Carola

Carola

Esoteriker, numerolog,
inspiratör & grafiker

VISIONER , skapande, inspiration & kreativitet

Så länge jag kan minnas har jag skapat, skapat och skapat i kreativitetens anda. DIY projekt, inredning och styling men även grafiskt. Collage är ett av det jag öskar mest att pyssla med. Logos, headers, instabilder och gud vet allt. Att vara (över) kreativ är att vara helt i flow med universum och dess skapande kraft. Morsan sa alltid – du är så grafisk och konstnärligt lagd så du borde jobba med det. Var har du fått detta ifrån?  Jag ritade på allt som låg framme, dagstidningar, kataloger, hennes bakbok, ja allt jag hade framför mig. Jag såg igenom bilder, grafiska upplägg och även texters bokstäver. 

Idag vet jag svaret på mammas fråga, var kommer detta ifrån? Jo, genom mitt själskontrakt och numerologin. Jag är en master 33/6 där de dubbla treorna står bla för att skriva, författa samt prata, vara en speaker och under ligger min grund 6a som bland annat står för visioner, estetik och konstnärs anda. Inte nog med det så finns ännu en 6a i min själ, dvs vad min själ vill pyssla med i detta liv. Visioner och skapande tillsammans med mina treor som hjälper till att sprida detta genom författande samt som talare för större massor i kollektivet. Idag ska vi prata om att manifestera genom visioner, dvs vi ska använda 6an och om du inte har en 6a någonstans i ditt själskontrakt kan du passa på att snål-åka på det kollektiva 6 året vi är inne i nu 2022.

Visionboards är något jag jobbat med samt skapat så länge jag kan minnas. De hänger överallt i mitt hem, dvs visionstavlor på galler men även som inspirerande tavlor jag gjort själv. Att omge sig med det man vill visualisera in i sitt liv är just att ha bilder samt citat i hemmet. Men även i mitt bloggande som jag startade 2007 där jag skapade såna kollage att jag nästan  tappade andan när jag såg vad jag skapat i mitt flow. Skapandet av min ubervackra hemsida där allt måste stämma ihop med typsnitt, färger, bilder, grafiskt och estetiskt. Men det finns några knep till du kan lägga till förutom detta. Vi kikar på dem nedan:

UNIVERSE HAS YOUR BACK UNTIL YOU KNOW HOW TO HANDLE IT BY YOURSELF

Vad är Universum? Hur korresponderar vi till de tolv attraktions lagarna? Hur kan vi hämta hem en viss energi och vibration som vi önskar för manifestation? Varför funkar det ibland och ibland inte?

1. Först av allt måste du titta på ditt numerologiska själskontrakt, du har en specifik livsväg som inte går att ändra så mycket. Du har ett tema. Utöver det kan du ha både karma plus karmiska skulder med dig som hänger med hela livet. Dessa kan stoppa dig från att få vissa saker tills du förstår hur du ska kunna få dem.

2. Utöver detta måste du kika på dina mån noder, var du kommer ifrån och vart du ska i det här livet. Följer du inte noderna, din true node kommer du även här stöta på patrull, det kommer kännas fel, precis som i ditt själskontrakt, är du på felvägar lär du känna det starkt.

3. Du måste känna till de tolv universella lagarna som består av trådar (osynliga kapillärer och vener) som är ihopkopplade med dig. Dessa kallas livets träd, sephirot och alla trådar löper längs kvantfältet. Runt kvantfältet löper artären där du plockar information från.

4. Du bör känna till himlakropparna som ÄR universums energier, detta  kallas att be universum om hjälp, universe has your back. Med andra ord, du stoppas eller manifestationen uteblir om du inte klarar nivåerna uppåt i Sephirot. Fram tills dess kommer Universum (Saturnus) hålla dig begränsad tills du lär dig läxan för nästa nivå, eller om ditt själskontrakt visar att du ska leva ett liv i välstånd.

