numerologi FAQ

do's & dont's

geometry is numbers of space
music is numbers of time
cosmology are numbers of space & time

numerologi crash course

hur hittar jag rätt i numerologi new age djungeln?

var noga med vem du anlitar!

vad är numerologi?

numerologi crash course

vad ska din numerolog kunna?

numerologi är flertusenårig kunskap

väl studerad och dokumenterad,

precis som astrologi & matematik

numerologi är osynlig
astrologi är synlig
carola von ahn

historia och bakgrund

Backar vi tiden till de kabbalistiska symbolerna, dvs hebreiskan hamnar vi 3761 f.kr, dvs tretusen sjuhundra sextio en år före kristi födelse, dvs 5700 år sen. I de kabbalistiska/hebreiska symbolerna räknar vi på namnvinrationer, utgångar, händelser, frekvenser och energier som är hundra procent korrekt och väldigt potent. Symbolerna baseras på ljudet som sen bildar en hebreisk symbol som vi idag ser och skriver som bokstäver i mer modern form, dvs våra bokstäver idag kommer från hebreiskans symboler vi idag helt tappat bort.

Kaldeisk (chaldean) numerologi hittar vi 625 – 539 f.kr, en av de äldsta formerna av numerologi och har uppstått från det gamla kungariket Babylonien som inte går att använda idag då den har många fel och brister som inte håller och faktum är att de flesta kalkylatorer därute på nätet räknar kaldeiskt samt saknar utöver det, svenska bokstäver som Å, Ä och Ö och avser 108 nummer samt där 9an INTE finns! Ja du hör ju, detta funkar dåligt. Vad får du för uträkningar tror du? Helt felaktigt 

THE MUSIC OF THE SPHERES
Runt 540 f.kr kom så vad vi kan kalla numerologins och matematikens fader Pythagoras och hans mystery school, de var särskilt fascinerade av förekomsten av siffror i den naturliga världen. Deras kanske mest spektakulära upptäckt var att musikalisk harmoni är relaterad till enkla heltalsförhållanden. En sträng (som den på en violin) producerar en ton med en viss tonhöjd; en sträng som är hälften så lång ger en extremt harmonisk ton till den första, nu kallad oktaven. En sträng som är två tredjedelar så lång producerar nästa mest harmoniska ton, nu kallad kvint, och en tre fjärdedelar så lång ger den fjärde, också mycket harmonisk. Pytagoreerna upptäckte dessa fakta empiriskt genom att experimentera med strängar av olika längd. Idag spåras dessa harmonier till fysiken hos vibrerande strängar, som rör sig i vågmönster. Antalet vågor som kan passa in i en given längd av sträng är ett heltal, och dessa heltal bestämmer de enkla numeriska förhållandena. När siffrorna inte bildar ett enkelt förhållande, stör motsvarande toner varandra och bildar disharmoniska ”slag” som är obehagliga för örat. Hela historien är mer komplex och involverar det som hjärnan vänjer sig vid, men det finns en bestämd logik bakom Pythagoras upptäckt. Detta ledde senare den tyske astronomen Johannes Kepler till konceptet ”sfärernas musik” (the music of the spheres), en slags himmelsk harmoni där planeterna effektivt producerade ljud när de rörde sig över himlavalvet. Några av Keplers teorier om planeterna, som den elliptiska formen på deras banor blev solid vetenskap.

Icke desto mindre var det inflytelserikt för att etablera uppfattningen att det finns någon form av ordning i kosmos, en idé som kulminerade i Isaac Newtons gravitationslag. Universum består av ljud som skapar matematiska siffror och bokstäver, faktum är att universum är matematisk. 

Som professionell esoterisk och praktisk numerolog räknar jag ut ditt fulla själskontrakt i fjorton delar, personliga år, företagsnamn, andliga namn, bostäder etc på två sätt, kabbalistiskt symboliskt och pythagoeriskt som är hundra procent korrekt. Numerologin finns överallt och rör sig i vågor från ljudet i universum, the music of the spheres, där varje ental är det vi koncentrerar oss på, aldrig klumpa ihop siffror, dvs musikalisk harmoni är relaterad till enkla heltalsförhållanden. 

Naturligtvis finns det kinesisk, vedisk numerologi och säkert flera till men detta befattar jag mig inte heller med då det är helt fel system och håller inte. Man kan kolla på den vediska astrologin där jag skulle vara en skytt, men det går inte, jag är så stenbock att det går inte missa. För att säkerställa mina påståenden har jag genom åren gjort tester på ca 75 personer och gett dem kaldeisk (chaldean), vedisk och kinesiska numerologiska uträkningar och ni kanske förstår att det gick inte hem alls, de kände inte igen något, ungefär som om jag skulle vara en skytt, det finns inte på världskartan 🙂

hur hittar jag rätt i numerologi new age djungeln?

var noga med vem du anlitar!

➊ varning för bedragare som påstår sig vara numerologer eller liknande som tar sig an din livsplan genom att kopiera av böcker eller texter på nätet! Detta är oseriöst och de har ingen som helst kunskap. Ej heller rätta uträkningar. Det handlar endast om att tjäna pengar. En numerolog hanterar kabbalan, pythagoreiska läror, helig geometri, matematik och esoterik som studerats under många, många år där man skrivit hundratals själskontrakt. Håll dig ENDAST till professionella numerologer ← med mångårig kunskap! 

➋ använder du online kalkylatorer för att räkna ut livsvägen och annat online? Räkna med att det blir helt FEL. Vi bor i Sverige och i dessa online-kalkylatorer finns inte Å, Ä eller Ö. Det blir förstås helt galet. Precis som om du får fel födelsetid inom astrologi som ger en helt annan ascendent.

➌ när du vill räkna ut livsvägen gör 95% fel, de räknar inte varje unika siffra för sig utan klumpar ihop året, månaden och dagen till en siffra, plussar ihop dessa och får en slutsumma, en disharmoni. Ental är harmoniska och relateras helt till ental du läste om ovan. Men är du året, månaden eller dagen? Finns år, månad och dag kalendern ute i kosmos? Finns tiden alls där? NEJ! När vi pratar om livsvägen är det varje unika siffras vibration och energi som ska för sig plussas ihop som ger ett slutnummer som exemplet nedan:
1+9+7+0+0+3+2+7 = Master 11/2 eller tex 1+9+6+1+1+2+0+2 = Master 22/4 eller tex 1+9+6+7+1+2+2+5 = Master 33/6. Vi letar alltså här om det finns en master som slutnummer där varje vibration av varje entalssiffra ger en livsväg 1-9 eller master 11, 22 eller 33. Klumpar du ihop år + mån + dag får du förmodligen ingen master på livsvägen som du ska ha i de rätta uträkningarna ovan, vilket blir helt felaktigt. Du är varken året, månaden eller dagen! Du är varje unika siffras vibration tillsammans som ger din livsväg.

➍ kan man plocka ur dagen och påstå att man är endast dagen man är född och lägga endast den på livsvägen? NEJ! Låt oss ta exemplet att du är född dag 22 där du plockar ut dagen 22 och lägger den som livsväg, men var hamnar de övriga siffrorna? Det fattas ju en hel del siffor här?! Detta är kaldeisk (chaldean) numerologi som saknar täckning för en hel del, nian finns inte samt totalt 108 siffror, stämmer det bra med räkneskaperna tycker du? I kaldeisk/sumerisk numerologi är dagen viktigast men i pythagoreisk samt kabbalistisk numerologi är dagen minst viktig då du inte är dagen, du är summan av varje enskild siffra för sig. Kom ihåg att du kommer från kosmos och där varje siffra ger en egenskap som sen blir ett slutnummer, dvs din livsväg, kalenderdagar finns inte ute i universum. OM man är en master teacher eller inte syns endast på livsvägen, har du en master i tex din personlighet, i själen är du ingen master, den måste ligga på livsvägen där samtliga siffror är ihop-plussade var för sig, en och en.

