veganska tänder & tandhälsa

I jakten på fluorfritt har jag nu ännu en tandkräm att testa men innan vi går in på det ska jag berätta om det farliga fluoret. Visste du att fluor inte alls är så bra för tänderna som vi fått lära oss? Vem minns inte fluortanten? Att fluor dessutom är ett nervgift och en besvärlig restprodukt från aluminiumindustrin och ett gift för tänder, skelett, muskler och nervsystem. Fluor är ett gulgrönt gasformigt grundämne och befinner sig faktiskt i giftighetsgrad någonstans mellan bly och arsenik.

Vi har även detta gift i vårat dricksvatten. Visst, vi ska vara glada över att vi har vatten i kranen som vi kan dricka, hur många länder har det? Samtidigt så krävs det många kemikalier, giftiga sådana för att rena dricksvattnet. Hur ska man annars få det rent? Moment 22 alltså. Jag kommer prata om vattnet  en annan gång, idag ska vi prata tänder. 

Då jag gick i grundskolan fick vi skölja tänderna med fluor varje vecka som jag skrev ovan, fluortanten som kom till skolan. Det var många barn under 60, 70 och 80-talen som utsattes för detta och det har börjat komma tillbaka nu igen trots att det idag rekommenderas att barn inte får i sig för stora doser av fluor. Att äta en halv tandkrämstub kan faktiskt döda ett barn. Både svenska livsmedelsverket och amerikanska FDA kräver numera att det ska finnas varningstexter på barntandkräm som innehåller fluorid.

Överdrivet fluorintag leder bland annat till kalciumbrist i tänderna, vilket gör att det lättare blir hål i tänderna under hela livet, snarare än att hål förhindras, och dessutom förorsakas emaljfluoros.

Den härdande effekt fluorid anses ha på tandemaljen, beror på att ämnet hydroxiapatit som finns i emaljen, får en OH-grupp utbytt mot fluor så att fluorapatit Ca5(PO4)3F bildas. Emaljen blir hårdare, men samtidigt sprödare.

Emaljfluorosen är det mest uppenbara och synliga beviset för de kraftiga biologiska effekterna av ett för högt fluorintag hos människan. Vid kraftig fluoros är emaljen så lös att den släpper igenom föroreningar utifrån som då missfärgar tanden. Fluorskadad emalj har visats vara mer benägen för karies än normal emalj. Det betyder att barn under sex års ålder inte överhuvudtaget ska utsättas för fluoriderad tandkräm, fluortuggummi eller fluorrikt dricksvatten. 

Vare sig fluoros sitter i tänderna eller skelettet, så är den bestående och det finns ingen behandling. Den enda åtgärden är den förebyggande, att man ser till att hålla fluorintaget under säkra gränsvärden. Fluoridens hävdade karieshämmande effekt beror sannolikt till stor del på dess giftverkan på bakteriernas enzymsystem.

Pineal gland, talgkottkörteln eller tredje ögat som sitter mitt emellan dina ögon, lite högre upp i hjärnan är vår hightech device. Här har vi kontakt med andra dimensioner, världar, tidslinjer, civilisationer etc. Här ser vi klärvoiant. Tredje ögat aktiveras helt vid en kundalini awakening. Fluor täpper igen talgkottkörteln, pineal gland eller tredje ögat som vi kallar det. Den slammar igen. Vi kan knappt koppla upp oss längre alternativt blir vi begränsade att koppla upp oss, ta ner nedladdningar samt vara mediala. Vi hålls helt 3 dimensionella och stängda. Styrda och långfrekventa.

Om vi återgår till dricksvattnet, Enligt förordningen om hushållsvatten är den största tillåtna fluoridhalten i dricksvatten 1,5 mg/l i Finland och likaså i Sverige. Man har begränsat detta eftersom fluoren har visat sig ge skador på tänderna och skelettet, eftersom det är ett starkt cellgift. Fluorhalten i skelettet hos en person från vattenfluoriderat område har 2-3 gånger så hög fluorhalt som hos en person från ett lågfluorområde.

Det har länge varit känt att ett stort fluorintag medför allvarliga giftiga effekter, men forskarna diskuterar nu huruvida det är någon nytta med fluor över huvud taget. Forskning tyder nämligen på att fluorider (fluorid är en form av fluor där atomerna är envärt negativt laddade joner) lagras i kroppen och kan orsaka allergier, benskörhet, neurologiska skador, emaljfluoros samt skelettfluoros som är svår och permanent deformering av ben och leder. Nästa stadium är osteoskleros då benen förhårdnar och förkalkas och slutligen skadas också ryggraden, de större lederna, musklerna och nervsystemet.

Angriper immunsystemet och hormonbalansen

Fluor försämrar immunförsvaret, kan öka risken för autoimmuna sjukdomar, är cancerframkallande och kan öka tillväxthastigheten hos cancertumörer då fluorid påverkar basala cellregleringsmekanismer och verkar störande på hormonregleringen i kroppen. Högre fluorintag ger alltså högre cancerförekomst.

Flour kan också skapa förkalkning i tallkottkörteln som jag skrev ovan och hämma produktionen av melatonin och tillväxthormoner. Tallkottskörteln är lika stor som ett riskorn (5-8 mm) och är otroligt viktig för din hälsa och sömn. I tallkottkörteln produceras melatonin, som gör dig sömnig och som även är kroppens starkaste antioxidant.

Fluor (samt brom och klor) tar också plats i sköldkörtelhormonerna, vilket gör att cellerna tror att det är ett T3-hormon, men istället för 3 jodatomer är det 3 flouratomer, som därmed inte är verksamma i cellens mitokondrie. Fluor hämmar alltså sköldkörtelns funktion och kan orsaka hypothyreos typ 2 (försämrad förmåga att tillgodogöra sig sköldkörtelhormon).

Arbetsoförmögen på grund av fluor

I en noggrant upplagd dubbel-blindstudie i Holland har man kunnat styrka att fluoren ger upphov till allvarliga överkänslighetssymptom hos vissa individer. Många är så sjuka att de blir helt arbetsoförmögna. Symptomen yttrar sig som överdriven törst, eksemliknande utslag och nässelutslag på kroppen, magsmärtor, muskelsmärtor, muskelkramp och muskelsvaghet, huvudvärk och synsvaghet.

Den dödliga dosen fluor uppges ligga mellan 1-5 g för en vuxen, men den minsta registrerade dödliga mängd som man vet tagits upp i kroppen ligger på 105 mg.

fluorfri tandkräm

AloeDent Aloe Vera Triple Action Charcoal Toothpaste är en fluorfri tandkräm med Triple Action-effekt som naturligt rengör och skyddar tänderna och tandköttet. En blandning av naturliga ingredienser såsom aktivt kol, aloe vera-juice, isländsk mossa och tea tree-olja tar bort bakterier och orenheter samt bleker tänderna naturligt.

Aloe vera hjälper till att lugna tandköttet.
Tea tree-olja verkar antiseptiskt.
Aktivt kol, isländsk mossa och silica har en polerande effekt.
Hästkastanj verkar antiinflammatoriskt.
Mentol ger en uppfriskande smak.

Av dessa två tandkrämer jag testat är denna enligt mig den bättre, otroligt “stark” och man känner att det blir rent. Forever Bright tandkrämen känner jag inte är lika effektiv men ett bra alternativ till vanlig tandkräm. Jag köper AloeDent från JORDKLOK  ←