astragalomancy

astragyromancy

cubomancy

Astrology dice är en form av spådom som använder tärningar speciellt märkta med stjärntecken, planeter, bokstäver eller siffror

bakgrund dice divination

Övningen går ut på att kontakta gudomlig sanning via slumpmässiga kast av tärningar eller ben, detta sträcker sig tillbaka innan nedtecknad historia. Metropolitan Museum of Art visade ben “tärningar” (hakata) som används av Shonafolket i södra Afrika De har använts i tusentals år och finns fortfarande kvar. Historiskt, som med tärningsspel, var “tärningarna” vanligtvis knogben eller andra små ben av fyrfota djur. De var markerade astragali (talusben) av får och getter som var vanliga vid arkeologiska platser i medelhavet och främre östern, särskilt vid begravningar och religiösa platser. Tex har markerade astragali hittats nära Afrodite Ouranias altare i Aten, Grekland, vilket tyder på att astragalomancy utfördes nära altaret efter cirka 500 f.Kr.

Astragalomancy anses ofta vara en gren av cleromancy. Som en form av sortering skrivs siffror på tärningarna, siffrorna är förknippade med bokstäver, vilket har betydelse för spåmannens frågor (forntida numerologer?). Spåmannen kastar sedan tärningarna vilket resulterar i en slumpmässig sekvens av siffror. Spåmannen tolkar denna sekvens enligt vissa regler – vanligtvis regler som var relaterade till en religion (t.ex. tibetansk buddhism och Mo-systemet av kubitet).

En annan gren av cleromancy som ibland jämförs med astragalomancy är pessomancy (även känd som psephomancy) är en typ av spådom som använder färgade eller markerade småstear snarare än numrerade tärningar. Dessa småstenar kastas antingen ut ur en påse efter att de har blandats eller dras slumpmässigt ur påsen. Tolkningen av färgerna eller symbolerna relaterar till frågor som hälsa, kommunikation, framgång och resor. Ni känner också till att man gör liknande med runor och dess spådom.

själva divinationen

följande tolv symboler på astrologitärningar
och så här skulle jag tolka dem:

För att använda astragalomancy behöver du en uppsättning tärningar som har markeringar på alla sex. åtta eller mer sidor, gärna trianglar för att få fyra sidor. Du kan hitta dessa tärningar i de flesta spelbutiker eller online återförsäljare som säljer tärningar. När du har fått dina tärningar rullar du dem på en plan yta. Efter att ha kastat tärningarna, tolka innebörden av varje nummer som i detta fall visar vilket hus, stjärntecken samt planet som visas med framsidan upp. Hur dessa tärningar fungerar är istället för att ha siffrorna på tärningarna, har du här de astrologiska symbolerna. 

Ξ Solen → teman om självet, ego och vitalitet
Ξ Merkurius → teman om kommunikation, resor och kunskap
Ξ Venus → teman om värderingar, kärlek och skönhet, pengar samt cravings
Ξ Månen → teman om hem, familj och känslor
Ξ Mars → teman om handling, självsäkerhet och energi
Ξ Jupiter → teman om expansion, tillväxt och framgång
Ξ Saturnus → teman om struktur, gränser, karma, lärdomar, ansvar och karriär
Ξ Neptunus → teman om undermedvetenhet, drömmar och intuition
Ξ Uranus → teman om innovation, plötsliga förändringar, slå sig fri och att tänja på gränser 
Ξ Pluto → teman om transformation, sanningar, skuggor och makt
Ω Norra noden → teman om resor, livslektioner och själens syfte, dit du ska
U Södra noden → teman om karmiska lektioner, tidigare liv och återkommande mönster, det vi känner igen och är trygga med.

Du kan använda två astrologiska tärningar (stjärntecken och dess egenskaper samt planeter och dess egenskaper) jag nämt ovan med en tredje numrerad tärning som indikerar hus (hus 1-12 men kanske även numerologiska tolkningar) och teman från dessa. Till exempel, om du rullade en Jupiter i det första huset, skulle det indikera att expansion och tillväxt sker inom det område av livet som styrs av det första huset som är jaget, självet, egot och vitaliteten.

Om du rullade en Venus och Saturnus med det femte huset skulle det tyda på att teman kring värderingar, kärlek och skönhet utmanas av femte husets teman om barn, roligt och kreativt självuttryck som ett område att arbeta med.

Det finns oändliga möjligheter kring att använda tärningar för att spå, så jag uppmuntrar dig att experimentera med olika tärningar tills du hittar en metod som fungerar bäst för dig, du kan ha med dig dessa i väskan när du ska på viktiga möten eller ta snabba beslut.
Kram Carola