futhark in the making

ELDER FUTHARK

Nu kom dagen då jag tillverkade trä runor. Tidigare har jag gjort dem i sten som ni säkert sett många gånger. Träbitarna är av olika träslag. Mest för att få en blandning av energier och magi från varje träd. Jag läser fornnordiska runor,

I Skandinavien, med början av slutet på 800-talet förenklades manuset till den yngre Futharken och Angelsaxerna samt Frisians utvidgade den äldste Futhark, som så småningom blev den angelsaxiska futhorc. Angelsaxiska futhorc och yngre Futharks förblev i bruk under tidig respektive hög medeltid. Kunskap om hur man läser äldre Futhark glömdes fram till 1865, då den dechiffrerades av den norska forskaren Sophus Bugge.

TRE ÄTTER

Det finns tre ätter man läser ifrån och den första är Frejas ätt, den andra raden representerar Hagals ätt och den sista raden är Tiwas ätt. Varje ätt representerar olika aspekter i ens liv och varje ätt rad innehar åtta runor.

FREJAS ÄTT

Frejas ätt innefattar fruktbarheten, är kärlekens gudinna. Freja eller Fröja (ibland kallad Freyja på isländska och fornnordiska. Fröa i Svenska dialekter och Froya på färöiska) var en framträdande gudinna i gammal nordgermansk tro.

Frejas verksamhetsområden är kärlek, sexualitet, sejd, krig och död. Freja blev förstås förföljd av helveteskristna som här intog vårt Skandinavien. Freja var också en gudinna som behärskade dold kunskap, dvs den esoteriska kunskapen. Hyndloljöd eller Hyndlas sång är en fornnordisk dikt som brukar ingå i den poetiska Eddan.

HAGALS ÄTT

Rad två med åtta runor är Hagals ätt. Denna ätt handlar om att bemöta svårigheter, att förlika sig med livet, döden och vår sanna natur, både värdsligt och andligt samt att sedan uppfylla sin potential på sitt eget vis.

TIWAS ÄTT

Sista raden i the old Futhark är åtta runor som följer Tiwas, själskrigaren. Dessa runor talar om behovet av att hitta inre och yttre harmoni med hjälp av vår intuitiva, känslomässiga sida och att visa både styrkor samt svagheter. Tiwas ätt avslutas med insikten om att vi är inne på rätt spår om vi bara tror på oss själva och hittar friden inom oss.

I min litteratur har man ritat upp ätterna som bilderna visar, men i tolkningarna ligger Othala ᛟ före Dagaz ᛞ men för mig är Othala den sista runan.

Hail Odin ⚔
Be true to thy self.
seek knowledge.
Be wise.
Make time to play.
Be a friend to the wolf.
Do not fear death.
Find the light within the darkness.
Use cunning and trickery to defeat your enemies.
Soar high.
Discover new mysteries.
Make every moment magical.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *