medialt, andligt eller spirituellt?

☆ ☆ ☆
medial
Man kan vara medial utan att nå någon större visdom. Mediala förmågor kan också vara en bieffekt av andlig utveckling men inget man fixerar sig vid om man söker just andlig utveckling. Medialitet handlar om olika förmågor som att kunna uppfatta telepati, kommunicera med icke fysiska, astrala, interdimensionella samt galaktiska väsen, dina guider från ovan nämnda, ditt högre jag. Medial är att man är känslig för energier, ordet medialitet betyder överkänslighet. Psycic på engelska. En medial person lägger ofta tarot och orakel kort för vägledningar utöver sin kontakt med sina personliga, inter samt extra galaktiska guider. Här hör klarseende, klarhörande, klarkännande samt klarvetande (clairvoyant, clairaudient etc) hemma. 
 
medium
är en förmedlande länk till andevärlden på astralplanet, dimension fyra. Jag jobbar intergalaktiskt då de har mera visdom och tagit sig ur astral planets polaritet. Även den femte dimensionen har polariteter om än mindre. Astrala medium är öppna för det astrala och så kallat övernaturliga, paranormala, känsliga för energier och väldigt intuitiva. Medium är ett yrke som man själv väljer. Ett exempel på det är när man går för att få vägledning via ett medium. Ofta jobbar medium både i kontakt med andra sidan (en liten del i astral planet) samt lägger tarot och orakel kort. Då handlar det om medialt arbete från astral planet som manifesterar sig här på det fysiska planet. Ett medium samt intergalaktiskt medium kan även rensa hem från andar och obalanserade negativa energier. Ett interdimensionellt/galaktiskt  medium jobbar från ca 6e dimensionen och uppåt.  Jag kan tycka att det är kul att besöka astral planet då och då för det är ett spännande plan som är enormt, men tyvärr är det väldigt polariserande.
 
spirituell
Att vara spirituell är ett inlånat ord från engelskans spiritual eller spirit. På svenska heter det andlig eller anden. Varför tar vi ord från engelskan när vi har ett svenskt ord för det? Andligt, andlighet, anden är exakt samma sak som engelskans spiritual. Visst kan vi använda engelskans ord ibland, tex Starseed istället för stjärnfrön (som låter enligt mig löjligt och jag gapskrattar när jag hör det) men att översätta från engelskan direkt blir sällan korrekt, sen är Starseed ett fel ordval då det handlar om DNA samt vilken dimension man gått ner ifrån, det handlar inte om frön som är sådda, samt en massa andra ord som consciousness istället för medvetenhet för att nämna några men eftersom vi har ett kraftfullt svenskt ord för andligt uppvaknande, andlighet, varför använda engelskans ord spiritual? Ska vi inte vara stolta över vår svenska? Om någon säger till mig att man är spirituell då hinner jag undra om man är spiritualist eller om man använder engelskans namn för andlighet? Det blir förvirrande minst sagt. Dubbelmoral. Man sitter på två stolar. Bestäm dig, är du andligt svensk eller är du engelsk/amerikansk spirituell? Förklara gärna varför du vill vara engelsk/amerikan?
 
spiritualismen
Att använda spirituell gör människor förvirrade, handlar det om att man är spiritualist? Det är också en fallgrop för spiritualismen är ett religiöst medium koncept med sju budord man ska följa. Budord och religion är inte vår ande, själ, medvetande eller multidimensionalitet. Här finns en lära, en begränsning. Andligheten jobbar över hela galaxen och kosmos. I det andliga, multidimensionella som vi alla är i grund och botten finns inga budord, lagar, begränsningar eller förordningar.
 
andlighet – att vara andlig
Andlighet är det immateriella, själslivet, koncept som utgår från antagandet att människan har en inneboende ande eller psyke. Andlig utveckling har mer att göra med utveckling av visdom, kärlek, högre insikter om tillvaron och att överskrida våra egocentrisk syn på oss själva och omgivningen. Ande och materia är traditionella motsatsord. Andlighet är förknippat med begrepp som fromhet, helighet, religiositet, själfullhet, och mysticism. Andlighet kan både handla om tro och sökande. Andlighet behöver inte inbegripa tron på något övernaturligt eller transcendent. Även utövande eller beundran av konst, musik, litteratur etc, liksom de känslor som kärlek eller självförverkligande kan väcka är immateriellt till sin natur och kan ge en översinnlig upplevelse. Meditation, sann drömmar, inre resor, astral resor, galaktiska och kosmiska resor, healing, regression, olika former av seanser och sittningar samt saker som utmanar människan att tänka större och som lockar att leta inåt i sig själv, brukar betecknas som andlighet.
 
Det finns inga gurus i världen som kan ge oss de sanningar vi behöver.
Vi måste bli vår egen guru
.

Jag tänker att det är både sant och möjligt. Vi kan ha olika förebilder inom det andliga området som till exempel Jesus, Buddha, Muhammed, Vishnu med flera. Vi må beundra dem eller tillbe dem. Samtidigt är det en fälla eftersom det är lätt att se dem som förmer än oss själva. Vår sanning är att vi ÄR Jesus, Buddha, Vishnu och ja, alla andra gudar/gudinne väsen. Det finns ingen separation – vi är alla källan! Men vi behöver alla, var och en, själva hitta dit. Anden finner vi inom oss och därför är det dit vi ska gå för att förstå vem vi är. När vi väl hittat hem så inser vi att vi kommit fram till en plats vi aldrig lämnat.
 
Andlig betyder egentligen att man som individ har en själslig kontakt med sitt inre. Man har en närvarande och medveten kontakt med allt omkring sig själv. Att vara andlig innebär att leva från hjärtat och inte identifiera sig med sina tankar, eller att inte reagera utifrån känslor.
 
Att vara andlig är en medvetenhet inom dig, du är essensen bakom tankarna och känslorna, dvs energin och kraften bakom. Själen. Ditt högre jag. Att vara andlig är synonymt med att känna in vad som känns rätt för dig, och även om det känns rätt, att våga ifrågasätta de känslorna. Är det betingat? Det handlar om att stå i sin sanning, även om den sanningen är smärtsam. Det här är inget du kan greppa på en mental nivå, släpp det. Det här går mycket djupare än så. Vägen in är igenom hjärtat. Slappna av, ta ett djupt andetag och känn dig fram.
 
I Sverige är vi andliga, inte spirituella. I USA, England etc där man är engelskspråkiga säger man spiritual. Blanda inte ihop koncepten av olika ord för samma innebörd, låt Sverige få vara svenskt i den mån det går, Jag är andlig, inte spirituell, pratar jag engelska använder jag det engelska ordet spiritual. 
/Text letsskyrocket.se 2 Oktober 2018
 
☆ ☆ ☆

Lägg till din rubriktext här