High Sensitive Personality - HSP

högsensitiv

Eleine Aron  forskare, USA menar att ca 20% av människor eller var 5e till var 10e individ samt även djur har detta personlighetsdrag. Jag skrev detta inlägg i februari på min andra personliga blogg men nu känner jag att det är verkligen i tiden att fler får ta del av vad detta är, många tror att det är någon form av brist, diagnos, tom att det beror på indigo eller kristall typer (man slutar aldrig förvånas) men inget är rätt och inget är fel, det beror på vilket perspektiv man har och här är min/vår sanning.
 
Att vara högkänslig är inte en brist på någonting,
ej heller en diagnos utan ett annat sätt att vara.
 
Högkänsliga personer tar in allt mycket djupare än andra
Vi är väldigt själsfulla, vi tar in mycket mer av allt samtidigt, dvs våra intryck och sinnen är väldigt alerta. Vi tar in det sublima   dvs som andra inte ens reagerar på. Detta gör att vi blir lätt överväldigade av alla intryck och djupa känslor och för att vi ska må bra behöver vi mera tid för reflektion, vi måste ta hand om allt det där.
 
Det handlar om 
perseptioner  dvs man ser och hör klockan som tickar där borta, man ser sopbilen som åkte förbi, vi upplever allt mycket mer. En större upptagningskapacitet. Perceptionen är vidare och bredare. Vi kan också reagera på sånt vi inte ens märker att vi reagerar på. Vi är ofta känsliga för bilder. När man har den här djupare reflektionsförmågan gör att man söker lösningar, sanningen och förståelse och det är lätt att man går in i olika problem, medberoende etc därför man bär detta med sig kontra andra som inte är högkänsliga som bara kan släppa och gå vidare. Vi känner av väldigt intuitivt människor som finns omkring oss. 
 
Negativt
När man har varit med om massor av dagliga intryck, händelser, människor, kanske nya platser än man är van måste vi dra oss tillbaka och reflektera i vår ensamhet, tänk dig 8-14 timmar på en akutmottagning. Allt måste gås igenom för att stilla och återta balansen. Gör man inte det utan fortsätter som vanligt blir det kaos. Totalkaos. Att skapa en egen frids zon och att vara i sig själv. Att inte ta in för mycket. Tänk dig en akutmottagning där det strömmar in människor som är i kris på ett eller annat sätt. Deras anhöriga, alla larm och övervakningsskärmar, akutklockan som ilsket ringer non stop, akutlarmen, telefoner. Människor som sliter och drar i dig precis hela tiden. Nästan som i zombie filmerna utan att överdriva.
 
Den vita världen
Ofta har högkänsliga ett väldigt vitt hem. Detta för att kunna få frid i sinnet och återta balansen. Detta för att tona ner intrycken. Vi är väldigt aktiva med våra intryck och tar in allt samtidigt jämfört med andra som inte gör det. Ni som varit hemma hos mig vet att det är väldigt strikt och vitt. 
 
Introverta och extroverta högkänsliga
Ofta tror många att högkänsliga är introverta men det är fel. Man kan vara väldigt extrovert (läs även mig). Vi kan prestera enormt utåt, prata, agera, vara kreativa till max, passionerade men efter detta måste vi gå in i den introverta sfären och bearbeta allt detta. Vi behöver varje dag vara alldeles för oss själva. 

you just need to be alone

for a while

until you feel

yourself again

Fördelar
Vi är vana att meditera, utföra mindfuelness som oftast varje dag så när vi hamnar i en jobbig situation har vi redan verktygen att hitta en balans att hitta tillbaka till oss själva igen, vi har en mental styrka. Vi har även en längtan att få utlopp av de här stora känslorna. Väldigt många, nästan alla är kreativa, entreprenörer, musiker, konstnärer, artister och författare bland annat. Vi har en mental styrka. Det är inte de som är tuffast och starkast som klarar sig bäst utan de som är vana att ta hand om sig själva. Vara sin egen guru. Stå på egna ben. Dra in sina egna slantar.
 
Attraktionslagen
Vi har väldigt lätt att jobba med attraktionslagen eftersom vi lättare än andra kan föreställa oss saker och ting. Kreativ visualisering. Lätt att kicka in. Vi kan använda oss bättre av attraktionslagen än icke högkänsliga.
 
Högkänsliga är inte mer lättsårade 
tvärt om, vi kan vara oerhört kreativa och utföra samt prestera lite mera än andra om vi är i balans och där kommer vår egentid in, våra verktyg för att sortera allt vi ser och upplever betydligt mera än andra. Vi presterar mera under en dag än andra. Att vara högsensitiv är medfött. Det är ett personlighetsdrag. Vi kan uppleva mer och mer av det när vi blir lite äldre, dvs att vi blir ännu mer högkänsliga. 
 
Många av våra unga idag
mår väldigt dåligt och Dr Eleine menar att ADD och ADHD samt HSP är inte samma sak, det är olika delar i hjärnan som är aktiverade. Viktigt belysa detta då HSP inte är så etablerat i Sverige. Jag sjä'v träffar på dem varje arbetspass, helt trasiga individer, både kristall och regnbågs barnen.

Skillnaden är att HSP, högkänsliga har inte en funktionsnedsättning
vilket ADHD och ADD är, det är en diagnos.
 
Vi är starkt empatiska   även Corey Goode   (orsaken varför han blev bortförd  och testad i de 22 olika genetiska program av extra terrestrials under många, många år) och tar på oss andras känslor. Högkänsliga blir mera utbrända än andra. Om man inte hittar verktygen som högkänslig och kunna ta hand om sig själv på ett bra sätt så är ångesten nära. Det blir som att leva i kaos. Grunden är att lära sig förstå sig själv och varför man måste dra sig tillbaka, lära sig säga nej samt tacka nej till olika saker. Acceptera sig själv, älska sig själv. Hitta en balans mellan outgiving kontra ta hand om sig själv i ensamhet. Genom att skriva, blogga, sjunga, läsa, att få ur sig alla intrycken.
 
Skillnaden av att vara medial och högkänslig
är inte samma sak, högkänslig är ett personlighetsdrag, vi är lite filosofer, de som reflekterar men vi tar in det sublima så vi kan vara mottagliga men att vara ett medium är något annat än att vara mottaglig, dvs lära sig kommunicera med andra dimensioner. Många högkänsliga upplever att de är mer mottagliga och mer mediala än andra men alla är inte det. Musik till exempel är ju en form av kanalisering, författarskapet, att vi hittar en kraft i det. Det är mycket bredare. Om man träffar på en högkänslig person som både har HSP och även är mediala är det två skilda saker som hänger ihop. Men alla har inte förutsättning för att bli tex medium för de kan inte ta in andra dimensioner, röstvägledningar och bild/film sekvenser av andliga guider. Att vara medium är en profession och det har man inte bara för att man är högkänslig. 
 
Högkänsliga är mera själsfulla
man är djupare, man tar in djupare vilket gör att vi är bättre på att ge ut allt det här, en källa att ösa ur. Vi har väldigt nära till våra känslor, inspiration, visualisera och föreställa oss, vi har en mer känslovärld än andra. Detta medför även att man är bättre på självrannsakan, ifrågasätta, att behöva förstå hur allt fungerar. Det räcker inte med att tänka att det finna en andevärld och många olika dimensioner utan vi måste även förstå samt få bevis. Vi går djupare in i det vi gör. Vi skapar inte på ytan. Vi förstår lättare icke verbal kommunikation, tex vad djuren säger och vill, vad andra tänker och vill. Relationer kan vara enormt tröttande för oss, vi behöver vara själva, själva, själva och själva. Det gör också att många högkänsliga väljer att vara med djur. De pratar inte med oss på det här planet, de kommunicerar med känslor. 

Fåtalet människor runt en
Högkänsliga orkar inte ha för många människor omkring sig, och vi har oftast väl valda få vänner, inklusive våra barn och det räcker så. Vi gillar mörkret. Natten. Då får man vara ifred, lite i en egen bubbla för sig själv då mindre människor är vakna och aktiva. Mörker är lugn och ljuset är stress. Sommaren är stress och hösten är lugn. Energierna är väldigt olika på sommar och höst. 
 
Tyvärr är den här personlighets typen inte alltid så accepterad
i samhället och därför har många högkänsliga personer också svårt och känner sig fel och annorlunda. Känslighet tolkas ofta som en svaghet och många har därför också dolt och förnekat sin begåvning. Om du har vuxit upp i en trygg och kärleksfull miljö där du fått stöd i att vara den du är utan kritik, mår du säkert ganska bra i din känslighet, men har du inte blivit sedd och hörd, inte fått förståelse för din känslighet utan istället blivit pressad och kanske förlöjligad och fått stänga av din känslighet, då kan du ha utvecklat både fysiska och psykiska besvär av olik grad.
 
De flesta högkänsliga har någon gång i sitt liv  
kommit i kontakt med en narcissist   För mig slutade den resan på kvinnojouren i åtta veckor när jag tillslut lyckades ta mig loss. I den här typen av relation kan man ha svårt att förstå varför man med tiden börjar känna sig utnyttjad, psykiskt och fysiskt samt ekonomiskt misshandlad, manipulerad vilket gör oss allt mer förbryllade. Man känner sig hjälplös och har svårt att sätta ett namn på vad som egentligen sker. Man förstår inte att man drabbats av en narcissist eftersom man kanske inte vet om eller ens anar att någonting sådant kan existera! Tro mig, det blev ett abrupt uppvaknande att den magiske, perfekta mannen var ett monster. Några situationer kan vara värre än andra, tom livshotande - ibland finns ingen annan lösning än att dra sig ur helt och hållet, att helt enkelt bryta förhållandet och påbörja den åtta åriga läkningen, för detta tog tid, om det alls går att läka helt? Jag var en av dem som hade tur, jag överlevde. Andra har inte haft lika tur  samt här