TREE OF SEPHIROTH

TREE OF LIFE

Tree of life, tree of Sephiroth har tio glober av ljus som representerar hela Universum, vilket är kroppen av skaparen/källan. Dessa tillsammans symboliserar alltet, as above-so below, heaven and earth och där varje glob representerar det djupa mysteriet, mystiken. 

De tio ljusgloberna är kopplade till 22 vägar som i sin tur representerar det hebreiska alfabetet. Tillsammans skapar de 32 och är känt för de trettiotvå vägarna av visdom. Detta är besläktat med de 32 graderna av frimurarna.

Forntida kabbalister ansåg att innan skapelsen var allt ett vakum av pure spirit, icke begränsat av tid eller rymd. Den negativa existensen av pure spirit fyllde det cirkulära tomrummet av space. The auric egg som kallades Ain, nothingness eller the womb of the Universe (the most ancient of ancients). 

Kether, längst upp är kreationen av allt, tronen av källan/Gud, Kether the crown är the divine will. Den första utflödet av Tree of Septhirot.

DE FYRA VÄRLDARNA

1. ATZILUTH · SPIRIT/ANDE
I den här sfären av perfektion, ren spirit/ande manifesterar sig källan som den första arketypen. Idéer föda som modeller för varje del av kreationen som kommer att bli. För att detta ska manifesteras måste de reflekteras i sfärerna under. Den här delen är mental. Allt du tänker och säger manifesterar sig nedåt i fysisk form. Var noga med dina tankar och ord, för de styr hela ditt liv. Ett (1) är alltid maskulin, ny början, starten, indvidualisten. Skaparen. Oneness. Fadern.

Den här reflektionen ses mellan kreativa treenigheten, Kether, Chochma och Binah som △ och nästa tre Chwsed, Geburah ovh Tiphereth som ▽ His eller Hans är källan med hans feminina motsvarighet känd som Shekinah. Näste tre världar är resultatet av denna union:

2. BRIAH · MIND/SINNET
Detta är den kreativa världen av rent intellekt och omedvetenhet, unconscious mind/sinne. Denna del är något dimmad då det är en reflektion av den översta. Två (2) är modern och feminin. 

3. YETSIRAH · SJÄLEN
Den kreativa världen av formation, conscious mind/medvetenheten som blir personligheten. Alla tio glober är en reflektion av Binah ovan som kallas den formativa världen. Här finns vibrations mönstren bakom materia, dvs den fjärde dimensionen, astral planet.

4. ASSIAH · KROPPEN
Här formas materia och vibrations-energi mönstren bakom syns inte längre. Detta är världen som kallas tre dimensionell. Vi är helt i separation.

KABBALAH READING

Mina Kabbalah läsningar är en vetenskaplig konsultation av visdom från källan/source. Den förmedlar högre och lägre världar/dimensioner samt våra personliga liv. Ett större och mer medvetet liv som finns representerat i de övre världarna/dimensionerna som här på 3D är dolt för oss. Vi kan skingra separationen från de övre, större och mer medvetna dimensionerna.

Jag gör inte läsningar för att få alla svar (det får du i dina själskontrakt jag erbjuder här ←) utan att hjälpa dig att ställa de rätta frågorna, att få en glimt av möjligheter att förstå hur ditt liv kan utvecklas.

Tree of life, livets träd återfinns i många kulturer såsom indianernas totempålar och Norse mytologi, dvs vår nordiska mytologi och dess runor bland annat.

Livets träd, dvs tree of life, tree of sephirot är en kristallin stege som sträcker sig från den materiella världen till de andliga nivåerna av din existens. Mystiker, filosofer samt sökare har genom alla tider använt Sephirot för att förstå kopplingen mellan det gudomliga och  heliga samt varje dags erfarenheter i det fysiska.

VÄLKOMMEN ATT BOKA EN

KABBALAH READING

I TIO DELAR