vedisk astro, ayurveda & yuga

vedisk astro, ayurveda & yuga

vediska yuga tidsåldrar

Som ni vet har jag sedan några år fördjupat mig i de vediska tidsåldrarna, YUGAS, samt nu fördjupat mig i de auyrvediska lärorna men även den vediska astrologin.

4. Kali, time of destruction, materialismens och egots tidsålder, 432000 år där vi är just nu. Syndens tidsålder, time of destruction är en av fyra steg i utvecklingen av världen som går igenom faserna av Yugas, såsom står skrivet i de Indiska skrifterna. De andra faserna är Satya Yuga, Treta Yuga och Dvapara Yuga. Enligt skriften Surya Siddharta, en astronomisk avhandling som är grundstenen för både den Hinduistiska och den Buddistiska kalendern, så började Kali Yuga vid midnatt (00:00) den 18 februari 3102 före Kristus, vilket också enligt många Hinduer är den tid som guden Krishna, inkarnationen av Vishnu, dog på grund av en bågsjaktolycka. Kali Yuga tros vara i 432,000 år.

De flesta uttolkare av de Hinduistiska skrifterna tror att världen befinner sig i Kali Yuga, medan andra tror att vi befinner oss i början av Dvapara Yuga. Hinduer tror att den mänskliga civilisationen degenereras andligen under Kali Yuga, den beskrivs oftast som den mörka tidsåldern, huvudsakligen därför att mänskligheten då befinner sig längst bort från källan. Beskrivningen av Kali Yuga nedan är en indikation på dess tolkning av den nuvarande världsliga existensen.

Hinduismen anser att moralen kan jämföras med en tjur kallad Dharma. I Satya Yuga, det första stadiet av utveckling, har tjuren fyra ben, genom varje stadie reduceras moralen med en fjärdedel. Vid slutet av Kalis tidsålder kommer moralen bara vara en fjärdedel av vad den ursprungligen var. Tjuren har då symboliskt bara ett ben.

Kali Yuga associeras med med apokalypsens demon Kali. Denna Kali ska inte förväxlas med den svarta dödsgudinnan Kali, vars namn har långa vokaler. Kali i Kali Yuga betyder stridigheter, oenighet, gräl.

Kali-Yuga, den nuvarande tidsåldern, är 434 000 år lång, av vilka ca 5000 år har förflutit. Den kallas också för människans järnålder, den lägsta. I denna tidsålder går förfallet som längst,  moral och kultur kommer gradvis att försvinna. Människan kommer allt mer att ägna sig åt droger, kriminalitet, våld mot varandra och mot djur samt onaturliga sexuella aktiviteter. De kommer att bli alltmer grymma och egoistiska.

Människans livslängd och intelligens kommer gradvis att minska, och de kommer att plågas av fysiska och psykiska sjukdomar. Vi känner redan av effekterna av Kali-Yuga med växande sociala problem, men i Vedan förklaras det att det är omöjligt att förhindra kriminalitet och destruktivt beteende enbart med polisövervakning och lagstiftning, det går inte att förbättra situationen utan att människans sinne renas.
Sinnet renas genom att det gamla brahminska samhällets principer förespråkas och utvecklas dvs självtukt, renlighet, barmhärtighet och sannfärdighet. Dessa principer stödjer sig inte på några dogmer eller av människan skapade formler utan utgör primära, reglerande faktorer, som man bör efterleva.

Därför rekommenderas man att avstå från köttätande, ansvarslöst sex, berusning och beroendespel bland annat. Dessa fyra laster är nämligen barmhärtighetens, renlighetens, självtuktens och sannfärdighetens motsats, och utgör förutsättningen för Kali-Yugas förfall. Kali-Yugas påverkan på människosamhället går faktiskt att motverka om man undviker dessa fyra laster och strävar efter att utvecklas andligt genom att tillsammans (sankirtana) eller enskilt (japa) upprepa och meditera på laster, förfall, materialism, ohämmat sex etc.
På detta enkla sätt kan även Kali-Yugas förfallna människa uppnå fulländning och befrias från det materiella slaveriet. Den gamla metoden med meditation är alltför svår och tidsödande för att vara praktiskt genomförbar för nutidens människa.

3. Dvarpara, the age of energy, 864 000 år och i denna tidsålder går dygd och andlighet än mer tillbaka, medan lasterna ökar.
2. Treta,
tankeåldern, 1 296 000 år. I denna tidsålder introduceras omoral.
1. Satia
, the golden age, the age of spirit, 1 728 000 år. Satya-Yuga är den första av de fyra tidsåldrarna och också den längsta, den varar som sagt i 1 728 000 år. Den beskrivs också som guldåldern, the Golden Age, den främsta av de fyra Yugas. Metoden som användes för att uppnå andlig fulländning är meditation. Under den tidsperioden var praktiskt taget alla människor kvalificerade brahmanas av högsta ordningen, dvs människor som stod mycket högt moraliskt och kulturellt.

I the Golden Age var människan mycket karaktärsfast och föll därför aldrig offer för den materiella illusoriska naturens inverkan, okunnighet och omoral fanns knappast alls. Under de påföljande tidsåldrarna kom de religiösa principerna nämligen självtukt, renlighet, barmhärtighet och sannfärdighet, att bli alltmer uppblandade med motsvarande utveckling av högmod, oförsiktigt sexliv, materialism, egocentrering, dualitet, polaritet, narcissistiska särdrag, hat, avund, förtal, krig och berusning. Därmed försvinner vägen till transcendental lycksalighet bort från människosamhället. Här utövades telepati mer än vanliga samtal.

jyotisha, vediska astrologin

Jag är väldigt intresserad av astrologin då den hänger ihop med numerologin lite grand (nåja väldigt lite men dock). Jag anmälde mig till en astrolog utbildning men något i mig sa nej, vänta!

Då jag helt förstår och jobbar med de vediska Yuga tidsåldrarna hoppade den vediska astrologin ner i mitt knä. Poff! Det sa bara klick! Jyotisha (sanskrit) är klassisk indisk astronomi och astrologi och är beskriven i vedanga, kallas jyotisha ofta vedisk astrologi. Rashi (sanskrit: Rashi, “del”).  I Jyotisha kallas djurkretsen kalpurusha, den eviga tiden som inte har någon början eller något slut. I Vedan, kallas ekliptikan Sudarshan Chakra, hjulet i handen på Vishnu, skaparen av universum. Hela chakra är 360° är indelad i 12 rāshis 30° vardera, vilket motsvarar 12 stjärnbilder som stjärntecknen. Progressionen genom stjärntecknen är den kosmiska utvecklingen av själen. Jyotisha använder sideriska stjärntecken.

En hastig glimt av det Vediska systemet visar på ett system som faktiskt väldigt mycket liknar det västerländska. De har 12 Tecken, alltså en Zodiak. 12 Hus och Aspekter. Således väldigt lika. Om man går djupare in i systemet så hittar man mer komplicerade saker men det gör man i det västerländska också. Det Vediska systemet skiljer sig markant från det västerländska på en punkt. Deras Zodiak bygger på det som man kallar det Sideriska systemet. Vad menas med det?

Praktiskt sett är det helt enkelt att den Zodiak som uppstår, är exakt den Zodiak du ser när du går ut och tittar på stjärnhimlen en klar natt.

Vår Zodiak bygger på hur stjärnhimlen såg ut ungefär 200 år efter Kristus.
Alltså på 200-talet. Då låg den Sideriska Zodiaken på exakt samma plats.
Alltså, det Vediska systemets Zodiak och vår Zodiak var exakt detsamma vid denna tidpunkt. Idag kallas denna (vår västerländska vanliga astrologi)  Zodiaken, Zodiak, dvs den Tropiska Zodiaken. På grund av att jorden har en tredje rotation som de flesta av naturliga skäl inte tänker så mycket på (den är så väldigt långsam) så flyttar sig startpunkten på Zodiaken sakta men säkert.

Vi i väster föredrar att hålla fast vid hur den såg ut på 200-talet medans det Vediska referenssystemet utgår ifrån vad man faktiskt ser på stjärnhimlen. Idag har det faktiskt hunnit bli en ganska stor skillnad. Det skiljer nästan ett helt tecken. Ungefär 25° om man vill vara någorlunda exakt.

0° Väduren är Zodiakens startpunkt. På 200-talet var det när vårdag-jämningen inföll. Denna punkt har sakta men säkert förflyttat sig bakåt i det Sideriska systemet (det system du ser när du går ut och tittar på stjärnhimlen).

I västerlandet har man valt att hålla kvar vid den punkten, men i öst så tycker man om den punkten man faktiskt i verkligheten kan se. Så vilket system är det rätta? Faktum är att de båda två, egendomligt nog, är lika rätta. Märkligt. Eller hur? Hur kan det komma sig? Trots allt så förefaller det ju vara en ganska stor skillnad på grund av att de har två olika Zodiaker. Eller två olika referens-system.

JAG TROR DET ÄR SÅ HÄR:
När vi i västerlandet väljer att hålla fast vid den “gamla” Zodiaken, så är det inte stjärnorna som är det viktiga egentligen. De var bara markörer på 200-talet till något som ändrades i takt med tiden. Ungefär som en armbands-klocka har en urtavla. Och den refererar till när tiden ändras. Men det är inte urtavlan som är viktig. Det är tiden.

