto bättre flyter livet framåt. Om så sker, återvänder du antingen inte till den astrala världen när du lämnar kroppen, eller så gör du en höjning på astral planets fjärde dimension och går ner i en högre blueprint i nästa liv. Desto fler höjande fysíska liv desto  högre dimensioner närmare källan och det högre jaget, på den högsta dimensionen/tidslinjen. Ditt högre jag är din (enligt mig) främsta guide och vägledare. Detta är ett ”super över jag” som kan ibland gå in och ge dig en snabb läxa eller meddelanden för din höjning. Din resa handlar egentligen om att återvända mot och tillbaka till det högsta medvetandet av dig själv, Aleph, anden på den högsta tidslinjen. Ditt högsta Jag ÄR vad som kallas Gud. 

2. djur & totemdjur

Djuren ja, jag jobbar mycket med djuren och de med mig.  Från den minsta lilla krabaten till det största djuret varje dag. När djuren vet att jag vet börjar de kommunicera direkt. Djuren är guider, de är gudar och de kan anta hundratals olika energier. De är alla element. De är alla chakran och de är alla dimensioner. Efter några års studier med de djur som samarbetat med mig ser jag Korpen som ett gudaväsen. Ser du en Korp som visar sig för dig kan du vara säker på att det är ett gudaväsen som kommunicerar med dig. Djuren offrar sig för oss. De kan orsaka sin egen död eller stor skada mot sig själva så vi ska uppmärksamma budskapet. Djuren är läkande, har en hög(re) visdom och de är andliga guider. Ibland är de gudar. Ibland kan de komma som energier från våra bortgångna anhöriga. Nåhra har totemdjur och mitt är fjärilen 🦋

2017 hade jag en anstormning av runt 90 fjärilar inne i min trea i stan hela sommaren. De satt i gardiner, soffan, på kuddar, gick på golvet, på vägar, inne i badrummet, ja överallt. Jag tyckte det var jättekonstigt att de ville vara inne i en lägenhet mitt inne i stan. Nästa sommar kom det runt 200 fjärilar i min bostad. Då förstod jag budskapet samt att fjärilen är mitt totemdjur 🦋 När ett djur kommer nära och avviker från sitt normala beteende har ett väsen av något slag tagit över djuret för guidning till just dig. Naturligtvis räcker det inte att se en fågel flyga förbi. Djuret måste komma nära inpå just dig.  Ditt totemdjur jobbar med dig i sömnen eller i meditationer. De visar sig för dig. Fickhandboken för djurens vägledningar är förstås Solöga. Den finns nog i var mans och kvinnas hem. 

3. träden

Träden är mest lika oss, många tror vi liknar djuren men träden är vi. Ett träds inre ringar ser exakt ut som våra fingeravtryck. Ett träds krona är utformat som våra lungor. Samma förgreningar av gasutbyten fast tvärt om. De tar hand om vår utandning (koldioxid) och producerar nytt syre för våra lungor att andas in.  Vilket teamwork! När vi lämnar våra kroppar och begravs blir våra kroppar till jord där trädens rötter suger in vårt DNA och därmed blir vi även ett med träden. I varje träd finns det många människor. Träden kallar jag för the elders. De viskar sin visdom för den som vill lyssna. De läker våra fysiska och mentala kroppar, ja hela vårt energisystem, men främst är de guider till oss.  Vill du ha bra råd? Prata med ett träd!

4. bortgångna själar

Många av våra nära och kära går tillbaka till astral världen, dvs dimension fyra precis ovan vår tredje dimension, men inte alla gör det. En del återvänder till högre dimensioner beroende på vilket uppdrag man haft eller vilken höjning man gjort. De avlidna nära och kära, vänner och andra nära involverade i våra liv lämnar energiminnen efter sig. Om du har svårt att känna av någon specifik person kan det bero på många saker, om jag tar mig själv som exempel, så har jag nästan ingen kontakt med min mamma längre. Detta pgr av att jag inte sörjer henne. Det finns inga frågetecken. Ingen sorg, skuld, ledsamhet, oro, trauman eller triggers. Allt kring mig och min mamma är förlåtet, läkt, ingen sorg eller förtvivlan finns. Detta gör också att hon kan stiga i den astrala världen eftersom mycket handlar om egen karma samt hur jag känner och löst karman mellan oss. Förstod du det där? Vi väljer våra föräldrar för att lösa viss karma eller jobba med olika skulder vi har med oss ner. Om du däremot fortfarande sörjer, gråter, saknar, är orolig, ledsen med mera håller du kvar personens energi. Detta gör att det blir svårt för personen att stiga och höja sig. Personen eller själen hålls kvar på den tredje dimensionen eftersom ni är sammankopplade energimässigt. En del bortgångna själar vill själva hålla kvar sin energi där de var innan de gick tillbaka, ofta handlar det om olösta konflikter, trauman eller oförutsedd plötslig död som gör att de inte vill lämna, har svårt att acceptera och svårt att ta sig vidare. En del vill hjälpa helt enkelt. De blir då din ”mänskliga” guide” och försöker göra klart vissa saker de inte hann göra, säga, manifestera med och kring er relation. 

Våra mänskliga guider kan hjälpa oss med våra studier, relationer, vägval du funderar på, hjälpa dig med en livsuppgift, ett brinnande intresse för att nämna några. Här finns också de, vad vi kallar uppstigna mästare som levde som människor en gång i tiden och höjt sig till en högre tidslinje på astrala planets dimension fyra. De hjälper dig att vara människa helt enkelt. De har varit människor som i någon form har levt i ditt nuvarande liv eller i andra liv. Eller är mästare som kommer in för vägledning. Det kan vara som för mig, en HOPI från flera tusen år sedan eller min egna mamma i detta liv. Jesus som besökt mig gånger flera var en healer och han har inget med religion att göra, är heller inte guds son. Vem är Gud? Ta dig en funderare på det bortom Bibeln och religionen. 

5. paralella guider - superguider

indigo, kristall samt diamant själar

starseed inkarnationer & wanderers

Nu ska vi gå lite kvantfysiskt. Jag har ofta pratat om parallella tidslinjer, att vi finns på en massa olika tidslinjer parallellt med där vi är just i läsandets stund här och nu. På höga tidslinjer och på väldigt låga tidslinjer. På samma gång. Vi föds och vi dör i samma sekund. På alla dessa tidslinjer finns du, antingen från dåtiden (Lemuria, Atlantis, forna Egypten, 1765, 1910 etc) eller vad vi kallar ”framtiden” men alla dessa tidsåldrar pågår i nuet. Du kan besöka Lemurien i nuet för det pågår just nu. 

Så, dessa tidslinjer av dig är alltså du. Det kan vara du som interdimensionell  Glöm Gud och religion här, för detta existerar inte. Endast olika nivåer av energier samt frekvenser med olika uppdrag, höjningar och sänkningar. Inget är sämre eller bättre. Allt har en balans där man verkar.

Du kan vara en ljuskrigande Indigo som är här för att bana vägen för andra, en kristall själ som håller en högre kärleksfull frekvens. Du kan vara en Pleiad från 4e dimensionen. En wanderer som mestadels bara vill lära sig nya platser i galaxen utan att egentligt mission att höja mänskligheten. Eller 1% av mänskligheten som gått ner som  Starseeds med tuffa livsmission för att stödja indigos och kristallsjälarna. Då vi vet att det inte finns en styrande Gud eller att religioner existerar (kvantfysiskt, multidimensionellt, kosmiskt och galaktiskt går det inte ihop) måste man förstå hur det egentligen fungerar och ser ut.

På dessa tidslinjer finns tusentals utgångar av dig beroende på vad du väljer för ageranden, vägval, tänk och känslor. Sen får det vägvalet en s k konsekvens av utgång som i sin tur leder till andra förgrenade tidslinjer och utgångar. Ditt högsta jag finns på den högsta tidslinjen, med andra ord kallar vi det vårt högre jag eller vårt högre medvetande. Vi är i ständig kontakt med det högsta jaget på den högsta tidslinjen och här ser du på dig själv ur ett ”fågelperspektiv” kan man säga för att göra det lättare att förstå. Så en Sirian 9D Starseed (som jag) som gått ner från den högsta dimensionen i vår galax kan interagera med den jag är på den 9e dimensionen som pågår i nuet. Vi kan prata med varandra och få råd varför jag valt att göra ett enormt mission här. Man pratar med sig själv på högre tidslinjer men man kan även prata med sig själv som ett träd från 2a dimensionens växtrike.

