omina revelantur gradu 33

allt ska uppenbaras i den 33 graden

passare: gränser

vinkelhake: moral

Ovan ser du några av de okultister, kabbalister, esoteriker, frimurare, magiker, rosenkorsare (rosenkreuzarna), matematiker, numerolog, astrologer, astronomer, filosofer och teologer jag studerat genom åren för att förstå symbolismen med tarot, vad som presenteras där och att förstå hela symboliken, inte bara kring hela universum men  hur det spelar ut sig här på jorden.

Vad är tarot? Vad är okultism? Som jag skrivit och sagt överallt är att numerologi är inte tarot, däremot matematik. Numerologi är universum och när dessa energier landar här på det fysiska planet blir de siffror som kallas matematik. Stor skillnad. Därför kan vi aldrig jämföra siffrorna i tarotkorten per se och tro att de är numerologi eller har samma betydelse. 

Men vad är tarot egentligen? Det började med cartomancy som är spådom med hjälp av en kortlek. Olika former av cartomancy dök upp strax efter att spelkorten introducerades i Europa på 1300-talet. Utövare av cartomancy är allmänt kända som cartomancers, kortläsare eller helt enkelt läsare. Sen hände det något stort, magikerna, okultisterna, och frimurarna som var djupt insatta i esoteriken började skapa egna tarot genom sina djupa kunskaper kring detta. Jag brukar säga att man ska ha tre tarot hemma: Tarot of Marseille, A.E Waite tarot och Thoth tarot. Fler behövs inte. 

Tarot innehåller astrologi (planeter, stjärntecken), element, dekaner, kabbalah, tidsåldrar, the world axis, biblisk symbolik, vatikanen, gudar, mästare, freemasonry, helig geometri, viss numerologi i bilder och matematik för att nämna några, men det finns mer, mycket mer.

för att förstå symboliken i tarot måste vi lära oss av esoterikerna, okultisterna, astronomerna, astrologerna, matematikerna, numerologen, magikerna, kabbalisterna, frimurarna och rosenkorsarna

Det finns förstås hundratals okultister, esoteriker, frimurare osv redan från 500 talet före kristus såsom Pythagoras (numerologins fader), Agathodaemon (alkemist), Hermes Trismegistus (forna Grekland) och hans föregångare var förstås Thoth som i verkligheten är Merkurius några tusen år bakåt, men jag visar er mina främsta källor idag. För att bli en fullfjädrad tarot tolkare (som är lika med okultist och esoteriker) bör man känna till var tarot kommer ifrån, dvs vad den innehåller.

Pythagoras (540 eller 570 år före kristus) var en matematisk polymath som antände matematikens guldålder med utvecklingen av numerisk logik och upptäckten av hans namne teorem kring geometri, som gav världens första fotfäste mot idén om vetenskapliga bevis och som har etsats in i sinnet hos varje skolbarn under årtusendena sedan dess. Hans läror fortsatte att påverka Platon, Copernicus, Descartes, Kepler, Newton och Einstein. Skolan han grundade (mystery school per fem år i tysthet) tog det då radikala beslutet att välkomna kvinnor som medlemmar, varav en var Hypatia av Alexandria – världens första kända kvinnliga astronom.

Pythagoras var inte bara matematiker, esoteriker, förstod freemason principerna, astrologi, astronomi, han lärde ut att universum rör sig i ljud (music of the spheres) och att allt i universum är uppbyggt på nummer som landar härnere som matematik. Titta på Pythagoras, bilden näst överst, ser du de tre kuberna och att de innehåller frimurarnas svartvit rutiga golv? Ser du frimurarnas symbol, dvs en vinkelhake och en passare på bordet? Ser du kabbalah trädet på tavlan? Ser du att han står mellan två pelare? Vet du vad pelarna symboliserar? Ser du instrumentet som symboliserar harmoniser mundi utifrån en heliocentrisk, kopernikansk modell av universum, platonisk geometri för att bestämma avstånden mellan planeter och för att ytterligare förfina universums övertoner.