1. law of divine oneness

LAGEN OM ENHET. EN. APEPH. ALPHA
Universums första och mest grundläggande lag är lagen om gudomlig enhet som framhäver alltings sammanlänkning. Den säger att bortom våra sinnen är varje tanke, handling och händelse på något sätt kopplad till allt och allt alla. Vi kommer ner fån det kosmiska ägget som en individ.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Det här kan bli lite besvärligt, men att tillämpa den i verkliga livet innebär att ha medkänsla till andra och inse att vi alla är ett. Precis som min Sirian grupp påpekar ständigt från den 9e dimensionen. Oneness. Genom att arbeta med denna lag, att ställa frågor som: –hur kan jag visa mer medkänsla och acceptans mot dem jag inte förstår? eller Vad skulle kärleken göra?

2. law of vibration

LAGEN OM VIBRATION
På mikroskopisk nivå är allt i konstant rörelse och vibrerar med en viss frekvens (numerologi). Det gäller materia men även ens personliga frekvens. Denna lag säger att vår vibrationsfrekvens kan informera om vår levda upplevelse. Till exempel, du kanske kan ta emot pengar men du kanske inte kan hålla fast vid dem, eftersom du vibrationsmässigt arbetar på en lägre nivå.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Om du känner ett behov av att höja din frekvens (bra vibbar, någon?), finns det massor av bra metoder att göra det, inklusive yoga, ljudbad, skogsbad och chakraarbete.

3. law of corespondance

LAGEN OM KORESPONDENS
Denna lag säger att mönster upprepas i hela universum och på ett personligt plan är vår verklighet en spegel av vad som händer inom oss i det ögonblicket. Som ovan, så under, som inom, så utan. As above, so below, as within, so without. Allt är speglingar.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Mantra för denna lag: Det händer för dig, inte till dig. Om vårt liv är kaotiskt och rädslobaserat är det för att det finns kaos och rädsla inom oss. Om vårt liv verkar lugnt och grundat, är det för att vi känner frid inom oss.

I alla oroande situationer frågar du vad situationen kan visa dig om dig själv och vad som kräver helande inom dig.

4. law of attraction

LAGEN OM ATTRAKTION
Utan tvekan den mest omtalade universella lagen, lagen om attraktion, LOA används ofta för manifestation. Lika lockar och söker lika, du får det du fokuserar på. Inte bara det, du måste tro att det du söker är möjligt, men viktigt att lära sig att vibrera på en nivå som attraherar det du söker.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Om du vill ha kärlek men inte ger kärlek, skickar du ett meddelande till universum om dina prioriteringar. Vibrationerna stämmer inte. Det finns ingen mottagare. Om du upprepar en önskan men inte tror på vad du säger, är det värdelöst. När vi fokuserar på vad vi vill kontra vad vi inte vill, kommer just det du inte vill att dyka upp i ditt liv. MEN, vill du leva som miljonär och glida omkring på ett bananskal? Finns inte de vibrationerna med i ditt själskontrakt så kommer vissa önskningar aldrig manifestera sig, vad din norra nod är förutbestämd vad du ska göra i detta liv. Kanske inte det du önskar eller tror. Kanske har du en hel del skuld med dig ner som du inte ens velat ta tag i eller se? 

5. Law of Inspired Action

LAGEN OM INSPIRERAD HANDLING
Är nära besläktad med lagen om attraktion ovan, handlar om inspirerad handling, att ta de verkliga, handlingsbara stegen för att bjuda in det vi vill ha i våra liv. Ofta kommer inspirationen inifrån. Inspirerad handling är den där milda, interna knuffen. Det är inte alltid en handlingsplan. Denna lag jobbar jag med dygnet runt och är min favoritlag att jobba med. Inte undra på att den ligger som 5a!

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Att praktisera denna lag handlar om att sakta ner, bli tyst och skapa utrymme för intern vägledning. När vi släpper vårt behov av att ordna och styra hur det ska gå till och istället är öppna för alla möjligheter ger det plats för nya sätt att nå de mål som vi kanske inte hade tänkt på annars, ganska likt 5ans vibration.