➎ åter igen, änglanummer, sk angelnumbers är New Age och hör INTE hemma i esoteriken eller numerologin. Pythagoras levde 540 år f.kr dvs ca 2563 år före oss och där pratade man inte om änglar, ej heller på sumerian tiden, forna egypten, forna grekland, det finns inte en enda skrift, staty, inskription eller lertavla som har nämnt änglar, de kom dock med kristendomen och Bibeln och här pratar vi Annunaki, sky gods, ancient aliens samt nephilims. Numerologi är the music of the spheres, vågor av vibrationer och energier från universums rörelser. Anlita aldrig någon som pysslar med eller nämner den statiska, esoteriska numerolgin som angels eller änglanummer! Detta är INTE numerologer utan new age påhitt.

➏ vad är skillnaden på master nummer och power/kraftnummer? Förmodligen har du aldrig hört talas om master 44, master 55, master 66, master 77 , master 88 eller master 99? Nä, detta är för när man tittar på den heliga geometrin treenighet, the trinity, skapelseprocessen på makrokosmos som håller nollan, 0 zero, den feminina kraften/källan source allt inom denna cirkel. En till nolla, cirkel möter helig geometriskt den första cirkeln och dessa sammansluts, en så kallad celldelning där ett plus ett blir två. två 1or som bildar Master 11/2. Denna celldelning skapar en tredje aspekt, 3an, tex här nere på mikrokosmos ett barn. Här skapas the creation of the universe och via helig geometri vi kan kalla vesica piscis. Se beskrivning jag gjort här  ← Så ute i universum skapades 1+1=2 som blir 3. Detta är grunden för all kreation. Master numren 11, 22 och 33 är högre oktaver än grundnumren och dessa specifika människor går ner med just ett högt mission som inte handlar om dem själva som personer utan kollektivt.

44, 55, 66, 77, 88 och 99 är dubbla ental som ligger utanför skapelseprocessen av 1, 2 och 3 och dessa kallas kraftnummer då de bär på en dubbel vibration av entalen och här måste vi börja kolla på slutsumman också. Förväxla INTE dessa kraftnummer med master numren 11, 22, 33 då det är stor skillnad och har helt olika betydelser och har inget med master numren att göra. Masternumren är personliga här nere i mikrokosmos och det finns endast tre och de MÅSTE ligga som slutsiffra på livsvägen där du plussat ihop varje enskild siffra för sig. 

➐ kan man höfta till, känna in vad ett visst nummer ger för vägledning, händelser, utgång, energi, vibration när det tex kommer till vad jag kallar direkt meddelanden som man kallar angelnumbers? (ni vet att detta är new age och bullshit) dvs 11:11, 12:12, 222 etc? Mitt svar är nej därför varje siffra och sifferkombination tillsammans samt dess grundnummer har en specifik betydelse och går inte gissa, höfta till eller hitta på egna betydelser. En 1a kommer alltid ha en 1as vibration, likväl en 5a, 9a, 11, 14:14 etc. Numerologi ÄR statisk och kommer i samtliga variationer var de än dyker upp ha samma vibration och betydelse.

➑ jag får ofta frågan om planeter är samma sak som numerologiska nummer? NEJ! Om så vore, vad ska vi med numerologin till då? Man kan tex stoppa in flera nummer i en planets energier, aspekter och vad de ger här nere, så nej, numerologiska nummer går inte jämföras med planeter, däremot finns det ett undantag, 4an och främst 8an har fullt ut Saturnus egenskaper då Saturnus är karmisk, styr lagen om orsak och verkan, precis som 8an. Vi kan förstås se Uranus likna 5an med frihet, slå sig loss, plötsliga förändringar som dyker upp men 5an kan vi stoppa in i fler planeter. 7an är inåtvänd, specialiserad, andlig, drar sig undan och lever helt på det eteriska planet så den kan ha lite av mentala Merkurius men främst Neptunus andliga egenskaper. 

➒ jag får också ofta frågan om tarotkortens nummer är likvädig numerologi? Nej. Tarot kan inte jämföras med numerologi, ta tex nr 9 Eremiten som per numerologi är en 7a oavkortat. Tarot är ett helt annat system som baseras på axis mundi, symboler, astrologi och kabbalah. Tarot har ingenting med numerologi att göra egentligen. Vissa kort kan stämma sådär (om alls?) så var vaksam, det håller inte alls hela vägen, precis som chaldean numerologi. 

