VATTENFOLKET SEA CREW

Vattenelementet är förknippat med tecknen Kräftan, Skorpionen och Fiskarna och det reglerar det fjärde, åttonde och det tolfte huset. Vattniga beskrivningar är väl lämpade för detta element, vätska, flytande, böljande. Dessa termer kan lätt tillämpas för en individs känslor, riket där vatten mest kraftfullt utövar sitt inflytande.

💦 Vattentecken är intuitiva och känsliga, och de känner sig mer intensiva än resten av elementen. De är känslomässiga och vårdande, som en flod rinner de djupt. Hur saker känns är det som betyder något för vattenfolket, och de baserar sina handlingar på förnuft och känslor, snarare än på logik eller intellekt. Vatten handlar också om medkänsla och förståelse, eftersom vattenfolkets mottagliga talanger är anmärkningsvärt höga. Människor med vattentecken kan ta in andras känslor, bearbeta dem och lägga fram en plan eller lösning som kommer att vara samvetsgrann för alla.

Vattenfolket älskar att ta sin känsla av världen och översätta den till det konstnärliga. De önskar estetisk skönhet, önskar att alla ska vara lyckliga till följd av den skönheten. Ungefär som att stillastående vatten kan bli stillastående, men ett inaktivt vattentecken är inte bra. Vattentecken känns mest uppfyllda när de hjälper andra, och de gör det på ett förtrollande, omtänksamt och till och med romantiskt sätt.

Baksidan av denna drömmande vattenmänniska är tendensen att grubbla. Vattenfolket är mottagliga för humörsvängningar, och i värsta fall kan de bli självsvåldiga, kontrollerande och gisslan i en fantasivärld. Detta ökar också vattenfolkets förmåga att se saker tydligare än andra. Kalla det parapsykiskt om du vill.

💦 Vattentecken är känslomässiga, empatiska, mottagliga och känner saker djupt. Alternativt lugn som havet eller som ett brusande regn. Känslorna som detta element åstadkommer är överflöd.

Vi hör ofta ordet "kapitulera" som kastas runt avsiktligt i samhället, och med rätta, detta är en av de primära lektionerna vi är på jorden för att lära oss. Det är också en av det mest utmanande. Att överlämna är att som att sätta vår mänskliga natur i baksätet. Det är inte lätt och vi hör oss själva säga ”Jag vet inte hur jag hittar modet att överlämna mig till något högre” men vi kämpar när det handlar om att faktiskt förkroppsliga och implementera annat.

När vi arbetar med större koncept är det viktigt att inte bryta ner det. Snarare omfamna överlämnandet som ett mantra, gå in i en dialog med den. Vad betyder det? Hur ser det ut? Om du skulle överlämna dig, hur skulle det kännas? Tilliten till att ditt högre jag sitter på en hög tidslinje och vägleder dig rätt. Att ta dig närmare den tidslinjen hur guppig och konstig än vägen må kännas.

Hur skulle du vilja gå genom livet? Vad säger ditt hjärta, själ, sinnes- och kroppskänsla? Hur skulle du göra med den aktuella situationen? Göra annorlunda? Vilka är små saker kan du göra dagligen? Överväg att bokföra och skriva runt dessa frågor och hur du kan integrera det.

En av de mest magiska sakerna med pil trädet (Willow, Tårpil) är att om en gren fallit, kan det växa till ett nytt träd. Det innehåller ett tillväxthormon som skapar snabb rotning. Du kan använda Tårpil som hjälp för andra växter som växer. Tårpilen är en förankring där du är. Så ofta vi vill vara någon annanstans, leva på en annan plats, testa olika jobb, men ibland är vi inte säker på vad.

Det är ofta vårt motstånd för vår nuvarande miljö som hindrar oss från att gå vidare. Att arbeta med pil trädet kommer låta dig rota in ditt liv, överlämna dig till vad det lär dig och i sin tur hålla plats för nya satsningar och ny tillväxt. Vi kan inte komma dit vi vill utan att vara där vi är.

🐬 Jag skulle vilja flika in delfiner här, dels för att Sirius B entiteter är just inkarnerade delfiner, men också Sirius som en enda stor vattenplanet. Delfinen är en allierad varelse för dem som har en tendens att isolera sig. Delfiner är otroligt sociala och ses ofta leka i grupp. Utöver det är de empatiska och har inte bara dokumenterats att hjälpa andra skadade delfiner, de gör samma sak för människor och valar. Kalla in delfiner om du kämpar med att komma ur isoleringen eller önskar koppla av i en social miljö men inte riktigt vågar.

Inom andligheten utgör vattensymbolen stor kraft och är livgivande. Förr värnade man om jordens hela kraftkällor men idag är vattnets helande kraft mer eller mindre bortglömd. Vi består mer eller mindre av vatten som människor och vi startade våra liv i just det.

Vattnet har också ett minne och kan lagra information och iom det kan vi mera förstå de homeopatiska medlen. Vatten kan också ta olika former såsom snöflingor och is. Vattnet renar och helar. Vattnet är rörelse och förändring. Att konfronteras med dualismen. Att avskiljas från helheten och möta det okända, det där andra. Vi möter denna dualism i polariteter såsom ljus och mörker, bra och dåligt, salt och sött, man och kvinna, glädje och sorg för att nämna några.

Dualismen ses ofta inom det andliga som en illusion vi behöver bemästra och komma förbi. Det är dock viktigt att förstå vägen tillbaka till helheten av de olika sidorna. Vi testas och tränas genom dualismen och polariteter, en utveckling som inkarnerade fysiska varelser.

BEMÄSTRA OCH BALANSERA SAKRALCHAKRAT

Är det andra chakrat
Arketyp härskaren
Lokalisation ca 2 fingrar under naveln
Element Vatten
Färg orange (indien blåvit)
Talet 6, omhändertagande, kärleksfull, stödjande, pålitlig
Mantra, vang
Djur, krokodil
Form, månskära
Sinne, smak
Aktualiserar det undermedvetla och astrala planet
Kroppsdelar är fortplantningssystem, kroppsvätskor

Förutom känslor, sexualitet, fortplantning, dualitet och polariseringar är vatten elementet medvetandeplanet för trance och hypnotiska tillstånd. Känsligheten i kommunikation mellan olika världar och dimensioner. Här är tillståndet mellan liv och död, vakenhet, insomnandet och sömnen. Vattenelementet är även det kollektiva medvetandet. Här ligger också våra hemligheter i vatten elementet.

Det andra chakrat, Svadisthana, sexualchakrat eller som jag kallar det, sakralchakrat betyder både sötma och den egna boningen. En del anser att sakralchakrat var den första platsen för vår livskraft, dvs kundalinikraften och man förde samman både bas och sakralcharat som då blev den heliga platsen.

Det andra chakrat, sakralchakrats symboliska djur är ett krokodilliknande sjöodjur som lurar under ytan i grunt vatten. En symbol för det outforskade undermedvetna. I vattnet lurar farorna, det undermedvetna möter de primitiva drifterna.

Omen, ett liknande symboliskt djur (tänk Kundalini ormen) är dubbelbottnad. Dels kan den stå för liv och död samt förstörelse men också förnyelse då den ömsar skinn och har även en tudelad, kluven tunga. Ofta får den stå för universums onda krafter. Vissa rädslor har djupa rötter i det kollektiva omedvetna och det påstås att vi föds med tendensen att utveckla ormskräck.

Ormen representerar också reptilstadiet av oss från reptilernas härskande tid här på jorden då vi även bär på reptil DNA förutom Sirians alien DNA vi fick från apstaidiet till människa. Reptil DNA är den primitiva formen av energi och skräck, den så kallade reptilhärnan.

© letsskyrocket.se