INDIGO SJÄLAR ÄR INTE STARSEEDS

1-LEDARNA

Indigos har en specifik blueprint där 1an dominerar med individualitet, ledarskap, gå sin egen väg, tar ingen skit, går ej att styra. De är ledarna som inte följer order.

5-FRIHET & FÖRÄNDRING

Indigos har i sin blueprint 5-energin av frihet, frigörelse, helt orädda och kan inte på något sätt hållas fastlåsta i ramar eller strukturer.

9-HUMANISTERNA

De har en stark benägenhet att följa något de tror på, kommer att driva detta med stor ambition och drivkraft. En äkta respekt för mänskligheten, så deras mål innebär att tjäna andra.

indigo själar är inte starseeds. Det finns ingen civilisation, humanoid ras, stjärna, planet, solsystem som kallas indigo, kristall, regnbågs, diamant, guld eller atlantis humanoider/aliens

VI ÄR INTE HÄR FÖR ATT STRYKA MEDHÅRS!

Indigo själar kom efter andra världskriget och blev kända under 60-talets flower power rörelse. Omfattningen av indigobarn har ökat sedan 1978 i mer och mindre antal. Indigosjälar är gamla själar och har varit med om många tidigare liv, de samlat en stor portion livserfarenhet och visdom (9). Denna samlade livserfarenhet är ett naturligt led av mänsklig utveckling att återfödas i en ny kropp, i ett nytt liv genom de större världsliga epicyklerna, dvs Yuga och de inre astrologiska tidsåldrarna.

Indigobarnens uppgift är att lösa upp det gamla samhället och få oss att inse vikten av att bygga ett nytt samhälle där grunden är kärlek. Precis som när vi lämnar fiskarnas tidsålder om ca 150 år och Kali Yuga när vi går in i Dwarpara Yuga. Indigo själar ska väcka det sovande samhället i de orättvisor, styrning, slaveri och felaktigheter som finns så att vi alla kan skapa en bättre tillvaro i harmoni, symbios och tillgivenhet med varandra. Indigobarn vill få människor att börja tänka på ett nytt sätt där man ser ljust och kärleksfullt på allt och alla. Frihet. Stå i sin kraft. Kärleksfullhet. Visioner. Vägra följa order och leva helt autentiskt, icke styrt. 

En indigos numerologiska blueprint innehar 1:or, 5:or och 9:or som domineras överallt för att de med säkerhet ska klara sitt specifika mission här. Slå näven i bordet med kreativ, kärleksfull kraft och ja, med en hel del ledarskap och överblick av kollektivets bästa för ögonen. Ingen sätter sig på en indigo!

De är människor som lätt blir uttråkade och som hela tiden söker sig till nya utmaningar som är stimulerande (5an). Indigobarn har alltid betraktats av sin omgivning som annorlunda, besvärliga och svårhanterade. De har enormt stark VILJA, de är smarta, KREATIVA, självmedvetna och ÄRLIGA. Indigosjälar har ofta starka mediala förmågor, är inkännande och väldigt klarsynta 👁️

Indigos är inte rädda för att säga vad de tycker och tänker, De är inte rädda för att stå ut ur mängden, hur de uttrycker detta kan dock variera väldigt mycket. Indigosjälar är i många lägen inte rädda för ensamhet (1:an) och kan ibland välja utanförskapet själva om umgänget omkring inte är tillräckligt stimulerande. Indigos står hellre och tittar på genom att observera omgivningen, men om de ser att någon råkar illa ut så agerar indigos impulsivt med sitt stora hjärta för att hjälpa andra. Detta beror bland annat på att indigos är högkänsliga, dvs empater, framför allt mot sådant som strider mot det indigos kämpar för, dvs rättvisa, kärlek, frihet och godhet. Trots deras storhet kan de också vara lättsårade och lättavvisade.

Indigos genomskådar lögner och falskhet. Man kan inte lura ett indigo eftersom de är duktiga på att känna in energierna omkring sig samt känna av andra och deras intentioner. Vilsna eller ensamma indigos kan däremot bli osäkra i det de känner då de upplever sig ensamma i det de uppfattar, vilket kan leda till att självförtroendet i att gå på sin egen linje kan svaja (framför allt som barn). Indigos har ett extra känselspröt och uppskattar uppriktighet och originalitet. Rak kommunikation. Deras handlingar styrs av kärlek och rättvisa. De utvecklar också ofta stor medkänsla och har så kallat högt EQ.

Indigobarnens styrka är den väldiga kreativiteten och handlingskraften som finns hos dem, de drivs av en enorm skaparlust och en längtan att göra gott. De har också ett enormt intresse för världen och vill gärna hjälpa världen (empatiska 9an). De tänker i många avseenden både globalt, rättvist och holistiskt (helhetstänkande). Deras inneboende kärlek gör dem ofta spontana och vill gärna vara allas vän. De är också en perfekt ledargestalt, men glöm inte att en ledargestalt behöver inte alltid te sig just på det viss som vi i samhället har föreställt oss att en ledare är (1an). Indigos anser sällan själva att de är en självklar ledare och detta balanseras upp med niorna och femmorna.

Många av de här barnen och människorna diagnostiseras med ADD och ADHD. Aldrig förr som nu har vi haft fler diagnostiserade barn och vuxna. De passar inte in i vår samhällesmodell som vi anser människor ska bete sig, se ut, tänka, vara och anpassa sig samt vara inom en fyrkantig ram Inte sticka ut eller vara annorlunda. Ej gå utanför boxen som samhället är strukturerat idag. och de program som pågår i fejkvärlden. Vi börjar medicinera dem snabbt för att de beter sig inte som oss andra, alla indigo barn har förstås inte ADD/ADHD av de som föddes på 60-70 talet utan de indigo som nu föds uppvisar kraftigt -för 3D samhället- avvikande beteende.

FLER INDIGOS KOM NER 2019, SIRIAN HIGH COUNCIL MEDDELAR:

Sirian High Council som fungerar som administrativt organ för de interdimensionella fria världsråden. En arbetsgrupp att upprätthålla frihetsbaserade evolutionära avtal och agendor mellan alla Star Nations. De är vårdnadshavare för Founder Records.

Fram tills jorden genomgick uppstigning och nådde den tröskel i vilken det kristallina rutnätet kunde hålla den högsta 33 -frekvensen och den intelligenta kodningen som fanns i dessa fält, tilldelade Emerald Founders medlemmar i Sirian High Council att bevaka och bevara helig visdom i dessa register för jordens framtida nytta.

Således agerade de som samlades i Sirian High Council som främst var i de universella 33 -släktlinjerna i Emerald Order och Blue Flame Melchizedeks, som de främsta arkivisterna i jordens stora genetiska bibliotek och tidslinjehistoria, genom den gnostiska processen med sin egen medvetenhetsutförande.

17 September 2019 fick jag meddelande att det aktiverades fler Sirian Starseeds på jorden tillsammans med en stor våg av indigos. Denna dag när Saturnus gick direkt efter fem månaders karmiska lektioner tar Sirius nu över med massiv Sirian energi.

Min Sirian familj berättade för mig att kristallina (kristallbarn) själar och Pleiad Starseeds inte har lyckats tillräckligt kring mänsklighetens uppstigning. De har inte klarat av det. Alls. Sirians gör nu en stor impact tillsammans med indigos. Hjälp är på väg för lite jävlar-anamma Sirian egenskaper och vibrationer samt finsnitslad 1, 5 och 9 vibrationer av indigo själar. Nu är det slut daltat och slut svamlat. In med ny power!

Indigos har en maskulin doer energi för att bana väg, röja fältet med stor kraft, föra kollektivet framåt så kristallsjälarna kan göra sitt feminina, mottagande arbete.

1 - 5 - 9

the indigo code

Att vara en indigo själ är ingen diagnos utan det är samhällets struktur om hur vi ska vara och bete oss som är felaktig. Vi medicinerar och trycker tillbaka deras förmågor om varför de inkarnerade. De är inga Starseeds och kommer INTE från någon alien/humanoid civilisation, stjärna, planet, de är nedskickade med specifika egenskaper i sin blueprint som domineras av 1, 5 och 9or.

Indigo’s är “krigare”, små revolter som vill göra uppror mot allt korrupt, totalstyret, den fria viljan, destruktiva ego-tänket samt slaveriet på jorden i kärlekens namn. De är talarna, sanningssägarna, rättvisans riddare.

Är du en indigo själ? Känner du någon med ADD/ADHD? Det är inget fel på varken dig eller barnet/den vuxna, de är inkarnerade för vissa syften med en specifik numerologisk blueprint för att höja klara uppdraget med att ta mänskligheten till en högre vibration, samt hjälpa moder jord inför kommande utrotning bland annat.

Här hittar du egenskaperna av INDIGOS 1, 5 & 9 vibrationer:
Individualister
Stark utstrålning
Uppvisar ledaregenskaper Risktagare
Egensinniga
Blir lätt uttråkade
Blir frustrerade när de tvingas utföra monotona uppgifter.
Otåliga
Har svårt att vänta på sin tur. Har svårt med disciplin och att bli tillrättavisad.
Tycker inte om att följa order och instruktioner
Vill alltid veta varför speciellt när de blir ombedda att göra något.
Oftast verbalt begåvade
Kreativa med intresse för musik, konst eller annat kreativt skapande.
Starkt intuitiva, även synsk och starkt mediala.
Vid sjukdom har de ofta diffusa symptom och kan därför vara svåra att diagnostisera
Känsliga för kemikalier och konstgjorda tillsatser i maten.
Får lätt kontakt med djur
Har varit eller är deprimerad och kanske haft självmordstankar.
Har ofta svårigheter med insomnandet och/eller svårt att somna om då de vaknar mitt i natten. Har fått antydningar från omgivningen eller t o m diagnostiserats med ADHD/ADD.  Har en stark känsla att deras liv har ett bestämt syfte och/eller en djup önskan om att hjälpa mänskligheten. Dagdrömmare och visionärer.
Är inte rädda för att ställa sig upp och vara ensam om sin åsikt eller för att vara annorlunda.
Är hellre ensam än tillsammans med människor som de inte matchar vibrationsmässigt med.

©letsskyrocket.se
Får EJ kopieras eller på annat sätt verbalt, i skrift eller skärmdumpas och användas i andra syften!

JAG ÄR INTE HÄR FÖR DIN LÄTTA SEGLING

JAG ÄR INTE HÄR FÖR ATT STRYKA DIG MEDHÅRS

JAG ÄR HÄR FÖR SPECIFIKA KRIGAR-EGENSKAPER:

SLÅ NÄVEN I BORDET & GÖRA SKILLNAD!