Om urtavlan skulle lossna och flytta på sig så att den visar 11 när klockan är 12 så ändras ju inte tiden för det. Vi får helt enkelt korrigera för det genom att komma ihåg att lägga till en timme tills vi har fått klockan lagad. Det är så vi resonerar i väster när vi använder den Tropiska västerländska Zodiaken. Men det gör man inte i det Vediska systemet. Där håller man fast vid hur stjärnhimlen faktiskt ser ut.

Då är det ju lätt att tänka att egentligen så spelar det ju ingen roll. Det är ju bara att ändra på grund-definitionen av tecknen så att de stämmer överens. Exempelvis så att det Vediska Tvillingarna har samma beskrivnings-modell som vår Kräfta. De svårigheter som uppstod när det Tropiska och det Vediska bara separerat ett halvt tecken gav upphov till fenomen som Whole Sign System och att man delade upp tecknen i sektorer och en annan beskrivning av mån-noderna och liknande fenomen.

MEN ACK NEJ, SÅ ENKELT ÄR DET INTE
Vad man egentligen får i det Vediska systemet, när man följer den Sideriska Zodiaken är egentligen ett helt annat referens och beskrivnings-system. Man väljer att titta på helheten från en helt annan synvinkel. En som väljer att förklara detta någorlunda klart är “Mats i det blå”. Han säger följande:

Siderisk astrologi innebär alltså inte att man bara byter ut den tropiska zodiaken mot den sideriska och sedan tolkar horoskopet på samma sätt som man tolkar ett tropiskt horoskop.

Det innebär ett helt annat perspektiv. Siderisk astrologi – relaterad till stjärnorna och till Galaxen som helhet – handlar om något helt annat än tropisk astrologi, som istället är relaterad till Jordens kretsande kring Solen.

Medan den tropiska astrologin beskriver jagets strävan att klara av den inkarnerade tillvarons många utmaningar och därmed växa i medvetenhet och gradvis närma sig själsmedvetandet, så beskriver den sideriska astrologin istället den inkarnerande och varaktiga själens strävan att komma till uttryck genom inkarnationen. Vi har två motsatta men varandra kompletterande perspektiv.

yuga tidsåldrar, veda astron & ayruveda

hänger ihop, cykler, time, space, body, mind & spirit

Ayurvedan kommer jag skriva och prata mycket om på medlemssidorna, maten, elementen, balansen och obalansen som ger sjukdomar. Att hitta sin egen bodytype samt rätt mat. Hur vi ska jobba och hålla ut under detta liv i Kali Yugas tidsålder men även den vediska astrologin. Tänk vad nära det var att jag hoppade på fel astrologi utbildning! 

Jag fick frågan om jag övergett HOPI indianerna och de budskap jag fick av en guide vid namn Kachina Minatra kring Blue Star Kachina? Nej, absolut inte men jag har pratat och skrivit om detta och jag tror inte mina följare, läsare samt lyssnare har varit redo förens nu. Jag kommer naturligtvis gå in djupare på HOPI’s profetior samt deras starpeople (kachinas) vi även här ser som aliens, liksom gudar och gudinnor i hinduismen samt andra religioner. 

Välkomna in på medlemssidorna att ta del av den vediska astrologin, de ayurvediska lärorna och yuga tidsåldrar! Nu kör vi igång! 

everything is connected

2 kommentarer till “vedisk astro, ayurveda & yuga”

 1. Hej intressant det du skriver kom in på detta i dag. Är utbildad inom Vedisk Astrologi och vill gärna lära mig mera om detta. Jag arbetar för helheten att kunna se den i mitt företagande. Är klassisk homeopat i botten snart, arbetat 30 år och har även lite utbildning inom Ayurvedan.
  För mig är helheten viktig. Vad kan man lära sig mera för att få det bästa resultatet. Jag är Vädur samt har min As i Lejonet. Är inkarnerad i detta livet för att lära och utbilda inom det spirituella, detta stämmer. Är även utbildad Medium oxå. Har studerat i Indien sedan 2007 till 2019, fortsätter att hålla mig uppgraderad hela tiden.

  Vad kan man göra mera, är mycket intresserad av dessa bitar, tar även in numerologin som jag ser är viktig oxå. Vänligen Inger Agnar

  agnaringer1313@protonmail.com

  1. Hej Inger!
   Om du är utbildad inom vedisk astro så kan du ju detta redan tänker jag. Jag har också Asc i lejonet, vad roligt! Har nästan glömt bort detta inlägg, jobbar mest med numerologin som säger mer än både astro och Human Design tillsammans. Min numerologi är väldigt djupgående och du hittar den nog ingen annanstans, själskontrakten kan bli uppemot 30 sidor som mest. Läs mera om mig samt även under tjänster och numerologi, Kramar Carola

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *