Numerologin är spridd över hela internet och informationen är främst baserad på den avancerade pythagoranska numerologin. Vetenskapen om kaldeisk numerologi lärs sällan ut, dvs rötterna av numerologin. 

Vi har fri vilja att göra egna val i livet. Men enligt den gamla teorin om kaldeisk numerologi dikteras valet du kommer att göra i alla situationer av ditt öde.

NUMBERS UNDERLIES FORM

NUMBERS GUIDES SOUND

NUMBERS LIES AT THE ROOT OF

THE MANIFESTED UNIVERSE

KALDEISK NUMEROLOGI - RÖTTERNA TILL SKAPELSEN

Numerologi är den mystiska talvetenskapen som används för att tolka den speciella betydelsen av förhållandet mellan bokstäver, siffror, ljud, musik, händelser, namn, födelsedatum, planeter och förutsäga framtiden. Av de stora metoderna som har följts över åldrar är det viktigt att notera att den grundläggande betydelsen och tolkningen av siffrorna förblir i stort sett desamma för alla dessa olika beräkningsmetoder, vilka förändringar är den teknik som används för beräkningen.

Medan den kaldeiska metoden betraktas som moder till alla numerologiska system, är den i verkligheten vedisk numerologi, det verkliga ursprunget till den kaldeiska numerologin. Det pythagoreanska systemet kom först efter att Alexander erövrat Babylonien och grekerna hade tillgång till de kaldeiska, numerologiska skripten. Låt oss titta djupare på de grundläggande begreppen i den kaldeiska numerologin.

Kaldéerna var forntida människor som styrde Babylonien från 625–539 f.Kr. Därför är detta system också känt som det babyloniska numerologi systemet. Grunden för den kaldeiska numerologin är att varje bokstav har en unik vibration och tilldelas ett tal från 1 till 8 baserat på dess energi kvalitet (jämfört med den pytagoreiska där vi använder 1 till 9). Den känner igen de energiförändringar som uppstår när du eller någon annan talar eller tänker. Ljudet av någon som talar kommer ut i vibrationer av olika frekvenser som påverkar vibrationerna i omgivningen. I denna typ av numerologi avslöjar de enstaka siffrorna en persons yttre natur, medan tvåsiffriga beskriver en persons inre egenskaper.

Det kaldeiska systemet använder siffrorna 1-8. Talet 9 används inte i systemet eftersom det anses vara heligt på grund av dess koppling till oändligheten. Siffran 9 var för heligt, inte bara för att den var symbolisk för den högsta andliga uppnåendet, utan också för att dess nivå av kreativ energi var högre än alla andra siffror. Det är dock möjligt att siffran 9 blir slutresultatet i dessa numerologiska beräkningar.

ÖVERKURS KRING

DITT SJÄLSKONTRAKT

➤ Om du har fått ditt hela numerologiska själskontrakt, din blueprint av mig och vill ha överkursen där jag läser av kaldeisk numerologi som är modern till all vetenskap kring både skapelseprocessen, men även kring dig.Du kan nu boka detta i formuläret på framsidan. 

Du som ännu inte bokat ditt själskontrakt men vill ha överkursen direkt kan förstås också boka detta ✩ Det blir en mindre läsning men du får rötterna till ditt uppdrag och liv. Vem du i rötterna är.

Kaldeisk numerologi är inte samma som pytagoreiska numerologin som jag läser av i själskontrakten upp till 38-40 sidor fakta om dig. Detta är ett superkomplement!

VID KALDEISKT  SJÄLSKONTRAKT LÄSER JAG AV RÖTTERNA UR DIG. EN 6000 ÅRIG LÄRA INTE MÅNGA KLARAR AV. 

1. PERSONNUMMER (ej de fyra sista)
2. ALLA  NAMN DU FICK NÄR DU FÖDDES/FÖDELSEBEVIS (stavningen är extra viktigt, en fel bokstav blir helt fel läsningar)
3. NUVARANDE NAMN (för och efternamn)
4. JAG BEHÖVER INGA NAMN MELLAN DITT FÖDELSENAMN & DAGENS NAMN
5. MAILADRESS
6.1410 (inkl. moms) kr (besök shoppen för fler bokningar)
7. Ingen återbetalning/återköp efter du betalat.

BETALNING I FÖRSKOTT VIA SWISH