6. interdimensionella kosmiska guider

Detta ör endast för de 1% galaktiker som finns på jorden i skrivandets stund. Ju mera uppvaknad och aktiverad Starseed du är desto mer kosmiska guider kommer du att ha omkring dig. Interdimensionella varelser. Dessa är fragment av dig själv. Besöks du av andra humanoida raser än den du tillhör har du troligtvis levt på andra tidslinjer  tillsammans med dessa raser, här pratar jag om wanderers.

Dina kosmiska guider och själsgrupper är de som uppgraderar ditt DNA, de hjälper dig navigera lagren av dimensioner. Humanoida/aliens raser jobbar för det stora hela mer än din personliga utveckling, men förstås är de ett stöd för dina egna frågor i din Starseed inkarnation  Som en äkta Starseed, desto mer besök kommer du ha, inte bara från din egen grupp. Alla höjningar du gör i dina liv höjer även din själsgrupp,  dina guider och stjärnfamiljer. Alla vill tillbaka till ursprunget från olika tidslinjer. Alla är beroende av varandra. Därför är specifikt humanoida gruppers agenda att höja mänsklighetens medvetande då de är vi på andra dimensioner och tidslinjer också höjer sig. Just nu vill Sirian High Council (6D) att vi kollektivt ska jobba bort skuggsidor och börja nå  den femte dimensionen om några hundra/tusen år och när alla är där kollapsar den tredje och fjärde dimensionen. Här kommer the Ground Crew in, dvs 1% Starseeds som ska hjälpa till på detta 3D plan.

varför hör jag inte

mina guider?

HÖJ FREKVENSEN & VIBRATIONEN

Din vibration är helt enkelt inte hög nog. För att kunna sammankopplas med din 9D Sirian grupp är det ett enormt avstånd mellan vårt 3D → 9D. Däremot går det lättare i sömnen då astralkroppen kan resa hur långt som helst. Men i vaket tillstånd, tex under en meditation eller kanalisering måste du höja frekvensen en hel del, annars kommer du inte ens ur 3D. När du höjt frekvensen möts ni på den femte dimensionen. Har du som jag haft en kundalini resning kan du bortse från detta. Även om du inte hör dina guider (vilka de än må vara) ska du veta att de pratar med dig hela tiden, lika mycket, om inte mer, än du pratar med dem.

INGET QUICK FIX


Att vilja för mycket, vilja ha snabba svar går inte. Det blir huvudet, tankarna och EGOt som styr mer än ditt autentiska jag. Man forcerar och vill för mycket helt enkelt. Detta gör att du varken hör, ser eller känner något alls. Du sitter fast i huvudet. Du får vackert sitta där i frustration tills du stillat dig. Lär dig grunderna för meditation och testa igen. Dessutom ska du veta att när tankarna, ego-forcerandet och bristen släpper, dvs när du anser att du inte behöver dina guider, är precis då de kommer, för då har du släppt prestationen och tankarna. Du är då i din högsta power.

SLÄPP BAGAGE & LÄK TRAUMAN

Det här låter säkert irrelevant men ack så viktigt. Detta är allt som faktiskt håller dig nere här på 3D som ett gäng tegelstenar runt din midja. Hur vet du då om du höjt dig? Som jag tjatar om måste du göra den personliga utvecklingen, jobba stenhårt med skuggsidorna, dina trauman och triggers.

När du upptäcker att du inte triggas längre, du hamnar inte längre i samtalskonflikter, du låter andra ha sina tankegångar och du känner inget behov av att veta bäst, strida, tävla, härma andra, vara en kopia av någon annan, vilja vara störst och bäst, synas, polarisera, du är inte så lättstött, inte avundsjuk eller svartsjuk, du har inga förväntningar på folk, inget behov att diskutera andra människors val, vad de säger och gör, du behöver inte andra människor och du njuter av att vara ensam, du har knappt några rädslor kvar, du lever inte i brist, du älskar och uppskattar dig själv är då du höjt dig. Framförallt promotar du sanningen och den går inte dölja. Du blir ett vandrande sannings serum du vill vidarebefodra till hela världen. Här står du helt i din kraft!

LYSSNAR DU PÅ RÄTT SÄTT?

Näe, troligtvis inte. För att kunna ta emot vad dina guider säger krävs det en stor öppenhet. Ju högre upp dina guider finns desto svårare är det för oss att höra dem. För det första pratar de energispråk ju högre upp de befinner sig, tänk dig en 24D Sirian som ska vägleda dig, då gäller det att ha tungan rätt i mun och sinnet på plats!. Nonchalerar du saker som visas i din väg? Du kanske inte ens ser vad som är precis framför näsan på dig? Vägledningarna har en vibration, dvs du känner det (klärkännande). Vägledningarna kan visas seende (klärseende), de kan även skickas hörande (klärhörande) men också visas så du kan se med dina fysiska 3D ögon. Live and direct. Plötsligt ser du en ljusvarelse framför dig. Kanske ser du din mamma? Kanske ser du din <bortgångna hund? Som dessutom låter? Hunden kan vara skickad för att rädda ditt liv som i mitt fall. Min stamtik höll mig vid liv i fyra timmar innan ambulasen kom och jag hamnade på IVA. De skickar olika djur som kommer med vägledningar, det gäller bara att vara vaken och se dem. Men även det mest vanliga energi språket numerologi. För egen del är detta vad mina guider vägleder mig mest igenom i mitt vakna tillstånd. precis varje timme får jag vägledningar numerologiskt. 

VEM ÄR DÅ GUD?

Jag tänkte skriva om både Gud, änglarna och vad samt vem/vilka som är gudar. Men kort sagt här så vill jag inte tvinga någon som tror på Bibeln, dvs en man  skapat allt på sju dagar, där Bibeln glömde dinosaurie tiden, alla aliens som gav oss deras DNA, Annunaki, demigudar och allt, allt, allt som inte finns med i den heliga boken. Bibeln är också kvinnoförtryck, vi ska aga den vi älskar och vi kvinnor ska lyda vår man som bestämmer över oss, att Jesus är samma mans son (är vi inte alla det?) samt änglarna som är denna mans arbetare. Du som är religiös måste få tro på detta, men jag vill sätta ett frö i dig som kanske gror till ett uppvaknande. Du kan förstås fortsätta i fiskarnas tidsålder där vi varit i tusen och tusen år under kyrkans och religionens förtryck, med slakt av människor, man mördar i guds namn, man har rätt att aga barn, övergrepp mot kvinnor och barn, pedofili (Vatikanen och präster över hela världen) samt total styrning av människan, det största dömandet av människor kommer från Bibeln och kristendomen/religionen.

Religioner har även skapat krig och makt alla tider. Kan det vara just så att det ser helt annorlunda ut än vad religionen programmerat in i dig? Är inte Gud väldigt polariserande? Bara det med gott och ont? Luktar inte det dimension fyra och astral världen? Är det inte så med facit i hand att religion och kristendomen är en mörk agenda? Att leta efter något större än du själv. Att böja dig för en Gud som styr? Är det inte så att vi har en fri vilja? Kanske är det så att just du sitter på hela skapelsen.  De religiösa inte har vaknat ännu. De behöver en styrning och en skrift att leva efter då de helt är avskärmade från det högre Jaget såsom spiritualister som följer sju lagar och inte jobbar högre än 4D.

KRISTENDOMEN = DEMONAGENDA

En skräckinjagade dokumentär på SVT Play i flera delar, handlar om just Gud, kristendomen och vad den får människor att göra. Jag vill inte skrämma dig som är religiös och kristen, men om du har börjat vakna upp, är nyfiken på vad kristendomen står för bakom dörrarna ska du se denna dokumentär gjord av Uppdrag Granskning. Pausa om det blir för traumatiserande.
Uppdrag Granskning – Knutby – från paradis till helvete, en verklig dokumentär i 6 delar.