runor

RUNOR OCH DESS BAKGRUND

Runa betyder att viska, hemlighet eller dold. Runa är ett skandinaviskt ord. Runornas betydelse gick muntligt i arv från moder till dotter, inget skrevs ner om runornas magi förens präster (vilka annars?) kom till Skandinavien på 1000-talet. När så kristendomen gjorde intrång (och förslavade samt programmerade och styrde en hel värld) försvagades runornas magi. På samma sätt blev de muntliga gamla gudasagorna omstöpta (som allt annat) i kristen form när det nedtecknades av munkar vid samma tidsepok.

Men i Eddan, skriftversionen av de gamla dikterna och sångerna kan vi fortfarande få veta mycket om de gamla traditionerna. Man har bla upptäckt i tidiga runsymboler (många av dem är heliga skrifter som härstammar från moders gudinnan Nerthus) i uråldriga hällristningar i Sverige som dateras från slutet av bronsåldern.Under nästan 2000 år finns rapporter om ceremonier som utförts för att ära Nerthus samt be henne göra marken fruktbar. Även om denna gudinna dyrkats mycket längre än så.

Vördnaden av Nerthus höll i sig långt efter att hon ersatts av Oden och hans maka Frigg, framför allt bland jordbrukarna.

VAD ÄR RUNOR DÅ
SAMT DESS MAGI?

Föreställ dig en värld av snö och is, långt innan det fanns central värme och elektricitet. Inget internet eller telefoner. Bara människor, isolerade i byar. De ristade in kantiga tecken som byggde på de tidiga klippsymbolerna, (här kan man tänka HOPIS klippvägg med inristningar av antpeople samt alla profetior som visat sig hänt) som representerade viktiga saker i människans liv. Kärlek, hälsa, välstånd. solen, den vägledande stjärnan som sjömännen navigerade efter och magiska träd som symboliserade passagen från födelse till död.

Dessa människor kastade ut stenarna med tecken på i en cirkel som ritats upp på marken, på stranden eller i snön. Man ställde frågor till gudar och gudinnor (aliens) som troddes vägleda deras liv. Men dessa forntida människor hade en anmärkningsvärt modern syn på vissa saker, nämligen att

ÖDET VAR INTE

FÖRUTBESTÄMT

De trodde att allt skapas av våra handlingar, både i det förflutna samt i nuet, men även våra familjers handlingar. Men paus här tack! Ser ni hur vis och upplyst man var på forntiden samt bronsåldern innan kristendomen förbannade och stängde ner alla människor i en tro på något så makabert som Bibeln? Wake up call någon?

Idag vet vi att det är så här. Lagen om orsak och verkan. Idag delar vi denna visdom med våra förfäder. Vi oroar oss dock fortfarande för pengar och kärlek samt vår plats i solen.

Likt våra skandinaviska förfäder ritar vi än idag upp runcirklar för att pröva vår inre visdom för att hitta de bästa vägarna framåt i livet. Runsymbolerna är ideografiska, dvs var och en symboliserar ett helt begrepp, ungefär som tarotkorten gör och de kom långt senare.

För att uttrycka det hela enkelt och lite modernare är runorna självuppackande zip-filer (precis som när man får en download, en ledladdning av information som kommer plötsligt med färdig information) som innehåller tusentals år av visdom, lika aktuellt idag som när våra förfäder avbildade solhjulet i sina tidiga grottristningar.

KASTA RUNOR

Med en enkel metod kastar du dina runor i en cirkel. Denna medtod ger dig en mycket djup visdom om du låter runorna tala till dig, precis som när du lägger dina tarot samt orakelkort. Som med tarot ska du inte endast förlita dig på vad varje runa står för. Du ska låta inre bilder, ord och känslor tala från ditt inre. Intuitionen. Vår känsla i maggropen du vet som aldrig har fel. Vår inre röst är vår kloka vägledare till handling.

Välj dina runor slumpmässigt genom att plocka upp dem ur en tygpåse. Precis som vid tarot/orakelkort, styr ditt ditt högre jag vår hand på samma sätt. Eller när vi använder pendel så är det ditt högre jag som vägleder din hand även där.

VETENSKAPEN HAR I HÖGSTA GRAD
ERKÄNT DET MÄNSKLIGA SINNETS

OUTNYTTJADE POTENTIAL

SPÅ I FRAMTIDEN?

När det gäller runor förutsägs inte en specifik framtid eftersom vår framtid avgörs av många olika faktorer, läs ovan när jag skrev om att vi inte har ett öde. Runorna kan däremot peka på möjliga vägar vi kan välja att gå eller avstå ifrån.

NORNORNA OCH ÖDETS ROLL
Nornorna betyder ödesgudinna och de vaktade ödesbrunnen vid den första roten av världsträdet Yggdrasil.

URD - DET FÖRFLUTNA
Urd är den första nornan och hon talar om det förflutna i vilket uråldriga traditioner inte bara påverkar vårt eget nu och framtid, utan även våra efterlevande.

VERDANDI - NUET
Den andra nornan heter Verdandi som talar om nuets handlingar och influenser som åter igen påverkar framtiden väldigt starkt.

SKULD - FRAMTID
Skuld är den tredje nornan och hon talar om det som kommer att ske utifrån det invecklade nätet av samverkan mellan det förflutna och nuet. Vårt framtida öde (orlag) förändras ständigt i och med att varje ny dag läggs till till i detta nät av samverkan. Här citerar jag mammas efterlämnade lapp till mig:

ORON ÄR DEN RÄNTA DU MÅSTE BETALA NÄR
DU LÅNAR BEKYMMER FRÅN MORGONDAGEN

DITT NAMN

KENAZ (C) • eldrunan om att fatta beslut
ANSUZ (A) • munnens runa, kommunikation på alla plan
RAIDHOS (R) • förändring och kraft
OTHALA ( O) • praktisk och organisering, nyckeln till frihet
LAGAZ ( L) • farorna med upprörda hav, vad som finns under ytan syns inte alltid
ANSUZ (A) • läs andra raden.
Stämmer så bra, precis som numeromagi! Kan du stava ditt namn med runor? Testa och kolla av om du får en waw känsla!

RUNORNAS KRAFT

Vikingarnas magi hade mycket gemensamt med forntida egyptens magi. Egyptierna trodde att varje hieroglyf inte bara representerade ett föremål eller en idé, utan att de även innehöll kraften i dess innebörd. På samma sätt kan du aktivera en runas kraft eller beskydd genom att säga runans namn, skriva ner det eller bära runan som en amulett.

! Kraften hos en runa är nog en miljon gånger starkare än tex en kristall. Låt kristallerna vara där de ska vara i sina grottor, bidra inte med att urholka moder jord på miljarder ton kristaller för trendens skull samt business och pengar! Moder jord behöver kristallernas energi mer än du.

SPÅ ANDRA OCH MIG SJÄLV?

Om du spår andra är det viktigt att tolkningen blir en dialog, där du slår an tonen men låter frågeställaren själv dra sina slutsatser. Invändningen att tolka egna runor för att besvara egna frågor är att runorna ger dig de svar du behöver, exakt. Samma gäller numerologin som också är exakt.

Tarot och orakel kort är däremot inte så exakt utan mera vägledningar. Med runor kanske inte svaret är det du vill ha då valet av runor övervinner dina medvetna spärrar och ger dig ledtrådar så att du kan komma på vad du vill innerst inne och vad som är rätt för dig.

Ofta vet vi redan den rätta vägen djupt inuti oss men som du vet tvivlar vi ofta på oss själva. Vi är omedvetna om det faktorer som ligger strax utanför vårt omedvetna medvetande. Såvida vi inte använder runorna som ett verktyg att övervinna de skygglappar som livet och andra människor sätter på oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *