EVERYTHING LIES VEILED IN NUMBERS
NUMEROLOGY ARE THE VOICE OF THE UNIVERSE
HELPINIG US UNCOVER THE ESOTERIC MEANING
OF LIFES GREAT MYSTERY OF THE SELF

in your blueprint

lies your whole

soulcontract

YOU SPIRAL IN AND YOU SPIRAL OUT

Redan när vi föds börjar präglingen och programmeringen av oss genom våra föräldrar och samhälle. Vi ska bli något eller någon som vi kanske varken vill eller kom hit för att göra. Det blir en falsk illusion där egot styr mer än vårat autentiska jag. Vi strider oss fram i livet och lever i en falsk illusion som inte är vi, endast för att någon annan anser att vi ska gå i vissa fotspår i skuggan av föräldrars önskan och helt i egot av prestation, titlar, status osv.

De flesta blir då sökare, man kommer till en punkt när man undrar och funderar på vem man är, vad man egentligen kom hit för att göra, vad har jag för syfte? Kanske har man allt men det är helt tomt inuti. Man kan sitt horoskop men det hjälper föga för det säger inte så specifikt och i exakthet detaljerna man vill veta om sig själv. Likaså tarot. Jag har själv varit där. Jag kan mitt stjärntecken, min ascendent, jag kan läsa tarot och orakelkort men det ger oss inte de där exakta svaren för hela vår själs och fysiska syfte i nio-tio delar av varje levande individ. I ditt bibliotek som kallas Akasha biblioteket (dimension 8) där alla liv finns av dig samlat, men det är luddiga, subtila svar. Din själs plan, ditt numeroskop, din blueprint är exakt. Den är statisk och räcker hela livet ut.

Din själs planritning, blueprint avslöjar ditt redan valda livsöde, försäkrar dig om du är på rätt väg, avslöjar din framtida potential, bekräftar ditt syfte, ger dig rätt verktyg, visar dig möjligheter och förberedelser inför kommande utmaningar, ger dig en riktning i livet, dra nytta av möjligheter som kommit i din väg, bli medveten och belysa dina styrkor och svagheter, förutspå och planera din framtid, förbättrar din relation med andra, ja den ger dig hela planen för ditt liv.

Jag läser av alla nio delar av dig som bildar ett pussel där varje del måste räknas in för att bli en helhet. Man bryter ner siffrorna till segment, efter ett litet tag växer en person fram. Detta är magi för mig, att kunna se en person jag inte känner växa fram ur alla delar. Vem man är, vad man kom hit för att göra eller jobba med, karma, skuld, vad din själ vill lära sig, vad ditt namn sänder ut för vibration när du använder det, samt din mognad som går in efter 45 års ålder, en helt ny vibration och energi.

numerology & symbols

are the universal language

of the soul

VID NUMEROLOGISKT SJÄLSKONTRAKT UPP TILL 40 SIDOR PLUS DITT PERSONLIGA ÅR BEHÖVER JAG:

1. PERSONNUMMER (ej de fyra sista)
2. ALLA  NAMN DU FICK NÄR DU FÖDDES/FÖDELSEBEVIS (stavningen är extra viktigt, en fel bokstav blir helt fel läsningar)
3. NUVARANDE NAMN (för och efternamn)
4. JAG BEHÖVER INGA NAMN MELLAN DITT FÖDELSENAMN & DAGENS NAMN
5. MAILADRESS
6. 1800 KR (besök shoppen för fler bokningar)
7. Inget återköp efter du betalat

BETALNING I FÖRSKOTT VIA SWISH