lemuria

heaven on earth

LEMURIA - five dimension earth

artikel 2018

Lemurien, Lemuria eller Mu, tros ha varit en kontinent där himlen verkligen var en plats på jorden. Det existerade i stillahavs området, eller där stilla havet och Indiska oceanerna är nu av platser som Hawaii, södra stilla havet, Påskön, Fiji, Nya Zeeland, Asien och Australien. Lemurierna var en fredlig och mycket intelligent ras av människor som fanns för miljontals år sedan. I Lemurien levdes livet i harmoni, alla varelser sågs lika och de var djupt vördnadsfulla med och mot Moder Jord. Alla visste att en mygga inte var sämre än dem och solen inte bättre. Energierna var fem dimensionell. Jag förstår egna egenskaper från tidigare liv i Lemuria, varför jag hela tiden tänker påmoder jord och klimat hotet.

 

Tidigare liv i Lemurien?
Om du har haft ett förflutet liv i Lemurien är det troligt att du har en stark fantasi och viljestyrka. Du kommer sannolikt att vara en visionär och är bra på att komma med idéer. Du är ofta dras till ljud och kreativa uttrycksformer, som lemurier kommunicerade utan språk (telepati) och var begåvade healers, ett med Moder Jord. Många träd innehar Lemuria energier.

Du kanske vägleds att hålla frekvensen av Lemuria i din gemenskap, familj, arbetsplats eller inom dig själv. Vet att det är möjligt, och ibland kan det kännas som att du är ensam men det är du verkligen inte. Detta vet du också. Det finns hundratusentals själar som håller koderna för detta gamla, förlorade land. Fortsätt göra vad du gör och kom ihåg: Det enda sättet att läka världen är att först läka oss själva samt personlig utveckling.

telepati &

earth healers

Jag tror att den första vågen av humanoider som kom till jorden bodde på kontinenten Lemuria. Mitt själs minne av Lemuria är ett kristallklart vatten och kristallberget. Med saftig frukt och hisnande blommor. Ett paradis, Eden-typ av känsla. Där vi var ett med naturen och såg allt omkring oss som levande varelser. Vi kommunicerade med träd, blommor och djur. Lemurier hade speciella gåvor. Alla var healers. Telepati var kommunikations sättet. Alla var grupp-orienterade och fokuserade på kärlek. En själsfamilj-vibe. Vi kunde ändra form, sk shapeshifters med förmåga att byta form med hjälp av telepati samt kunde förflytta oss på samma sätt som valar, delfiner och fåglar, både på marken, genom luften och i vattnet. Många träd som jag pratat med har stor visdom om just Lemuria.

Många myter talar om en stor översvämning eller katastrof som orsakade slutet och sänkningen av Lemuria under vatten. Vissa gick in i havet och skiftade till valar, delfiner. Andra gick under jorden i tunnlar, djupt i jorden i Agartha. Andra blev sten folk. Några blev träd. Några flydde till andra länder. Man tror att lemurier blev shamaner och healers i världen, delade sina helande gåvor och överförde dem genom tiden.

Uraprungs shamaner och healers, ja det kan vara varför så många av världens religioner, ley-linjer och läknings metoder är så lika när du bryter ner dem i huvudsak, för att de kom från samma plats, Lemuria. Vissa tror att det finns en lemurisk civilisation som lever inom och under Mount Shasta, en vulkan i Kalifornien, men även i Agartha.

Man tror att Lemurierna vid slutet av lemuriens tidsålder gjorde vad de kunde för att lagra visdom och gjorde det genom att koda stenar och kristaller. En shaman som utbildades av en linje av Kauai shamaner, gamla lemurias skyddsstenar som innehöll så mycket visdom. Dessa kristaller kan ha hittats och de är få. De kommer att hittas när det är dags för Lemurias tidsålder att stiga igen.

Se upp för falska kristaller som påstås komma från Lemuria. För det första så säljs dessa inte, de är ovärderliga, sen kan ingen privatperson, andlig lärare eller försäljare lägga in den energin i en kristall, det är helt omöjligt!

De själar som levt i Lemurien har ett minne av dualitet i sitt medvetande, vilket gör att de ofta bär på en stor inre kamp. Detta är anledningarna till varför din kamp mellan vad du egentligen är här för att uppnå och vad du verkligen gör med ditt liv ofta är större än andra människors. Själar med lemuriskt ursprung börjar nu känna en enorm trötthet och uppgivenhet av att kämpa mellan dessa två världar (det “goda” och det “onda”), en kamp som har präglat dig under flera livstider och medfört stora rädslor.

ATLANTIS KOM
Undergången av Lemuria började när Atlantier tog kontakt med Lemurien. Atlantis upplevde sig som den överlägsna kulturen (jag ser dem som när människans ego kom till jorden). Atlantis kände att de skulle kunna bli dem som bringade det “goda” till Lemurien. Utbytet mellan Lemurien och Atlantis var fascinerande men lemurier hade aldrig någon önskan att skapa de människo-tillverkade skönhetsobjekt som atlantianerna ägde. Ej heller deras avancerade teknik. Lemurier ville gärna dela sin andliga kultur med atlanterna, men de var inte intresserade av den lemuriiska livsstilen. De tyckte sig vara långt mer avancerade med sin tekniska skicklighet, vilket ledde till att den atlantiska tekniken blev den dominerande makten och livsstilen för Lemurien. Det idylliska i Lemurien började därför falla sönder. Lemurier började lära sig det atlantiska språket och hur man kommunicerar verbalt. De valde att inte längre dela öppen tanke kommunikation, (telepati) eftersom tankarna inte var lika rena som tidigare.

SAMMANBLANDNING
Alltmedan generationerna passerade, skedde det en sammanblandning av de båda kulturerna. Båda kulturerna började leva ett annorlunda liv. Lemurianer förlorade sin förmåga om hur de kunde lämna sitt kroppsmedvetande. Lemurien och Atlantis kunde inte längre komma i håg helheten i vilka de var. Det började lägga sig en tyngd över Lemurien. Den andliga skönheten i deras värld slutade att existera och de kände inte längre den glädje i hjärtat, som de en gång delade.

Lemurien var det renaste och vackraste tillståndet av fysisk existens som “mänskligheten” någonsin har känt till. Frågan är om denna värld kan återskapas idag. Allt är möjligt. Din själ har en djup önskan av att nå denna inre lemuriskt medvetandepunkt som ligger djupt begraven i ditt omedvetna minne, ja det vill säga om du levt ett liv i Lemuria.

lemurianer

levde helt

genom hjärtchakrat

Utvecklingen som blev till idag
Atlanter kan antingen vara mycket tekniska eller mycket andliga. Lemurianer är helt annorlunda. Viktigt att komma ihåg är att själar från Atlantis och Lemurien levt flera livstider i båda dessa världar. Själar med lemuriskt ursprung befinner sig ofta i ett tillstånd av ifrågasättande. De vill gärna veta eller frågar troligtvis efter vägledning, för att de inte litar på sig själva i sin andliga vägledning. Det beror helt enkelt på att de inte vet hur de överhuvudtaget förlorade förbindelsen med sitt andliga medvetande. De vet inte riktigt vad det var som hände. Därför vet de inte riktigt hur de ska finna vägen tillbaka.

Atlantier vet inte heller vägen, eftersom de i denna teknologiska civilisation inte levde helt och fullt ut från hjärtat, kan de ofta sakna den empatiska förmågan att känna in och ta emot essensen av medvetande. Dessa själar kommer bara att fortsätta sin vardag i tron att de hittat vägen, eftersom de inte vet om att de kan det. Idag 13000 år senare lever vi i atlantis enrgierna, vi saknar telepatisk förmåga och leta vår andlighet. Vi speglar oss i vårt ego och polariserar i allt vi möter. me, myself and I syndromet. Tekniken tar över allt levande och jorden dör. Vi hoppas på ett polskifte så allt startar om i Lemurisk anda.