RUNOR

𓅃 Jag jobbar mest med den äldre futharken och den daterar sig tillbaka från år 100 till år 500 e.kr födelse. Younger Futhark är precis som med reikins framfart, där den västerländska Takata linjen gjort en massa tillägg och därmed kommit bort från den ursprungliga reikikällan som Usiu lärde ut. Jag använder både den äldre och den yngre Futharken, precis som med reikins Usui tekniker och Takatas tillägg. Jag tolkar runor med tre, sex och nio runor beroende på vad jag ska läsa av.

𓄿 Vill du öppna dörren för magi och visdom, direkt ursprungen från visdomen hos de urgamla ödesgudinnorna, kallat Nornorna samtidigt som de lämnar öppet för var och en att välja och planera sin egen rätta livsbana. Ibland kan det vara skönt att veta var man är, vad man kan förvänta sig och hur man ska planera för olika cykler och händelser i sitt liv.