FLAMMOR FIERY'S FIREWORKS

Eld elementet är förknippat med Väduren, Lejonet och Skytten, och reglerar det första, femte och nionde husen. Som man kan förvänta sig, är de som älskas av eld verkligen eldiga. De är entusiastiska och ibland större än livet. Precis som en eld som lämnas utan uppsikt, kan eldtecken emellertid brinna okontrollerat, så det är bäst att vara varsam med denna glöd.

Dessa flammor är också en indikator på kreativitet. Detta element manifesterar sig på kreativa och unika sätt, i dess glöd är de underbart modiga och livliga andar. De som påverkas av ett eldtecken är självförsörjande, spontana och har en enorm livslust.

Det är också uppenbart att eld tecken är en lättantänd flamma som är lågan i kärlekens spel. Ja, det här är de mest sexiga tecknen på zodiaken, att veta att de är kattens mjauu och klättrar allt högre i kärlekens namn. Cred till de som berörs av Fiery's då de ofta är en inspiration för andra, säkert för deras koppling till solida, moraliska och andliga ideal.

Baksidan av eld elementet kan vara att de som går emot dess vilja får smaka på hårdhet när de står i vägen. De är helt enkelt bossiga. Dessa människor kan driva på ganska kraftfullt. Själviskhet och ett överutvecklat ego kan också ses som en del av en eldig individs skuggsida.

🔥 Flammor, fiery's är starka, självsäkra, kreativa och roliga. När de blir för heta att vara runtikring, är det dock en bra idé att backa!

Eld elementet är dynamiskt och väldigt lätt om man jämför med jord och vatten. Elden är kraftfull, explosiv och expansiv, kan vara farlig om man inte vet hur den ska hanteras. Elden behöver också luft för att leva, jord kväver den. Eld symboliserar att öppna upp och låta kraften strömma genom oss. Att vi kan vibrera energi och vara fullt levande.

Livsenergin kallas Prana och varje chakra är ett pranacenter. Det finns munkar som utöver tummo, en eldkanal (likt Kundalini) där munken kan sitta i minusgrader, utmäta +8° på kroppsytan. Elden, dvs tummo håller kroppen varm inuti. Här utövas eld elementet och dess enorma power. Den ger inre och mental styrka.

Här har vi nått medvetandeplanet via dualismen i sakralchakrat, Svadisthana (2a chakrat). Genom val initieras vår vilja. När vi tränar viljan utvecklas vår indidvidualitet. Vår egentliga vilja kommer från ett djupt plan och blir tydligast när vi är i sann kontakt med oss själva. Här växer det personliga jaget fram och vår förmåga till självstyre. En förmåga som krävs för att bli självständig, ta ansvar och utvecklas genuint. Vägen till helhet och uppvaknandets insikt om det större självet.

Kära flamma av eld, du är mer kraftfull än du kan föreställa dig. Påminn dig om att inuti dig ligger en oändlig källa av kraft du kan plocka fram du när du vill. Under våra liv, har vi kanske gett vår makt till andra eller fått den borttagen eller kvävd, men vi har alltid förmågan att ta tillbaka det. Jag använder själv min eldiga power då jag har ascendanten i lejonet, en väldigt bra kombination med min jordliga grund i Stenbocken. Elden i mitt Lejon är vad man ser av mig utåt sett.

Fireweed är en pionjärväxt, en växt som blommar upp på bränd mark, särskilt den rosa blommiga Epilobium Angustifolium, en utbredd pil ört, vilket betyder att efter extrem jord störning (till exempel en eld som härjat) kommer eldväv, fireweed att upprätta kolonier för att återbruka landet och sätta tillbaka näringsämnen i marken så att andra växter och träd kan slå rot. Som växtallierad lär vi oss hur vi kan återställas efter livet ger oss käftsmällar. Det hjälper oss en naturlig förmåga att självläka.

Rökelser såsom Palo Santo, vit saliva med flera kan med lätthet bränna bort dåliga energier samt rena kristaller och andra andliga verktyg. Här pratar vi inte städa, för städa gör vi på ytan. Att rena går djupare på molekylnivå. En rening går in på djupet.

Tredje chakrat, solarplexus chakrat heter Manupura och kan översättas till ädelsten eller juvel, en del säger till och med juvelstaden. Jag tror att i Tibet säger man Manipadma för solarplexus chakrat, dvs juvelen i lotusen. Solarplexus chakrat ligger strax under revbenen, i solarplexus.

Är det tredje chakrat
Arketyp, krigaren
Lokalisation i solarplexus
Element Eld
Färg gul (indien röd)
Talet 10 (= talet 1)
Mantra Rang
Djur Vädur
Form, uppåtvänd triangel △
Sinne, syn
Aktualiserar jaget och självkännedom
Kroppsdelar är matsmältningssystem och solarplexus

△ Här i väst förläggs solarplexus chakrat ovanför midjan, ganska naturligt då namnet är just solarplexus, detta pgr av att Maniupra, solarplexus chakrat balanserar känslor då nervplexus sitter i mellangärdet. MEN, ofta låter man det ändå korrespondera med Haracentret och Hara betyder mage. Magen är kraftcentret för ren energi, chi. Chi energin lagras i magen och värmen används i hela kroppen, vilket kopplas ihop med solarplexus chakrat.

Haracentret i sin tur koppas ihop med 2a chakrat, sakralchakrat eller navelchakrat jag skrev om ovan, Svadishana. Här ser vi hur de tre första chakrana stämmer ihop med varann och här är vi mest tack och lov. De övre chakrana blir för subtila, dimensionella och galaktiska för en del som inte kan hantera den informationen. När man inte hanterar de tre första chakrana är det lätt att vid andligt arbete ta in fel energier.

Dessa tre första chakran styr och balanserar vår bas, trygghet, livskraft, vilja, den materiella världen och den fysiska kroppen. Tänk även att fostret får sin näring genom navelsträngen, dvs navelenergin. Andliga och parapsykiska krafter kommer från 2a och 3e chakrats energi, här är det av största vikt av balans och att egot inte kommer emellan, håller tillbaka och förminskar kraften.

△ I solarplexus chakrat kan vi använda oss av just parapsykiska upplevelser och kontakter. Genom solarplexus chakrat kan vi använda den enormt starka magkänslan. Vi kan känna om något inte är bra, vi kan känna av energin i ett rum, då inga andra sinnen är påkopplade. Vi känner att här känns det obehagligt. Här är basen för klärvoajans, dvs klärseende. Denna enorma känslighet ska vi vårda och ta vara på i det 3e chakrat.

△ I solarplexus chakrat kan det dock bli mycket skräp som samlas, stress, oro etc då det är ett känsligt chakra. Här finns en enorm energiaktivitet. Var rädd om solarplexus chakrat! Detta chakra lär oss att i balans ta ansvar för våra liv, bli vuxen, ha självaktning, veta din personliga power, styrka och energi men även kreativitet och livsglädje.

© letsskyrocket.se