olika runuppsättningar

ELDER FUTHARK - 100 TALET

8 x 3 rader & 24 runor

The Elder Futhark - äldre futharken (uppkallad efter det första fonemet med de första sex runnamnen: F, U, Þ, A, R och K har 24 runor, ofta ordnade i tre grupper om åtta runor. Varje grupp kallas ätt och dessa ätter är som jag skrivit tidigare, Frejas ätt, Hagals ätt samt Tiwas ätt.

anglosaxisk futhark - 400 talet

9 x 2 rader & 8 x 2 rader

Den anglofrisiska futharken utvecklades från de urgermanska 24 runorna ovan genom att antalet runor utökades och har i sin äldsta utformning 28 runor. En yngre 34-typig anglosaxisk futhark förekommer också. Den anglofrisiska futharken anses vara från 400-talet. Den spreds med anglerna och saxare till England.

younger futhark - 500 talet

5x1 - 4x1 -6x1

Under 500 till 800-talet förändrades språket i Norden påtagligt. Från att ha varit ett ålderdomligt germanskt språk som i dag är relativt svårt för oss att förstå, uppstod nu fornnordiskan, ett samnordiskt språk med kortare ord och förändrade vokaler. Den äldre futharken blev allt svårare att använda till de nya ljuden och lösningen blev att förenkla runraden så att en runa kunde täcka flera ljud. Omkring år 800 hade dessa förändringar lett fram till den 16-typiga futharken och var den runrad som användes under vikingatiden.

dunkelt

Som ni ser råder det dunkla budskap. Jag har kollat av minst tio olika källor, inklusive min egen litteratur och sägnerna går i och över varandra. I min litteratur påstås den äldre futharken med 24 runor vara samma som den vikingarna använde, andra källor påstår att vikingarna använde sig av den yngre futharken.

Jag har bestämt nu att jag kommer använda den översta äldre blandat med den yngre. Den anglosaxiska tror jag blev ett mellanting av dessa två. Mest för att kunna göra bindrunor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *