SIRIAN HIGH COUNCIL

SIRIAN HÖGSTA RÅD

Låt mig presentera Sirian High Council som fungerar som ett administrativt organ för de interdimensionella fria världsråden. En arbetsgrupp för att upprätthålla frihetsbaserade evolutionära överenskommelser och dagordningar mellan alla Star Nations.

Vi är vårdnadshavare för grundhanteringen av uppgifter. Fram till att jorden genomgick uppstigningscykeln och nådde tröskeln där det kristallina nätet kunde hålla den högsta frekvensen och den intelligenta kodningen som finns i detta nät tilldelade Emerald Founders medlemmar av Sirian High Council för att skydda och bevara helig visdom i dessa heliga handlingar till framtida nytta för jorden.

De som samlats i Sirian High Council som främst fanns i de universella Christos-släkterna från Emerald Order och Blue Flame Melchisedeks fungerade som de främsta arkivisterna i jordens stora genetiska bibliotek och tidslinjehistoria genom den gnostiska processen för sin egen medvetenhets utförande.

Vårt budskap är att det våld som ni ser utvecklas snabbt på er planet är inget annat än en intern kollision med krafter inifrån och ut. Den energi som genereras av den inre kampen av tid och rum släpps, den liknar en vulkan. När utbrottet har ägt rum ska den energi som frigörs från era kroppar sedan fastna i er kollektiva atmosfär. Detta kommer att uppmana många av er att agera, ty din handling kommer att behövas för att helt rensa jordens atmosfär från "skräp" av dessa utbrott. I er kollektiva atmosfär ligger tusenårig karma, manipulerad fantasi som många av er ser som sann.

Vi galaktiker kontaktar ingen som inte har Starseed uppdrag eller lämnat er låga densitet. Ditt ljus och DINA energier kommer att aktiveras fullt ut så att du kan använda den blåvioletta lågan och de gyllene partiklarna från källan att kalibrera om atmosfären i din värld, göra plats och anpassa mänskligheten till den nya förståelsen för fred och harmoni. De få Starseeds som gått ner gör ett oerhört arbete i att väcka mänskligheten, haft tuffa, ensamma liv och förberetts inför ert stora mission.

/Sirian Högsta Råd genom Carola von Ahn, Ashkera Sirian A Starseed