➓ masternumren, hur uppstår de och varför är de just 11, 22 och 33? Två enheter möts (1+1) ○ + ○ som blir två, 2. Här har vi en master 11/2. 11 + 11 som bygger master 22, här blir nästa masternummer skapat. Tar vi  11 + 22 föds master 33 där allt detta baseras på treenigheten, 1+2=3.

11an är ett master nummer (11/2) där grundläggande essensen av 11an är högt utvecklad intuition. För att 11/2 ska resonera som sig själv måste det finnas relationer, (2an som 11an står på) annars är det ensamt och oförmöget att ge resonans som essensen av master 11 ger. 11 är utåtriktad men det krävs också lagarbete och samarbete genom grund 2an. Den måste ha interaktion för att existera. När du ser 11 föreställer du dig en ensamhet men samtidigt samexisterande. En självständighet samtidigt som du är en del av ett team. En dynamik som är redo att manifestera och fokusera på ett önskvärt mål. 

Ⅺ det universella, kollektiva året då? Här börjar vi titta på tideräkningen och lämnar ditt personliga själskontrakt. Nu pratar vi narrativet. Det kollektiva året rör sig i epicykler som innehåller nio år, sen börjar en ny spicykel ur en högre oktav än den förra med nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 år and repeat. Efter år nio hamnar du per automatik i en 10a som inte syns, en högre oktav av förra epicykeln. Ett högre lärande än de förra nio åren and repeat genom hela livet. Nu är vi faktiskt intresserade av just året då vi som mänsklighet, mänsklig grupp, alla och envar påverkas av det kollektiva året mer eller mindre. Hur räknar vi här? Jo samma, varje siffra för sig, dvs 2023 blir 2+0+2+3 = år 7. Än viktigare har du i dina specifika personliga år som pågår mellan varje födelsedag, så när du fyller år byter du samtidigt personligt år. Hur räknar du ut det? Jo, det kollektiva pågående året vi har kollektivt när du fyller år är det som ska räknas med, annars får du din livsväg. Är du född 31 december måste du räkna det året som är just då. 1 januari har det skiftat och då räknar du detta nya år vi kollektivt gått in i. Har vi året 2023 räknar du det först istället för ditt eget födelseår. 2+0+2+3+m+m+d+d så får du ditt personliga år för just dig. I de personliga åren pratar vi om år så här blir plötsligt året viktigt men inte på livsvägen då du INTE är året, månaden eller dagen. Vi kommer ner utanför tiden. Året däremot är kollektivt.

Ⅻ ditt själskontrakt  ← din blueprint  ← är unikt för just dig och i denna inkarnation som består av fjorton delar där jag som professionell mångårig esoterisk och praktiskt numerolog skriver och här finns uträkningar du förmodeligen inte hanterar då jag jobbar med ljudet, hebreiska symboler som vi idag kan se som bokstäver men även olika uträkningar av siffror beroende på vad jag ska plocka ut. Ditt nuvarande namn har stor betydelse så ändrar du ditt för eller efternamn eller båda två kommer ditt liv förändras drastiskt, anlita alltid mig innan så det blir bra för dig. Jag ser gärna att du har ditt själskontrakt ← skrivet av mig så jag lätt kan se om det nya namnet ← krockar och blir dåligt, kanske drar du tom på dig en karmisk skuld som inte är din eller får en  master vibration (11, 22, 33) som kanske känns överväldigande att jobba med då ett masternummer som slutsiffra här inte är en enkel segling och kan vara utmanande om man inte är van dess höga potential. Du kommer förmodligen känna dig misslyckad gång på gång när du inte klarar dess höga mission som är utöver det vanliga. 

om plan A inte fungerar så har alfabetet 28 andra bokstäver

Hoppas dessa texter hjälpte dig att förstå lite mer kring den mystiska, lite osynliga numerologin, energierna och vibrationerna som inte syns men som kommer direkt från källan, kosmos ner hit och skapar en big impact på oss alla och envar.
Puss å kram ✘✘

quest for truth

search for knowledge

the search for the

science behind it all

is called

numerology

FAQ genom Carola von Ahn,
professionell numerolog
letsskyrocket.se