6. Law of Compensation

LAGEN OM KOMPENSATION
Kompensations lagen har ett nära samband med attraktionslagen. Du skördar vad du sår är den viktigaste lärdomen med lagen som säger att dina ansträngningar alltid kommer tillbaka till dig positivt. Om du söker något måste du bidra på något sätt mot ditt mål. Att ge från hjärtat ger dig fina möjligheter att bli kompenserad, men att ge från egot, att de ser bra ut i andras ögon, ger karma, dvs en lärdom som inte ger någon manifestation.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
För att arbeta med denna lag på ett sätt som attraherar (eller kompenserar) kärlek, stöd, ovillkorligt givande ska du fråga dig själv: Var kallas jag att tjäna och stödja andra idag? Ni som jobbar inom vården har denna kompensation befäst, att gå den där extra milen för någon annan ger kompensation. Jag jobbar ständigt gratis genom podden, artiklar, videos samt via instagram. Hundratals, som blivit tusentals timmar av välgörenhet. Sharing is caring!

7. Law of Perpetual Transmutation of Energy

LAGEN OM ENERGINS EVIGA FÖRVANDLING
Denna lag säger att på en energi nivå är allt i universum ständigt under utveckling eller fluktuerande. Varje handling föregås av en tanke, där tankarna själva har kraften att så småningom manifestera sig i vår fysiska verklighet. Har du någonsin varit i närheten av en negativ person och känt din egen positivitet utarmas? Det är ett exempel men det kan också fungera tvärtom: Högre frekvenser omvandlar lägre när de tillämpas med avsikt.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Genom att veta detta kan vi aktivt försöka lyfta negativ energi omkring oss genom att upprätthålla positiva tankar och handlingar, precis som japanska reiki healers samt Starseeds är här hör att göra kollektivt.

8. Law of Cause and Effect - karma & skuld

LAGEN ORSAK & VERKAN, KARMALAGEN OCH KARMISK SKULD
Relativt okomplicerat belyser denna lag det direkta sambandet mellan handlingar och händelser. Vad som är viktigt att notera här är att vi ofta inte kan se effekterna direkt, men de kommer tillbaka. Tro mig! Jag ser det i själskontrakten också.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Lita på att varje handling kommer att ha en reaktion – bra som dålig, a blessing or a curse. Det du skickar ut, dvs det du säger eller gör mot någon annan kanske inte kommer tillbaka till dig i det ögonblicket, men den vibrationen, den energin du lägger ut har en krusningseffekt. Om du kommer från en plats av ilska, avund eller förbittring, kommer den energin så småningom att påverkas som ett resultat direkt mot dig. Det är därför man säger karma is a boomerang. Här ser vi även den karmiska 8an som visar på exakt det. Vad som sätts igång i den ena öglan kommer tillbaka i den andra. Vem styr karmalagen? Jo, Saturnus.

9. Law of Relativity

LAGEN OM REALITETER
Denna lag antyder att vi är benägna att jämföra saker i vår värld, men i verkligheten är allt neutralt. Relativism finns i allt, och i slutändan beror meningen av detta på vårt perspektiv och vår uppfattning.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Att tillämpa denna lag kan hjälpa oss att förstå de tuffare delarna av våra liv med större medkänsla. Om vi känner oss otacksamma för vår livssituation kan det bero på att vi jämför våra arrangemang med någon annans. Istället skulle det vara bättre att uppskatta det vi har utan att behöva jämföra det med något annat/n. Här ser jag även avundet smyga sig in.

10. Law of Polarity

LAGEN OM POLARITET & MOTSATSER
Denna lag säger att allt i livet har en motsats, gott och ont, kärlek och rädsla, värme och kyla, yin och yang. Nyckeln är att förstå att dessa är två sidor av samma mynt. 

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Mantrat är; all kontrast ger mer klarhet. Om du till exempel står inför en svår situation som ett uppbrott eller en hälsoutmaning, ställ in dig på hur motsatsen ser ut, vilket kan avslöja ett nytt perspektiv eller en lektion.

11. Law of Rhythm

LAGEN OM RYTM
Cykler är en naturlig del av universum. Rent fysiskt kan du tänka på årstiderna på jorden. I våra egna liv kan vi komma ihåg att integration är lika viktigt som tillväxt. Vi förväntar oss att vi ska vara på samma sätt hela tiden, oavsett om vi tänker på vår hälsa eller till och med produktivitet eller åldrande, men det är inte hållbart.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Lägg märke till dina inre rytmer och försök arbeta med dem istället för att bekämpa dem. Känner du dig nerkörd? Kanske är det bättre att ge dig själv lite vila istället för att klara av allt.

12. Law of Gender

LAGEN OM KÖN
Slutligen, lagen om kön har att göra med den maskulina och feminina energin som finns i allt. Mycket av vårt samhälle historiskt har fungerat utifrån en maskulin kraft samt styra en mentalitet som inte tillåter mycket utrymme att bara vara.

JOBBA & TÄNK SÅ HÄR:
Uppnå din egen balans mellan det gudomliga maskulina och gudomliga feminina energierna för att kunna leva mer autentiskt. Feminism gör inte saken bättre, det blir bara ett nytt kön på tronen, omvända roller.

moodboard eller visionboard?

1. Moodboard ↑ är ett collage av känslor, hur man känner, vad man funderar på, hur man mår. En känslo board helt enkelt medans en vision board är våra visioner, det vi vill nå, åstadkomma, det vi brinner för att uppnå. Jag jobbar med visionboards ständigt genom alla mina collage jag gör här och på instagram. Detta collage av moods, dvs känslor är nog vanligare än visioner. Bilderna kommer från den största inspirationskällan Pinterest (där man f ö kan hamna i timmar) så bilderna är därifrån då jag inte har tid att sitta och göra en egen just nu (det skulle nog ta 6h innan estetikern valt rätt bilder, typsnitt etc haha)

2. Vad är känslan för mina visioner? Vad får jag för bilder i huvudet? Är det mina visioner eller någon annans? Brinner jag för detta själsligt? Håller visionen på lång sikt?

3. Klipp & klistra metoden är gammal och beprövad. Här sätter du dig ner och klipper ut bilder samt texter som passar din vision från dagstidningar och andra tidningar, gärna i färg. Ta gärna ett A3 papper så du har en stor yta. Du kan även göra som jag, använda galler samt köpa clips eller använda klädnypor för att hänga upp det du klipper ut. Jag har tre stycken galler hemma. Metallgaller hittar du tex här ← Ett bra tips är att ha detta galler samt din vision på väggen vid din arbetsplats vid datorn samt på kylskåpet kan du ha texter, peppande citat eller bilder som visar den vision du vill uppnå,

Men det roligaste (iallafall för en grafiker) är ju förstås att göra kollage grafiskt i tex photoshop eller om man hellre vill använda Canva. Det finns färdiga mallar man kan använda. Vanessa på Blog Pixie är en av mina största inspirations källor efter Pinterest. Här kan du kika på lite mallar och hur du skapar en egen mood samt vision board

Inspiraions källor? Här ger jag dig mina:

Pinterest
Blog Pixie
Instagram
Dribble
Awwwards
Muzli
Up.Labs
Mobbin.design

Jag blev ju som några av er vet bannad från Pinterest eftersom jag delade saker kring allt som hände 2020 och det gillades inte, Pinterest är en stor censur portal liksom FB och Twitter men även nu Instagram. Människor får inte ha en egen åsikt eller säga sanningen. Så min Pinterest med över 300 besök/dag bannades och nu har jag startat upp en ny men den har legat och skräpat utan att jag gjort något åt den, ärligt talat var jag heligt förbannad på allt jobb jag la ner på min f d Pinterest som de bara plockade bort, egna kollage jag suttit med i hundratals timmar får jag inte tillbaka. Men nu har jag varit inne och ordnat till det med min nya, så ni som har Pinterest får ni gärna följa mig där. Den största inspirationskällan som finns är Pinterest oavkortat.