medvetenhet

I dessa uppvaknande tider är det viktigt att vi ser igenom propaganda och totalitär styrning. Att vi faktagranskar och ser igenom. Att vi använder vårt sunda förnuft. Att göra vår röst hörd och hjälper kollektivet att vakna. Att ta tillbaka vår power. Här kommer jag ge dig perspektiven. Den djupare esoteriken och faktagranskningen. Jag går oftast före och plöjer vägen. Häng med!

i am

i know

esoterik

Medvetenhet, personlig och andlig utvecklig leder ofta till rannsakan och ett bättre du. Att ha en balans som fysisk människa kontra ditt högre medvetande. Esoteriken, okultismen, mystiscismen tillsammans med fakta och evidens går hand i hand. Här står du i din egen power. Du sitter på all information eftersom du är multidimensilnell. Har du hittat denna sida av dig ännu?

the truth

inside