hur du korrekt

räknar ut ditt

personliga år

carola von ahn, professionell numerolog

korrekt uträkning

för korrekta svar

räkna som en numerolog

räkna korrekt ditt personliga år

det finns hela 16 år inom en epicykel (9 år)

carola von ahn - professionell esoterisk och praktisk numerolog

Jag får ständigt frågor kring uträkningar av era personliga år och jag tänkte att nu gör jag ett inlägg om det så ni kan gå tillbaka och kolla upp, –just ja, så var det jag skulle räkna! Universum består av och är matematiskt uppbyggt så redan där hittar vi källan till numerologi, dvs frekvenser, energier, geometriska former, dimensioner och när de når ner hit hos oss, skapas vissa händelser och tom teman. Här nere är vi på en ganska rak tidslinje som innefattar dåtid, nutid och framtid. Utanför vår tre-dimensionella verklighet finns inte tiden, men numerologin fortsätter ändå genom tid och rum (numerologi är time, space, consciousness).

-Vad är viktigast i numerologi, siffror eller bokstäver frågar ni också. Det är svårt att säga och det beror på vad jag letar efter. I siffror hittar vi inget själsligt, personligt eller ödesbestämda saker per individ, jag känner att det går inte säga för de jobbar ihop, allt beror på vad det vad det är jag söker. Idag ska jag visa er hur erat personliga år räknas ut och det personliga året jobbar snabbt medan ditt själskontrakt långsamt genom hela livet, därför är det personliga året ganska kännbart.

Nu är vi inne på en tidslinje a la tredimensionell karaktär som kommer greppa tag i hela ditt liv under ditt år. Är alla födda 1/1, dvs den första januari? Nix, inte alla men någon här och där förstås. Bäbisar föds in hela tiden på jorden under alla sekundrar, minutrar, timmar, dagar, veckor, månader och år and repeat. Det innebär att när en nyfödd landar här på jorden blir det dennes födelsedag. Denna födelsedag blir startskottet för det livslånga personliga årets byten. Därför tar du alltid med den månaden och dagen när du beräknar ditt personliga års början och slut. Vi kan ta mig som exempel:

2023 är i skrivandets stund snart slut och jag bytte precis personligt år 25 december 2023. Eftersom jag är född 25 december och vi ännu inte bytt till 2024 måste jag räkna från 2023. Om jag skulle ha min födelsedag 31 december måste jag fortfarande räkna 2023. Om jag däremot fyller år i januari och någonstans inom resten av året 2024 tom 31 december 2024 är det det året som räknas med. 

2+0+2+3+1+2+2+5= 17. 1+7 =8, jag gick alltså in i ett 8 år, sex dagar före vi byter kollektivt år, också ett 8 år. Jag bytte från ett personligt 7 år men, jag har inte bara haft ett 7 år, jag har varit inne i ett skuld år: 2+0+2+2+1+2+2+5= 16/7 då 16 är en av de fyra skuldtalen. Räkna med TUFFA utmaningar och 16/7 kallas som jag sagt i poddarna hundra gånger: crash, burn and learn

När vi ändå är inne på uträkningar så kan jag igen visa er korrekt uträkning av livsvägen: å+å+å+å+m+m+d+d= slutsiffran reduceras INTE om du får master nummer 11, 22 eller 33. Efter eventuell reducering kan du även här få 11, 22 eller 33. Då är du en master med en enormt hög expansiv utmaning genom hela livet. Får du slutsiffran 13, 14, 16 eller 19 ligger det en karmisk skuld här, även om du har dessa nummer som dag i ditt personnummer. De karmiska skulderna lägger sig även i våra personliga år och dyker upp då och då genom livet, detta för stora lärdomar och när de ligger under ett personligt år händer det fort, intensivt med många utmaningar, krascher, förluster och tester over and over again.

När du har en eller flera karmiska skulder i ditt själskontrakt jobbar de med dessa utmaningar långsiktigt under hela livet. Utöver karmiska skulder kan du även ha vanlig karma i ditt själskontrakt. När du räknar ut din livsväg får du aldrig reducera året till en siffra och plussa ihop det med reducerat år och månad och plussa ihop dessa tre siffror som blir ett slutnummer (se uträkning 2 i rutan under). Vi går inte ner med ett år, månad eller dag då tiden inte finns utanför denna dimension vi är i nu. Vi är däremot varje enskild siffra’s vibration och egenskap när vi går ner som tillsammans var och en, bildar ett livsvägsnummer. Efter detta slutnummer är det ok att redcucera ner till ett ental om det inte står 11, 22 eller 33, då lämnar du det så.

✧ ✧ ✧

Fyller du strax år eller nyligen gått in i ett nytt personligt år, dvs nyligen fyllt år kan du boka ett megastort personligt år här så du är förberedd och preparerad på hur det kommer utspela sig vare sig du är i ett 1-9 år, skuld år eller ett master år.

Välkommen დ

två uträkningar är godkända

av mig men endast här i personligt år

Ditt personliga år ligger mellan 1/1 – 31/12 och kan sträcka sig mellan två år. Inom dessa månader och datum använder du det kollektiva året när du fyller år. tex år 2022. Korrekt uträkning sker på två vis på det år, månad och datum du fyller år som sträcker sig tills du fyller år nästa gång:

1. 2+2+2+2+1+2+2+5=  16/7 (1+6= 7)
2. 2+0+2+2=   1+2=   2+5=
         6              3         7        =16/7

Endast under personligt år är det godkänt att räkna den undre uträkningen (jag har kollat av trehundra personliga år med båda uträkningarna, det som kan ställa till det är om det finns 11 eller 22 i månad eller datum och detta ska normalt inte reduceras, men här ska de det. På  livsvägstalet räknar vi ALLTID den övre uträkningen, en och en. Stöter vi på 11= 1+1 och 22= 2+2).

inom en epicykel (9 år) finns

sexton olika år, skuldår & masterår

Om du såg uträkningen i första rutan ser du att jag under 2022-2023 fick slutsiffran 16/7. Detta är en karmisk skuld och därmed är man inne i ett karmiskt skuld år.

Om du får slutsiffran 13, 14, 16 eller 19 så är du eller går in i ett karmiskt skuld år. Nu blir det tufft!

Får du slutsiffran 11, 22 eller 33 går du in i ett master år.

Får du slutsiffran av enkeltalen 1 till 9 är du inne i ett vanligt personligt år. Det kan vara nog så utmanande i sig. Ett skuldår förstår du kanske att det blir rätt tufft och ett master år kan likväl vara tufft då det kräver en hel del uppoffring av dig (välkommen att vara en master teacher under ett helt år!)