i prayed for

visdom

the universe

gave me

numbers

geometry is numbers of space

music is numbers of time

cosmology are numbers of space & time

numerologi faq

OBS! Varning för bedragare som påstår sig vara numerologer eller liknande som tar sig an din livsplan genom att kopiera av böcker eller texter på nätet! Detta är oseriöst och de har ingen som helst kunskap. Ej heller rätta uträkningar. Det handlar endast om att tjäna pengar. En numerolog hanterar kabbalan, pythagoreiska läror, helig geometri, matematik, esoterik som studerats under många, många år. Håll dig ENDAST till professionella numerologer med mångårig kunskap! Läs mera under hitta rätt numerolog i flikarna under.