Vad håller han i? En pyramid. En triangel med tre sidor som är det eteriska planet, under triangeln/pyramiden ser vi en fyrkant (golvet) som symboliserar det fysiska planet. Den eteriska numerologin interagerar med det fysiska planet här nere som vi kan se som matematik. Skillnaden är bara eterisk (numerologi △) och fysisk (matematik □).
◼︎

Vi hoppar några tusen år till 1486 och Heinrich Cornelius Agrippa som skrev manualen för lärd magi, de occulta philosophia (1533), där han förklarade de sätt på vilka magiker förstod och manipulerade kosmos mer systematiskt än någon av hans föregångare. Det var här han kartlade hela nätverket av krafter som passerade från änglar och demoner, stjärnor och planeter nedåt in i materians värld. Agrippa presenterade sitt arbete i tre böcker kring de elementära, astrologiska och himmelska världarna. Men han såg dem alla som sammankopplade, vävande komplexa spindelnät av inflytande som gick från högt till lågt och lågt till högt. Med iver och lärdom av en encyklopedist som föreställts av Borges, katalogiserade Agrippa de delar av själen och kroppen, djur, mineraler och växter som kom under påverkan av en given planet eller demon. Han erbjöd sedan sina läsare en uppsjö av olika sätt att avvärja onda influenser och förstärka de goda. Läsare angav att de hade testat påståendena från Agrippa och hans ancient-forntida källor,  som sen visste hur man faktiskt kan manipulera kraftfulla saker.

Ingen kunde bemästra den ockulta filosofin utan att behärska de högre studierna av astronomi och astrologi. Man var också tvungen att ha de personliga gåvorna och den formella träningen som skulle göra det möjligt att tolka drömmar och profetior samt den kunskap om matematik som krävs för att upptäcka de pytagoreiska talmönster som gav universum struktur.

De mest grafiska delarna av Agrippas verk är de sektioner som är mest involverade i krafterna hos särskilda ben och växter. I mina bilder ser du hur Agrippa använder numerologi i rutor där vi ser planeternas spirits, intelligens och energier (här Saturnus och Jupiter). Se även de hebreiska (kabbalah) symbolerna på samma bilder.

År 1503 föddes så Nostradamus, en fransk astrolog, matematiker, mystiker, läkare och filosof. Nostradamus är mest känd för att ha nedtecknat profetior vilka sägs förutse framtida händelser från 1500-talet och framåt. De publicerades i förtäckt versform i boken Centuries (även kända som Les Prophéties de Michel de Nostredame) 1555 (utvidgad utgåva 1568). Åren 1989-1992 utkom i USA tre böcker av den andligt, terapeutiskt inriktade Dolores Cannon, Conversations with Nostradamus, volym 1-3. I dessa berättas om hur en av hennes klienter under en hypnotisk behandlingsprocess oförutsett fick kontakt med en andlig vägledare, som förmedlade kontakt genom tid och rum med en 1500-talsläkare, som i efterhand visade sig vara Nostradamus, som på sin tid kommunicerade med andeväsen och därigenom sades få mycket av sina informationer förmedlade. Det beskrivs i böckerna också bland annat ett märkligt slags instrument, som en ”magisk spegel”, där levande bilder från olika platser och tider visade sig likt en TV-apparat. Nostradamus förutspådde även George W Bush som vann valet över Al Gore.

Judah Loew ben Bezalel הודה ליווא בן בצלאל år 1512, känd som Rabbi Loew var en viktig talmudforskare, judisk mystiker, matematiker, astronom och filosof. Loew skrev om judisk filosofi och judisk mystik. Hans verk Gur Aryeh al HaTorah är en supertillägg till Rashis Torah. Titta på översteprästinnan vad hon läser (boken i hennes knä: Torah).

1738 föddes Etteilla, pseudonymen för Jean-Baptiste Alliette, var den franske ockultisten och tarotforskaren, den förste att utveckla ett tolkningskoncept för tarotkorten och gjorde ett betydande bidrag till den esoteriska utvecklingen av tarotkorten till en bred publik (från 1783) och därför den första professionella tarotockultist som var känd i historien som försörjde sig på kortspådomar.

1790 grundade Etteilla Nouvelle Ecole de Magie (New School of Magic). Senare samma år publicerade han Cours théorique et pratique du Livre du Thoth (teoretisk och praktisk kurs från Thoths bok), som inkluderar hans omarbetningar av vad som senare skulle kallas ”Major” och ”Minor Arcana”, samt introduktion av de fyra elementen och astrologi.

År 1810 föddes Éliphas Lévi som var en fransk esoteriker, poet och författare. Till en början gjorde han karriär inom den katolska kyrkan, övergav prästadömet i mitten av tjugoårsåldern och blev en ceremoniell magiker. Vid 40 års ålder började han bekänna sin kunskap inom det ockulta. Han skrev över 20 böcker om magi, kabbalah, alkemistudier och ockultism. Han var även frimurare men lämnade ordern senare.

Han införlivade tarotkorten i sitt magiska system, och som ett resultat har tarot varit en viktig del av västerländska magikers tillbehör. Han hade en djup inverkan på magin i Hermetic Order of the Golden Dawn och senare på ex-Golden Dawn-medlemmen Aliester Crowley. Levis idéer påverkade också Helena Blavatsky och Teosofiska samfundet.

1857 kom så Arthur Edward Waite till jorden, han var en brittisk poet och forskarmystiker som skrev mycket om ockulta och esoteriska frågor, var medskaparen av Rider–Waite tarot (även kallat Rider–Waite–Smith eller Waite–Smith deck). Han var den förste som gjorde en systematisk studie av den västerländska ockultismens historia –  som en andlig tradition snarare än som aspekter av protovetenskap eller som religionens patologi. Waite var förstås frimurare, medlem i the Hermetic order, SRIA och Golden Dawn. Medlem i Societas Rosicruciana 1902.

1903 grundade Waite den oberoende och korrigerade orden R. R. et A. C. Denna orden upplöstes 1914.  Golden dawn slets sönder av interna fejder fram till Waites avgång 1914; i juli 1915 bildade han Fellowship of the Rosy Cross, (inte förväxlas med Societas Rosicruciana). Vid den tiden fanns det ett halvdussin utlöpare från den ursprungliga Golden Dawn, och som helhet återhämtade det sig aldrig.

Waite var intresserad av frimureriets högre grader (33, precis som jag) och såg invigningen i Craft Masonry som ett sätt att få tillgång till dessa riter. Efter att ha gått med i Societas Rosicruciana i Anglia och Tempelriddarna, reste Waite till Schweiz 1903 för att ta emot Régime Ecossais Rectifié eller Rectified Scottish Rite och dess betyg Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte (C.B.C.S.). Waite trodde att den skotska riten, mer än någon annan frimurarrit, representerade den ”hemliga traditionen” av mystisk andlig belysning.

1875 föddes Aleister Crowley och han var en engelsk ockultist, filosof, ceremoniell (svart) magiker, poet, målare, romanförfattare och bergsbestigare. Han grundade religionen Thelema och identifierade sig själv som profeten som fick förtroendet att vägleda mänskligheten in i Æon av Horus i början av 1900-talet. Som produktiv författare publicerade han flitigt under sitt liv.

1898 gick han med i den esoteriska hermetiska orden av the golden dawn, där han tränades i ceremoniell magi av Samuel Liddell, MacGregor Mathers och Allan Bennett. Han gick bergsklättring i Mexiko med Oscar Eckenstein, innan han studerade hinduiska och buddhistiska metoder i Indien. 1904 gifte han sig med Rose Edith Kelly och på smekmånaden i Kairo, Egypten, påstod Crowley att han blivit kontaktad av en övernaturlig entitet vid namn Aiwass, som försåg honom med The Book of the Law, en helig text som fungerade som grunden för Thelema. Boken tillkännagav starten av Horus Æon och förklarade att dess anhängare skulle ”göra vad du vill” och försöka anpassa sig till sin Sanna Vilja genom att utöva ceremoniell magi. 1912 invigdes han i en annan esoterisk ordning, den tyskbaserade Ordo Templi Orientis (O.T.O.), som reste sig för att bli ledare för dess brittiska gren, som han omformulerade i enlighet med sin telemitiska övertygelse genom O.T.O.

Crowley blev allmänt känd under sin livstid, eftersom han var droganvändare, bisexuell och individualistisk samhällskritiker. Crowley har förblivit en mycket inflytelserik figur över västerländsk esoterism och 1960-talets motkultur som fortsätter att betraktas som en profet i Thelema. Crowley’s Thoth tarot innehåller kabbalah på hög nivå.

H.P Lovecraft 1890, hämtade stor inspiration från ”kosmisk skräck” – idén att livet är obegripligt för människans förstånd och att universum i grund och botten är främmande. De som genuint försöker förstå spelar med sin mentala hälsa som insats. Lovecrafts Cthulhu-mytologi såväl som den magiska boken Necronomicon har skapats och följts av tusentals anhängare. Han skildrar en värld där människorna är små och obetydliga sedda i jämförelse med skrämmande kosmiska urväsen, och visst hade han rätt! Idag är Lovecraft en kultgestalt.

1897 skrev han The Poem of Ulysses som var en kort omskrivning av Odysséen på vers, och vid sju års ålder läste han de flesta av de grekiska och latinska klassikerna, allt på originalspråken. Den unge Lovecraft fick även upp ögonen för det övernaturliga på grund av hans morfars alla gotiska skräckberättelser, men det mesta kom från hans egna drömmar. Troligtvis skrev han sin första övernaturliga historia redan 1897, The Noble Eavesdropper. 1898 fick Lovecraft upp ögonen för Edgar Allan Poe. Samma år skrev han The Secret Cave, The Mystery of the Graveyard och John the Detective. 

1901 Manly Hall som var en kanadensisk författare och mystiker. Han är känd som en ledande lärare inom religion, mytologi, astrologi, mystik och det ockulta. Hans mest kända verk är The Secret Teachings of All Ages som gavs ut 1928.

Carl Jung skall ha lånat material av Halls undersökningar. År 1934 skapade Hall: Det filosofiska vetenskapliga sällskapet Philosophical Research Society som skulle ägna studier åt religion, mytologi, metafysik, och det ockulta. Manly Hall var även stark frimurare samt Rosicrucian Fellowship.

Här kommer den siste jag vill rekommendera; Kenneth Grant 1924 som var en engelsk ceremoniell magiker och förespråkare för den thelemiska religionen. Som poet, romanförfattare och författare grundade han sin egen Thelemic-organisation, Typhonian Ordo Templi Orientis – senare omdöpt till Typhonian Order – tillsammans med sin fru Steffi Grant.

Grant utvecklade ett intresse för ockultism och asiatisk religion under tonåren. Efter tjänstgöring i den brittiska armén under andra världskriget återvände han till Storbritannien och blev personlig sekreterare för Aleister Crowley, den ceremoniella magikern som hade grundat Thelema 1904. Crowley instruerade Grant i sina esoteriska metoder och initierade honom i sin egen ockulta ordning, Ordo Templi Orientis (O.T.O.). När Crowley dog 1947 sågs Grant som sin arvtagare i Storbritannien, och utnämndes som sådan av den amerikanske chefen för O.T.O, Karl Germer. 1949 blev Grant vän med den ockulta konstnären Austin Osman Spare, och under de efterföljande åren hjälpte han till med att publicera Spares konstverk genom en serie publikationer.

1954 grundade Grant den London-baserade New Isis Lodge, genom vilken han lade till många av Crowleys Thelemic-läror och tog in utomjordiska teman och influenser från fantasyförfattaren jag skrev om ovan H.P Lovecrafts arbete. Detta var ett anathema för Germer, som utvisade Grant från O.T.O. 1955, även om den senare fortsatte att driva sin loge oavsett fram till 1962. Under 1950-talet kom han också att bli allt mer intresserad av hinduism, utforskande av hindu-gurun Ramana Maharshis läror och publicerade en rad artiklar i ämnet. Han var särskilt intresserad av den hinduiska tantran, och införlivade idéer från den i sexmagins tematiska metoder. Vid Germers död 1969 utropade Grant sig själv till Outer Head of O.T.O. Denna titel bestreds av amerikanen Grady McMurtry, som tog kontroll över O.T.O. Grant’s Order blev känd som Typhonian Ordo Templi Orientis, verksam från hans hem i Golders Green, norra London (Thyphon är viktig inom tarot symbolism anser jag). 1959 började han publicera om ockultism och skrev Typhonian-trilogierna samt olika romaner och poesiböcker som spred Crowleys och Spares arbete.

Grants skrifter och läror har visat sig ha ett betydande inflytande över andra strömningar av ockultism, inklusive kaosmagi, Temple of Set och Dragon Rouge. De väckte också akademiskt intresse inom studiet av västerländsk esotericism, särskilt från Henrik Bogdan och Dave Evans.

VITRUVIUS - arkitekten
skönhet styrs av matematiska principer