MUDRAS

Mudras har sitt ursprung inom tantran. Ordet mudra är sanskrit och översätts till försegling, symbol eller gest och är benämningen för de handformationer vi ser inom yoga och meditation. Här kommer några mudras jag lärt mig under mina yoga kurser och praktiseringar under de år jag som mest utövade Iyengaryoga. De jag visar här har med elementen att göra och är de jag utövar mest.

Iyengaryoga utmärker sig genom att asana korrigeras och underlättas genom flitigt användande av hjälpmedel som klossar och remmar. Med stark grund i traditionell rajayoga, så som den beskrivs av Patanjali i Yoga Sutra, lägger iyengaryoga stor vikt vid att utveckla styrka, uthållighet, smidighet och balans, samt koncentration (dharana) och meditation (dhyana).

Iyengaryoga är hathayoga och lägger fokus på att rätta in kroppen (body alignment) genom att utöva asanas. Genom att arbeta med ett system av asanas försöker iyengaryoga förena kropp, sinne och ande, för hälsa och välbefinnande. Yogaformen försöker lösa upp det moderna livets anspänningar, och på så vis underlätta fullkomligt fysiskt och psykiskt välmående.

Gyan Mudra ett av de mest kända. Det används flitigt i meditation världen över. Gyan Mudra symboliserar din förening med galaxen. Förening mellan din själ och det högre jaget. Tummen symboliserar här det högre jaget och pekfingret symboliserar din egen själ. Det sägs att Gyan Mudra hjälper utövaren att avlägsna negativ energi och fokusera på att uppnå sann kunskap. Ytterligare fördelar med att praktisera detta mudra är:

1. Främjar flödet av prana (din livsenergi)
2. Helar och botar matsmältningsbesvär
3. Förbättrar fokus
4. Förbättrar minnet
5. Hjälper vid sömnstörningar
6. Främjar känslan av att vara i balans
7. Lugnar ner vid mycket stress och ilska.

Varun Mudra är känt för att öka din mentala klarhet och skärpa din intuitiva förmåga. Det sägs att detta mudra kan hjälpa dig att förstå undermedvetna intuitiva budskap. Varun Mudra är sammankopplat med vatten och har en rad välgörande effekter på dig som har någon typ av problem på grund av att du har för lite vatten i din kropp. Eller om din kropp inte behåller tillräckligt mycket vatten. Problem som detta mudra kan bota eller förmildra är:

1. Eksem
2. Psoriasis
3. Förstoppning eller matsmältningsproblem
4. Artros
5. Anemi
6. Njursjukdomar
7. Problem med urinblåsan
8. Uttorkning

Prithvi Mudra betyder "jorden". Detta mudra hjälper till att balansera jordelementet i kroppen. Övning av denna mudra eliminerar kroppens trötthet och orkeslöshet, ger friskhet. Personer som klagar på mager kropp kan göra detta mudra för att öka sin kroppsvikt; förutom detta kommer man att få fred och lycka. Problem som detta mudra kan bota eller förmildra är:

1. Normaliserar kroppsjämvikten
2. Hjälper ta bort fysisk svaghet
3. Ökar tolerans och tålamod
4. Hjälper alla som övar andlig meditation

Agni Mudra bör praktiseras endast i sittande läge tidigt på morgonen med en tom mage. Denna mudra betyder "eld och kan även kallas Surya mudra som ökar eld elementet och eliminerar jordelementet i kroppen. En sanskritbeteckning, surya betyder "sol" och mudra betyder "gest".

1. Förbättrar matsmältningen
2. Minskar spänning
3. Kontrollerar höga kolesterolnivåer
4. Ökar värmen i kroppen
5. Förbättrar ämnesomsättningen, främjar viktminskning
6. Hjälper till att behandla influensan
7. Stärker ögonen och förbättrar synen

Vayu Mudra är kopplat till elementet luft och sägs kunna balansera samt hjälpa till vid oro, ångest och ängslan. Vayu mudra kan vara till hjälp om du är en person som lätt stressar upp dig, sover oroligt eller ofta känner sig ängslig. Detta mudra kan även hjälpa dig som har orolig mage, som lätt blir kall eller lider av kronisk smärta. Vayu mudra kan även lindra symtom vid tillstånd som:

1.. Parkinsons (minskar skakningarna)
2. Stress och ångest
3. Kronisk smärta som vid Fibromyalgi
4. Ledsmärtor som vid reumatism, ischias eller gikt
5. Balanserande på hela det endokrina systemet

Anjali Mudra ( = offra, erbjuda) även kallat Namaste. Är du en van yogautövare är du välbekant med Anjali mudra men även du som bara varit på några enstaka klasser känner säkert till denna handposition. Anjali mudra förekommer ofta i början eller slutet av en yogaklass tillsammans med ordet Namaste, i yogapositioner som mountainpose (tadasana ) eller trädet (vrksasana) och ibland under sol hälsningarna.

Anjali mudra är en handposition som symboliserar hängivenhet, kärlek och vördnad. Den är även en vanlig syn runt om i Asien på statyer och bilder inom hinduismen och buddhismen. Anjali betyder att offra och i Indien är Anjali mudra en vanlig syn tillsammans med ordet Namaste när man hälsar på någon. Namaste betyder ungefär: Det gudomliga i mig bugar sig till det gudomliga inom dig. Anjali Mudra ses inom yogan även ofta som ett uttryck för detta. Inom REIKI använder vi oss också av denna handposition som kallas Gassho.

1. Lugnar sinnet och ge harmoni, balans och inre frid. Att föra handflatorna samman aktiverar och balanserar hjärnhalvorna, den kvinnliga och manliga delen, den logiska och intuitiva, den fysiska och mentala delen av oss.
2. Lättare kunna föra oss in i ett meditativt tillstånd och även symbol för tacksamhet.

Prana Vayu Mudra används för att förbättra vitalitet och immunitet. I Ayurveda representerar tummen eldelementet, lillfingret vattenelementet och ringfingret jordelementet. Prana Vayu mudra sammanför dessa tre element, vilket sägs ge terapeutiska fördelar.

Prana Vayu är den huvudsakliga energin bland Pancha Prana eller de fem Pranas. Alla organ i bröstkorgen inklusive hjärta och lungor underhålls av Prana Vayu. Den grundläggande funktionen för andning och pumpning av hjärtat styrs av Prana Vayu. Prana Vayu Mudra syftar till att förbättra funktionen hos Prana Vayu och dess associerade organ och dess fysiologi. Det är lätt att öva och kan övas när som helst på dygnet.

1. Ökar Prana eller vital energi, vilket ger din kropp energi. Kundalini resningen går lättare.
2. Bra för kronisk trötthet och svaghet
3. Ögonproblem och förbättrar synen
3. Hjärt- och lungfunktionen
4. Förbättrar självförtroendet, frigör mental stress och minskar irritabilitet
5. Förbättrar blodcirkulationen
6. Prana Vayu Mudra används i Ayurveda och i yogabehandling för att förbättra kroppens immunitet och främja självläkning
7.Den kan användas under återhämtning av vilken sjukdom som helst, eftersom vi behöver en extra energi för att övervinna vår svaghet
8. Prana mudrat sägs hjälpa till med eventuella vitaminbrister, även artrit och ledvärk